Sari la continut

Iisus Hristos
Sufletele care nu sunt tinute in frau de ratiune si nu sunt carmuite de minte, ca sa sugrume, sa stapaneasca si sa carmuiasca patimile lor, adica: intristarea si placerea, se pierd ca dobitoacele cele necuvantatoare, ratiunea fiind tarita de patimi ca vizitiul biruit de cai (Sf.Antonie Cel Mare -- Filocalia vol.1)

Traficul site-ului nostru este monitorizat si promovat de:

Despre Sfânta Biserică


  • Nu puteti initia un nou topic
  • Nu puteti raspunde la acest topic
Nici un post la acest topic

#1 | pid:12975 | tid:6008
L. G. Sorin

    De al casei

  • cruce Membri
  • 25 Posturi:
  • Parte:Barbateasca
  • Confesiune:Ortodox

Despre Sfânta Biserică


Mântuitorul Iisus Hristos a zidit Biserica în chip tainic pe Sfânta Cruce, când a curs Sânge şi apă din Coasta Sa, izvorând apa Botezului şi Sângele Sfintei Împărtăşanii. Însă Biserica o face văzută la 50 de zile după Învierea Sa, adică la Cincizecime, când Iisus Hristos a trimis Duhul Sfânt, în chip de limbi de foc, asupra Sfinților Apostoli, care prin cuvântul lor au întemeiat prima comunitate creştină.
Biserica are patru însuşiri: este „Una”, pentru că Unul este Hristos întemeietorul ei; este „Sfântă”, pentru că Sfânt este Hristos Dumnezeu; este „Sobornicească”, pentru că este întinsă peste tot pământul; este „Apostolească”, pentru că a fost întemeiată pe cei 12 Apostoli.
Biserica este trăire vie a vieţii noi; este cea care ne descoperă adevărata lume a lui Dumnezeu, lumea cea dintru început. Biserica este taină eshatologică, deoarece lumea cea dintru început este deja salvată de Domnul Iisus Hristos. Biserica este taina începutului şi a sfârşitului, a lumii şi a împlinirii ei ca Împărăţie a lui Dumnezeu, care se săvârşeşte prin înălţarea ei la cer.
Prin pogorârea Duhului Sfânt în ziua cea din urmă şi mare a Cincizecimii, are loc prefacerea aceastei ultime zi, în ziua cea dintâi a creaţiei noi. Sfânta Biserică descoperă prezenţa ultimei zile ca ziua Întâi şi ziua a Opta. Tot pogorârea Sfântului Duh ne descoperă că Sfânta Biserică înseamnă prefacerea sfârşitului în început și a vieţii vechi în viaţă nouă. De aceea, întreaga Biserică este îndreptată spre Duhul Sfânt și totul este însetare de a agonisi Sfântul Duhul.

1 User(i) citesc acest topic

0 memberi, 1 vizitatori, 0 useri anonimi