Sari la continut

Iisus Hristos
Liber este omul care nu slujeste patimilor, ci cu intelepciune si cu infranare isi stapaneste trupul si se indestuleaza, plin de multumire, cu cele daruite de Dumnezeu, chiar de ar fi foarte putine. Caci mintea iubitoare de Dumnezeu si sufletul, daca vor cugeta la fel, vor impaciui si trupul intreg, chiar de n-ar vrea acesta. Deoarece cand vrea sufletul, toata tulburarea trupului se stinge (Sf.Antonie Cel Mare -- Filocalia vol.1)

Traficul site-ului nostru este monitorizat si promovat de:

[DOCUMENT] Viata Cuviosului Parinte Paisie Aghioritul1 post(ari) la acest topic

#1 | pid:8141 | tid:4415
emil

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 884 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Locatie:Bucuresti
 • Preocupari:cunoasterea credintei in care m-am nascut
 • Confesiune:crestin ortodox

Imagine Postata

Nume Resursa: Viata Cuviosului Parinte Paisie Aghioritul
Autorul Publicarii Resursei: emil
Resursa Publicata: 16 Oct 2015
Resursa Actualizata: 16 Oct 2015
Categoria Resursei: Vietile Sfintilor Parinti ai Ortodoxiei
Format Document: pdf
Document Scanat Imagine sau Text?: Scanat Imagine
Dimensiunea: 9,91 MiB
Editura: Evanghelismos
Anul Editiei: 2008
ISBN: 973-7812-04-2

CUPRINS
CUVÂNT ÎNAINTE 9

PARTEA ÎNTÂI

VIAŢA STAREŢULUI PAISIE

I. ÎNAINTAŞII SAI DUPĂ TRUP ŞI CEI DUPĂ DUH

Îndepărtata Farasa 23
Familia Stareţului 25
Botezul şi exilarea 27

II. NEVOINŢE ASCETICE
Creşterea „intru învăţătura şi certarea Domnului" 31
Nevoinţe copilăreşti 32
Tâmplar 35
Copil binecuvântat 37
Sub povăţuirea Sfintei Cruci 37
Vederea lui Dumnezeu 38
Pregătirea pentru viaţa monahală 39
Grija pentru alţii 42
Primejdii şi încercări 44
Sprijinul familiei sale 46

III. STAGIUL MILITAR
Transmisionistul mărinimos 51
Suferinţe 52
Nevoinţe şi experienţe 53
Jertfă pentru ceilalţi 55
Ajută şi este clevetit 56
işi salvează unitatea 57
Jertfire de sine 58
Se roagă In mijlocul gloanţelor 59
Nesupunere faţă de cel hulitor 60

IV. CĂUTĂRI ŞI PREGĂTIRE
Prima vizită în Sfântul Munte 65
Muncă şi pregătire 68

V. VIEŢUITOR în OBŞTEA MANĂSTIRII ESFIGMENU
Piedică înainte de plecare 73
Vieţuitor în obştea Mănăstirii Esfigmenu 74
Perioada de încercare şi ascultările 75
Nevoinţele tânărului începător 76
„Dragostea pentru rudele mele m-a pârjolit" 78
Arătări demonice 78
Rasofor 79
Vede „Mielul lui Dumnezeu" zbătându-se 79
Lucrător niptic 80
Ascultare mucenicească 81
Cercetarea harului dumnezeiesc 84
Plecarea la linişte 85

VI. In MĂNĂSTIREA IDIORITMICĂ FILOTEU

Ucenic la un stareţ 89
Slujitor râvnitor şi nevoitor în ascuns 91
Gând de mândrie 93
Ispite de la tangalachi 94
născoceşte un mod de a ajuta 95
în Koniţa pentru tratament 96
Pronia lui Dumnezeu 98
Călugăr în schima mică 99
Legături cu părinţi virtuoşi 101
Binecuvântări de la Maica Domnului 102
Primeşte o descoperire 104

VII. LA MĂNĂSTIREA STOMIU Din KOniŢA
înnoirea mănăstirii 109
Impune respect 113
Sare în râpă 115
Mutarea Moaştelor Cuviosului Arsenie 115
Osteneli, nevointe şi isihie 118
Ocrotitor al săracilor şi orfanilor 121
împotrivire mucenicească faţă de ispită 123
Lupte împotriva ereticilor 125
Povăţuit de Duhul Sfânt 127
Atacuri demonice 129
Izbăvire prin pronia dumnezeiască 130
Vizitat de Maica Domnului în timpul nopţii 132
Nălucire drăcească 132
Familiaritate cu animalele sălbatice 134
Alte întâmplări de la Stomiu 135
Plecarea de la Stomiu 139

VIII. PUSTNiC LA MUNTELE SINAI
Mutarea la Sinai 145
Face să înceteze seceta 148
Fericita viaţă pustnicească 148
„Am simţit Sfânta împărtăşanie..." 152
Lucru de mână şi milostenie 153
„Şi a fost în pustie... ispitit..." 155
Prietenii pustnicului 157
Nepătimirea Sfinţilor Părinţi loachim şi Ana 158
La Sfinţii Patruzeci de Mucenici 159
Adormirea mamei Stareţului 159
Numele lui Kazanţakis 160
Primeşte mângâiere atunci când rămâne neîmpărtăşit... 161
Război nevăzut şi stări de negrăit 162
Părăseşte dulcea pustie 163

IX. LA SCHITUL IVIRULUI
Isihie sau ucenici? 167
Chipuri de monahi de la Schitul lvirului 169
Ajută sufletul unui mort 171
Păzit de Cinstitul înaintemergător 172
Piatra aruncată de diavol 173
Schimonah 174
Hrană de la înger 175
Operaţia de plămâni 175
întemeierea Sihăstriei 177

X. ÎN PUSTIA KATUNAKIEI
La Coliba lui lpatie 181
Flanele pentru pustnic 183
îndrăcitul 183
Sărăcia lui 184
„Eu mănânc mereu..." 184
Lumină foarte dulce 186

XI. LA COLIBA CINSTITEI CRUCI
La Sfânta Mănăstire Stavronikita 189
Adormirea Stareţului Tihon 190
Petrecerea lui la „Cinstita Cruce" 192
„Lumină cărărilor mele" 197
Apariţia Cuviosului Arsenie 198
Părintele Tihon şi ispititorul 200
La Tinos 200
înşelatul 201
Pătimeşte împreună cu cel bolnav 202
Măslinul şi reverenda 206
La Farasa 207
Sfânta Eufimia 210
Ispitiri demonice 214
Vede sufletul unui bătrân cuvios 215
„Olet" 216
Izbăvirea de la moarte 216
Sufletul osândit 217
Rugăciune pentru diavoli 219
Gheorgaki din Tibet 219
în Australia 221
Vizitatorul nocturn 224
Arătarea lui Hristos 225
Peştele trimis de Dumnezeu 227
Drumuri şi maşini 229
Icoana ce răspândea lumină 231
Sfântul „mult nedreptăţit" 231
Mulţime de diavoli 234
Pledoaria şarpelui 234
„S-a rugat şi cerul a dat ploaie" 235
îngerul păzitor 236
Mărturii ale închinătorilor
Mărturia duhovnicului său 237
Ajută pe un monah tânăr 237
Vizita de neuitat 239
„Potolirea" păsărilor 240
Un hram deosebit 241
Răspunsuri în alt mod 246
Sfânta Liturghie la „Cinstita Cruce" 249
„Dumnezeu este dator să ajute!" 251
Prezicere 253
Umorul Stareţului 254

XII. LA „PANAGUDA' PRINOS PENTRU CEI ÎNDURERAŢI
Instalarea la „Panaguda" 261
Sfinţii Panteleimon şi Luchilian 263
„Mângâiaţi poporul meu" 266
Arătarea Sfântului Vlasie 269
Icoana „Axion estin" răspândeşte mireasmă 271
Sfintele Moaşte ale Sfântului Cozma, Protosul Sfântului
Munte 271
„Capra" din pod 272
Lumină multă la Coliba lui 273
Făgăduinţa Maicii Domnului 274
La Sfintele Locuri şi la Sinai 274
Energiile harului dumnezeiesc 276
Vedenia cu copilul care se ruga 278
„Hristoase al meu, binecuvintează-mă!" 278
Vedenie înfricoşătoare 278
Maica Domnului 280
Despre antihrist, 666 şi buletinele de identitate 281
Mireasmă de la Sfintele Moaşte 284
Operaţie de hernie 285
Filmul hulitor 287
Vede harul preoţiei 288
Schimbarea la Faţă 289
Mărturii ale închinătorilor
Răspunde unui gând 291
Surpriză 292
„Ai picioarele rupte" 293
Vindecări de bolnavi 293
Vom lua Constantinopolul 298
„Să ceri iertare!" 299
„Să ai noblete duhovnicească" 300
Mişcarea candelei 301
„Vine..." 302
Maestrul hindus 303
Ucenicul lui Maharaji 304
Staretul şi tinerii 305

XIII. BOALA ŞI FERICITUL SFÂRŞIT
Durere şi boli 319
„Mi s-a întâmplat ceva" 321
La limita puterilor 322
Ultima ieşire. Evoluţia bolii 324
Prinos cu dureri muceniceşti 326
Fericita lui adormire 330

XIV. Minuni după adormirea sa
„nu ne-a părăsit..." 339
Mireasmă 340
Scoate diavoli din oameni 341
Izbăvirea unui copil 343
Apariţia în somn 344
Apariţie şi ajutor minunat 344
Simte o prezentă nevăzută 346
intervenţii în accidente 347
învieri duhovniceşti 350
Fularul Stareţului vindecă boala de cancer 352
Vindecarea unei demonizate 352
Dăruieşte vederea 354

PARTEA A DOUA

ÎNĂLŢIMEA DUHOVNICEASCĂ A STAREŢULUI
A. VIRTUŢI
1. înstrăinare desăvârşită 359
2. Ascultarea 365
3. Bogăţie de smerenie 372
4. Lucrător şi propovăduitor al pocăinţei 384
5. Neagoniseala 392
6. Nesatiul de asceză 399
7. iubitor de osteneală 413
8. Mireasma evlaviei 422
9. „lubit-a dreptatea" 430
10. Mărimea de suflet 435
11. încredere în Pronia dumnezeiască 437
12. „înger de pace" 443
13. Făclie de discernământ 447
14. Iubitor de linişte 456
15. Trezvie 464
16. Rugăciunea - Tipicul său 470
17. Nepatimirea 492
18. Dragoste nobilă 496

B. HARISMELE
1. Depăşirea legilor Firii 513
2. împrietenire cu animalele 526
3. Rugător pentru întreaga lume 531
4. Povătuitor harismatic 539
5. Harisma mângâierii 544
6. Luptător împotriva diavolilor şi izgonitor al lor 548
7. „Mir vărsat" 560
8. Se înţelege cu cei de altă limbă 565
9. Deplasări minunate 568
10. Staretul aude atunci când este chemat la rugăciune 573
11. Cunoscător al stării celor adormiţi 578
12. Străvedere şi înainte-vedere 581
13. Harisma tămăduirilor 600
14. Apariţiile Stareţului 61 1
15. Radiază lumină necreată 615

C. PRINOSUL
1. Dascălul pustiei 623
2. Misiune din pustie 627
3. Ieşiri în lume 632
4. Apărător al tradiţiei 643
5. Către Biserica Mamă 655
6. Pentru neam şi Patrie 664

APENDICE
înfăţişarea, caracterul şi harismele fireşti ale Stareţului 673
Mesajul său 679
Testamentul duhovnicesc al Stareţului 682

Click aici pentru a descarca aceasta resursa
Suferinta ne smereste si ne īnvată a striga la ajutorul lui Dumnezeu.(Pr.Paisie de la Sihla)

#2 | pid:8805 | tid:4415
InvataturiOrtodoxe.ro

  Incepator

 • cruce Membri
 • 2 Posturi:
 • Parte:Ne precizat
 • Confesiune:ortodox
Doua volume ale Parintelui Paisie Aghioritul pe care le puteti descarca/citi online(click pe imagine pentru a descarca cartea):
 • Cu durere si dragoste pentru omul contemporan (click aici)
 • Viata de famie (click aici)
Imagine Postata Imagine Postata

(mai puteti gasi alte carti pe www.invataturiortodoxe.ro)

1 User(i) citesc acest topic

0 memberi, 1 vizitatori, 0 useri anonimi