Sari la continut

Iisus Hristos
Mintea vede toate, chiar si cele din Ceruri. Si nimic nu o intuneca fara numai pacatul. Prin urmare celui curat nimic nu-i este neinteles, iar cuvantului sau nimic nu-i este cu neputinta de exprimat (Sf.Antonie Cel Mare -- Filocalia vol.1)

Traficul site-ului nostru este monitorizat si promovat de:

Rugaciuni pentru cel bolnav


3 postari la acest topic

#1 | pid:7836 | tid:4300
Luca.O

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 1578 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Confesiune:ortodox
RUGACIUNE PENTRU OMUL BOLNAV
Preaputernice si slavite Doamne Iisuse Hris­toase! Tu, Care ai venit in lume sa tamaduiesti neputintele oamenilor, Care nu ai venit sa chemi la pocainta pe cei drepti, ci pe cei pacatosi, si ai pri­mit moarte pe cruce pentru mantuirea noas­tra! Din adancul inimii Te rog sa primesti sme­rita mea nevointa si aceasta mica rugaciune a mea pentru cel incercat de boala!

Mantuieste-l, Doamne, precum stii, ca un bun si iubitor de oameni, si randuieste Tu toate spre fo­losul sau. Ca noi neputinciosi suntem si nu il pu­tem ajuta daca nu ne vei lumina cu harul Tau.
De e voia Ta, il poti pedepsi precum se cade pentru pacatele sale, tamaduindu-l cu ierburile amare ale durerii, ca un doctor priceput, pre­cum vei vrea.

Dar cazand inaintea Ta Te rog, indura-te de robul Tau, potoleste-i fierbinteala, alina-i sufe­rinta, ridica-l din patul durerii.
Sa ii fie aceasta incercare prin care trece spre indreptarea vietii, spre inceput bun mantuirii si spre iertarea pacatelor.
Si daca ii e de folos sa duca mai departe cru­cea bolii, fie, Doamne, dupa voia Ta, nu dupa voia noastra. Daruieste-i lui rabdare si liniste, alungand de la el toata frica si toata deznadej­dea, ca sa nu fie ingenuncheat de durere si sa carteasca sau sa cada in patima maniei.
Ajuta-l, Iubitorule de oameni, ca vazand el mila Ta sa cada la picioarele Tale cu lacrimi de po­cainta si de multumire, ca sa se invredni­ceasca sa auda glasul Tau cel sfant: "Iertate iti sunt pacatele!" Amin.

#2 | pid:7837 | tid:4300
Luca.O

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 1578 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Confesiune:ortodox
RUGACIUNE PENTRU CEI BOLNAVI (ce se citeste la Sfanta Liturghie)

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,primeşte jertfa aceasta spre iertarea păcatelor robului Tău (N), şi ca un Indurat, cu dreapta Ta cea întru tot puternică, stinge-i focul ce l-a cuprins, opreşte-i boala şi cu milostivire îl ridică din patul durerii, întru slava numelui Tău.
[...]
Pentru ca să se ierte toată greşeala cea de voie şi cea iără de voie a robului Său (N), şi milostiv să-i fie, Domnului să ne rugăm.

ADUNARE DE CERERI


Pentru ca să se stingă focul şi să înceteze boala şi cu milostivire să vindece neputinţele lui, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca în grabă ca pe fiul sutaşului, ca pe fiica cananeiencei şi ca pe soacra lui Petru, cu cuvântul puterii Sale, să-l vindece şi cu milă din patul durerii să-l ridice, Domnului să ne rugăm.

Pentru îndurarea milei Sale, păcatele tinereţilor şi ale neştiinţei lui şi ale părinţilor lui să nu le pomenească, ci cu milostivire să i se dăruiască sănătate, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca precum oarecând pe slăbănogul, cu cuvântul harului Său celui dumnezeiesc l-a ridicat, degrab, şi pe neputinciosul Său rob din patul durerii să-l ridice şi sănătos să-l facă, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să nu treacă cu vederea rugăciunea cea cu dinadinsul a robului Său, care acum prin noi se roagă, ci cu milostivire să-l audă pe el, şi blând şi lesne-iertător să-i fie Bunul şi Iubitorul de oameni Dumnezeu, şi sănătate să-i dea lui, Domnului să ne rugăm.

Pentru slava numelui Său, să-l cerceteze cu cercetarea Sfântului Său Duh şi să vindece toată neputinta si toata boala care l-a cuprins,Domnului sa ne rugam.
Pentru ca să asculte cu milostivire, ca pe cananeianca, glasul rugăciunilor noastre, ale nevrednicilor robilor Săi, care strigăm către Dânsul, şi ca pe fiica ei să miluiască şi să vindece pe robul Său (N) cel bolnav, Domnului să ne rugăm.

[…]

Unule, Cel care eşti grabnic spre ajutor, Hristoase, arată de sus grabnică cercetare robului Tău celui care pătimeşte; izbăveşte-l de bolile şi de durerile cele amare şi îl ridică din patul suferinţei, ca să-Ţi cânte şi să Te slăvească, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni.

Pe cel care zace în patul durerilor şi cu rana morţii este rănit, precum oarecând ai ridicat pe soacra lui Petru, Mântuitorule, şi pe slăbănogul, aşa şi acum, pe cel care pătimeşte, cercetează-l cu milostivire şi îl vindecă; că Tu singur eşti Cel care ai purtat neputinţa şi durerea neamului nostru şi toate le porţi, ca un mult-Milostiv.

Miluieşte-mă, Doamne, că neputincios sunt: vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele.

Stih: Că nu este între cei morţi cel care Te pomeneşte, Doamne.

Apostolul:
Din Epistola Sfântului Apostol Iacov, citire:
10. Luati, fratilor, pilda de suferinta si de indelunga rabdare pe proorocii care au grait in numele Domnului.
11. Iata, noi fericim pe cei ce au rabdat: ati auzit de rabdarea lui Iov si ati vazut sfarsitul harazit lui de Domnul; ca mult-milostiv este Domnul si indurator.
12. Iar inainte de toate, fratii mei, sa nu va jurati nici pe cer, nici pe pamant, nici cu orice alt juramant, ci sa va fie voua ce este da, da, si ce este nu, nu, ca sa nu cadeti sub judecata.
13. Este vreunul dintre voi in suferinta? Sa se roage. Este cineva cu inima buna? Sa cante psalmi.
14. Este cineva bolnav intre voi? Sa cheme preotii Bisericii si sa se roage pentru el, ungandu-l cu untdelemn, in numele Domnului.
15. Si rugaciunea credintei va mantui pe cel bolnav si Domnul il va ridica, si de va fi facut pacate se vor ierta lui.
16. Marturisiti-va deci unul altuia pacatele si va rugati unul pentru altul, ca sa va vindecati, ca mult poate rugaciunea staruitoare a dreptului.
17. Ilie era om, cu slabiciuni asemenea noua, dar cu rugaciune s-a rugat ca sa nu ploua si nu a plouat trei ani si sase luni.
18. Si iarasi s-a rugat si cerul a dat ploaie si pamantul a odraslit roada sa.
19. Fratii mei, daca vreunul va rataci de la adevar si-l va intoarce cineva,
20. Sa stie ca cel ce a intors pe pacatos de la ratacirea caii lui isi va mantui sufletul din moarte si va acoperi multime de pacate.

Stih: Doamne, nu cu urgia Ta să mă mustri.
Stih: Mântuieşte-mă pentru mila Ta.

[…]

Apoi:
Doctorul sufletelor şi al trupurilor, cu umilinţă şi cu zdrobire de inimă cădem către Tine şi suspinând, strigăm Ţie: vindecă durerea, tămăduieşte patimile sufletului şi ale trupului robului Tău (N), şi, ca un bun, iartă-i toată greşeala cea de voie şi cea fără de voie şi degrab ridică-l din patul durerii, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.

Cel care nu voieşti moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu, îndură-Te şi miluieşte pe robul Tău (N), Milostive; conteneşte-i boala, uşurează-i toată patima şi toată neputinţa, încetează-i răceala, poto-leşte-i fierbinţeala, tinde mâna Ta cea tare şi-l ridică din patul durerii, precum oarecând pe fiica lui Iair, şi sănătos îl arată, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.

Cel care cu atingerea Ta ai vindecat pe soacra lui Petru, fiind aprinsă de friguri şi acum pe robul Tău, cel care pătimeşte cumplit, vindecă-l degrab, dându-i sănătate, cu dinadinsul ne rugăm, Izvorule al vindecărilor, auzi-ne şi ne miluieşte.

Cel care ai primit lacrimile lui Iezechia şi ale lui Manase şi pocăinţa ninivitenilor şi mărturisirea lui David, şi degrab i-ai miluit, şi a noastră rugăciune, ce se aduce Ţie cu umilinţă, primeşte-o, întru tot bunule împărate, şi ca un îndurat, miluieşte pe robul Tău, cel care este bolnav cumplit, dăruindu-i sănătate. Cu lacrimi ne rugăm Ţie, Izvorule al vieţii şi al nemuririi, auzi-ne şi degrab ne miluieşte.[…]

Acest post a fost editat de Luca.O: 22 April 2014 - 08:00 PM


#3 | pid:7841 | tid:4300
Luca.O

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 1578 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Confesiune:ortodox

CANON PENTRU BOLNAVI


Cântarea 1. gl. al 3-lea

Prin marea despărţită cu toiagul de demult, Israel a trecut ca prin pustie şi în chipul crucii pregăteşte calea. Pentru aceasta să aducem cântări de laudă lui Dumnezeu celi minunat că s-a preaslăvit.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie


În ziua necazului care a venit peste noi, căzând la Tine Hristoase Mântuitorule, cerem mila Ta. Uşurează boala robului Tău (...), zi şi nouă precum sutaşului: mergi, iată este sănătos fiul tău.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie


Cu rugăciuni şi cereri suspinăm înaintea Ta, Fiule al lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Ridică pe cel din pat (...) cu cuvântul ca şi pre slăbănogul, zicându-i: iertate îţi sunt greşelile tale.

Salvă ...

Chipului Tău, Hristoase, îl sărutăm cu credinţă şi celui bolnav (...) îi cerem vindecare, asemănându-ne femeii cu scurgere de sânge care s-a atins de haina Ta şi a primit vindecarea neputinţei.

Şi acum ...

Preasfântă Doamnă Născătoare de Dumnezeu, Ajutătoare ştiută a tuturor, nu ne trece cu vederea pe cei ce cădem către Tine, ca pre un bun roagă-L pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru să dăruiască bolnavului (...) sănătate ca împreună cu noi să Te preaslăvească.

Cântarea a 3-a

Cela ce dintru nefiinţă pe toate le-ai adus, cu cuvântul zidindu-le, cu duhul săvârşindu-le, Preaînalte Atotţiitorule, întru dragostea Ta mă întăreşte.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie


Cel ce de boli grele este căzut la pământ, către Tine Hristoase, împreună cu noi strigă, dăruieşte-i sănătate trupului, precum lui Iezechiel ce Ţi se tânguia Ţie.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie


Caută, Doamne, la smerenia noastră şi nu pomeni fărădelegile noastre, ci pentru credinţa bolnavului (...) cu cuvântul vindecă-i boala ca şi celui lepros ca să se slăvească, Hristoase Dumnezeule, numele Tău.

Salvă ...

Biserica pe care ai sfinţit-o, nu o da, Hristoase, spre defăimare, ci ridică-l nevăzut pe cel ce se află pe patul dureri, că ne rugăm în ea, ca să nu zică cei necredincioşi: unde este Dumnezeul lor.

Şi acum ...

Către chipul Tău preacurat, Născătoare de Dumnezeu, ridicând mâinile noastre strigăm, auzi rugăciunea robilor tăi şi mântuieşte-l pre cel ce zace în boală (...), ca ridicându-se din suferinţă, să împlinească făgăduinţele pe care le-a grăit în durere buzele lui.

Sedealna gl. al 8-lea

Pe mine cel ce zac în patul păcatului de patimi rănit, şi precum ai ridicat-o pe soacra lui Petru şi l-ai mântuit pe cel slăbănog ce era dus cu patul, aşa şi acum, cercetează-l pe bolnav, Milostive, Cel ce ai purtat suferinţele neamului nostru. Numai pe Tine, Unule, Te ştim răbdător şi Milosârd, doctor milostiv al sufletelor şi al trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeul nostru, cel ce îngăduieşti bolile şi le tămăduieşti, Cel ce dai iertare tuturor celor ce se pocăiesc de păcate, Unule milosârd şi milostiv.

Salvă ...

Pe pat aflându-mă eu păcătosul, plâng. Dăruieşte-mi iertare, Hristopase Dumnezeule, şi mă ridică din boala aceasta, şi de păcatele săvârşite în tinereţe, pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, slobozire dăruieşte-mi.

Şi acum ...

Milostiveşte-Te şi mă mântuieşte, ridică-mă din patul dureri, că a slăbit tăria mea şi cu totul sunt cuprins de necaz, Maica Domnului Preacurată, vindecă suferinţele cumplite, că Tu eşti Ajutătoarea creştinilor.

Cântarea a 4-a

Pus-ai spre noi iubire tare, Doamne, că pe Unul-Născut Fiul Tău pentru noi la moarte L-ai dat, ca să-Ţi cântăm cu mulţumire: slavă puterii Tale, Doamne.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie


Cuprins de deznădejdea cumplitelor chinuri şi de apropierea morţii, la viaţă mă întoarce Hristoase şi dăruieşte-le mângâiere celor ce plâng ca împreună să lăudăm minunile Tale sfinte.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie


Înaintea Ta, Ziditorule, ne căim de păcate, că nu vrei moartea păcătosului. Înviază-l, dă-i sănătate bolnavului (...), ca ridicându-se să-Ţi slujească Ţie, mărturisind împreună cu noi bunătatea Ta.

Salvă ...

Lacrimile lui Manase, pocăinţa ninivitenilor, mărturisirea lui David le-ai primit şi grabnic i-ai mântuit. Şi ale noastre rugăciuni le primeşte, dăruindu-i sănătatre bolnavului (...) pentru care Te rugăm.

Şi acum ...

Dăruieşte-ne nouă mila Ta, Doamnă, că întotdeauna nădăjduim spre Tine, şi cere sănătate bolanvului (...), întinzând mâinile Tale tămăduitoare împreună cu ale Înainte-Mergătorului către Domnul Dumnezeul nostru.

Cântarea a 5-a

Cel nevăzut pe pământ S-a arătat ş cu voia Sa cu oamenii a vieţuit Cel neajuns, la Tine mânecând, Te lăudăm, Iubitorule de oameni.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie


Pe fiica moartă a lui Iair, ca un Dumnezeu ai înviat-o. Şi acum ridică-l din porţile morţii pe bolnavul (...), Hristoase Dumnezeule, că Tu eşti calea şi viaţa tuturor.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie


Înviind pe fiul văduvei, şi lacrimile ei prefăcându-le în bucurie, izbăveşte-l de boală pe robul Tău (...) ce pătimeşte, ca şi scârba noastră şi boala să se prefacă în bucurie.

Salvă ...

Tămăduind numai cu atingerea bola frigurilor ce a cuprins-o pe soacra lui Petru, şi acum ridică-l pe bolnavul robul Tău (...), ca sculându-se să-Ţi slujească ţie precum Iona.

Şi acum ...

Scârbiţi, smeriţi, păcătoşi, lipsiţi de îndrăzneala către Tine, preacurată Maica lui Dumnezeu, strigăm: roagă-L pe Fiul Tău Hristos să-i dea sănătate trupească bolnavului (...).

Cântarea a 6-a

Adâncul păcatelor cel de pe urmă m-a cuprins şi slăbeşte duhul meu, dar tinde Stăpâne mâna Ta cea înaltă şi ca pe Petru, Îndreptătorule, mântuieşte-mă.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie


Având nemărginită milostivire şi milă, Hristoase Dumnezeule, auzi rugăciunile robilor Tăi. Că Tu, înviind, prin Petru pe Tavita, şi acum ridică-l pe cel bolnav (...) din suferinţă, auzindu-i pe rugătorii Bisericii.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie


Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, Cel ce ai dus neputinţele întregii lumi, Hristoase, şi pe Eneu prin Pavel tămăduindu-l, Tu, şi acum pe cel bolnav (...) vindecă-l cu rugăciunile Sfinţilor Apostoli.

Salvă ...

Schimbă în bucurie, Hristoase, plânsul celor scârbiţi pentru cel ce pătimeşte, ca primind de la Tine milă, să intre în casa Ta cu darurile cele făgăduite, slăvindu-Te pe Tine Cel în Treime Unule Dumnezeu.

Şi acum ...

Veniţi, o, pietenilor să ne închinăm, rugându-ne pentru bolnavul (...) Maicii lui Dumnezeu. Ea are putere să vindece pe bolnavi, împreună cu cei fără de arginţi, nevăzut cu untdelemn, miruind duhovniceşte.

Condacul, gl. al 3-lea

Sufletul meu, Doamne, slăbănogit de felurite păcate şi de nenumărate fărădelegi ridică-l cu Dumnezeiasca Ta iubire de oameni, precum şi pe slăbănogul cel de demult l-ai ridicat, ca să Te chem izbăvindu-mă: Cel plin de daruri Hristoase, dăruieşte-mi vindecare.

Icosul

Cel ce ţii cu mâinile Tale marginile lumii, Iisuse Dumnezeule, Cel ce cu Tatăl cel fără de început şi cu Duhul Sfânt împreună împărăţeşti, Te-ai arătat în trup, bolile tămăduind şi patimile curăţind, pe cei orbi luminându-i şi pe cel slăbănog l-ai ridicat cu Dumnezeiescul cuvânt, făcându-l să meargă drept şi să-şi ia patul pe grumaji. Pentru aceasta, împreună cu el, Te lăudăm şi-Ţi cântăm: Cel plin de daruri H ristoase, dăruieşte-mi vindecare.

Cântarea a 7-a

Tinerii nu i s-au închinat chipului de aur a iubitului persan, cântând cei trei în mijlocul cuptorulu: Dumnezeul părimţilor noştri bine eşti cuvântat.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie


O, Preasfântă Cruce a lui Hristos, cinstite Lemn de Viaţă-Dătător, prin Tine moartea a pierit şi morţii au înviat, şi acum pe bolnavul (...) vindecă-l şi îl învie, precum în vremurile Elenei – pe fecioara cea moartă.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie


Boala cea cumplită şi îndelungată a lui Iov, care stătea pe gunoi şi de viermi plini fiind, se ruga, ai vindecat-o prin cuvânt, Doamne. Şi acum în biserică pentru bolnavul (...) ne rugăm Ţie: Ca un Bun vindecă-l nevăzut cu rugăciunile sfinţilor Tăi.

Salvă ...

Ştim cu toţii că trebuie să murim, fiind aceasta voia Ta, a lui Dumnezeu, dar pe o vreme scurtă, Milostive, cerem sănătate bolnavului (...). Preschimbă moartea în viaţă, dăruind celor scârbiţi mângâiere.

Şi acum ...

Mijloceşte şi ajută sărăciei noastre, Născătoare de Dumnezeu, că Tu ştii şi vremea şi ceasul când să-L rogi pe Fiul Tău să dea bolnavului (...) sănătate şi iertare tuturor păcatelor.

Cântarea a 8-a

Să-I slujească lui Dumnezeu Celui viu au răbdat tinerii în Babilon, de organele muziceşti negrijindu-se în mijlocul văpăii minunată cântare dumnezeiască au cântat zicând: Toate lucrurile Domnului pre Domnul lăudaţi-L.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie


Arată-i milă, Stăpâne, robului Tău (...) aflat în boală şi în grabă tămăduieşte-l, milostive Hristoase Dumnezeule şi nu-l da încă morţii spre judecată ca să-Ţi aducă pocăinţă. Că Tu Însuţi ai zis: nu voiesc moartea păcătosului.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie


Milostive Doamne, minunile Tale prea-slăvite şi la noi acum vor ajunge: pe draci îi goneşte, neputinţele le surpă, rănile le tămăduieşte, bolile le vindecă şi de orice farmece şi răni ne izbăveşte.

Salvă ...

Cel ce ai potolit, Hristoase, vânturile mării şi frica ucenicilor în bucurie ai prefăcut-o, şi acum, potoleşte cumplitele boli ce îl chinuiesc pe robul Tău (...), ca bucurându-ne să te lăudăm pe Tine în veci.

Şi acum ...

Slobozeşte-ne, Născătoare de Dumnezeu, de răutăţile care ne-au aprins, de felurite neputinţe, de otrăvire şi de farmece, de înşelările drăceşti, de defăimările oamenilor răi şi de moarte năpraznică, Te rugăm.

Cântarea a 9-a

Pe muntele SinaiTe-a văzut în rug Moise pe Tine, Ceea ce fără de ardere în pântece ai zămislit focul dumnezeirii; Munte netăiat Te-a văzut Daniel, toiag odrăslit din rădăcina lui David, îţi strigă Isaia.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie


Izvorule al vieţii, Dătătorule de milă, Hristoase, nu-Ţi întoarce faţa Ta de la noi. Uşurează-i suferinţele celui chinuit de boală (...) şi ridică-l precum pe Avgar prin Tadeu ca neîncetat să te slăvească cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt.

Milostive Doamne, auzi rugăciunea robilor Tăi ce se roagă Ţie


Crezând glasul evangheliei căutăm făgăduinţa Ta, Hristoase: cereţi şi vi se va da vouă. Pentru aceasta şi acum stând te rugăm: ridică-l sănătos din pat pe cel surpat de chinul nesuferit (...), ca împreună cu noi să Te slăvească pe Tine.

Salvă ...

Chinuit de suferinţă, de nevăzutele răni lăuntrice, Ţie Hristoase, îţi strigă împreună cu noi, nu nouă, Doamne, nu pentru noi, că toţi suntem plini de păcate, ci pentru rugăciunile Maicii Tale şi ale Înainte-Mergătorului dăruieşte-i vindecare celui bolnav (...) ca toţi să Te preamărim.

Şi acum ...

Maica Domnului Preacurată, Te chemăm împreună cu toţi sfinţii, cu îngerii şi cu arhanghelii, cu prorocii şi cu patriarhii, cu apostolii, cu preacuvioşii şi cu drepţii: rugaţi-vă lui Hristos, Dumnezeul nostru, să dăruiească sănătate bolnavului (...) ca împreună cu toţi să Te mărim.

Acest post a fost editat de Luca.O: 25 April 2014 - 08:47 PM


#4 | pid:7988 | tid:4300
Luca.O

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 1578 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Confesiune:ortodox

Acatist pentru izbăvirea de boală către Preadulcele Iisus,Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre


După rugăciunile începătoare se zice:

Troparul:

Femeia canaaneancă a strigat către Tine „Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David", şi fiica ei a primit grabnicul Tău ajutor. Slavă Ţie, Cel Ce ai fost numit Fiu al lui David! Slavă Tie, Fiule al lui Dumnezeu, Care arăţi îndurările Tale celor ce se roagă Ţie cu inimă smerită!


Apoi se zic icoasele şi condacele:


Condacul 1:


Miluieşte-l, Iubitorule de oameni, pe robul Tău care pătimeşte, arătându-i mila Ta cea nemăsurată. Dă-i lui putere să se ridice din patul durerii şi să se roage Ţie împreună cu noi, cei cu sufletele slăbite de patimi dar însetate de tămăduirea Ta: Iisuse preadulce, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, miluieşte-ne!


Icosul 1:


Doamne, Cel Ce ai zis că nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi, primind smerita noastră rugăciune care se aduce Ţie cu zdrobire de inimă, vino cu puterea Ta cea tămăduitoare şi alină durerile robului Tău care se află în mare suferinţă, trimiţând peste noi harul Tău cel curăţitor, ca să strigăm:

Iisuse, Fiul lui Da vid, miluieşte-ne;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne;
Iisuse, Cel Ce ai venit în lume pentru cei păcătoşi şi bolnavi, miluieşte-ne;
Iisuse, Care din dragoste pentru neamul omenesc ai primit a Te răstigni, miluieşte-ne;
Iisuse, Cel Ce ai luat asupra Ta durerile noastre, miluieşte-ne;
Iisuse, întărirea, scăparea şi izbăvirea noastră, miluieşte-ne;
Iisuse preadulce, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, miluieşte-ne!

Condacul al 2-lea:


„Să cinstim boala care este însoţită de sfinţenie şi să-i cinstim pe cei ale căror suferinţe i-au dus la biruinţă, căci poate între aceşti bolnavi se ascunde un nou Iov", a grăit Grigorie Cuvântătorul-de-Dumnezeu; noi, lăudându-L pe Dumnezeul Care încununează răbdarea celor ce duc fără cârtire crucea bolii şi Care îi ridică pe cei căzuţi în deznădejde, Ii cântăm: Aliluia!


Icosul al 2-lea:


Doamne, Iisuse Hristoase, Cel Ce ai spus că până şi perii capului ne sunt număraţi, Care nu laşi să vină asupra noastră dureri şi necazuri mai mari decât putem duce, care odată cu încercările ne trimiţi şi puterea de a le face faţă, Cel Ce vezi că de multe ori slăbiciunea firii noastre ne împiedică să simţim ajutorul Tău, primeşte şi puţina noastră rugăciune:

Iisuse, Care dai celor ce poartă crucea bolii nădejdea în puterea Ta şi nu în puterile firii, miluieşte-ne;
Iisuse, Care celor ispitiţi le dăruieşti mucenicească răbdare, ca să nu hulească Numele Tău, miluieşte-ne;
Iisuse, ca să ne învrednicim de cunună şi nu de osândă, miluieşte-ne;
Iisuse, Cel Ce ne-ai îndemnat să îi cercetăm pe bolnavi, miluieşte-ne;
Iisuse, Care nu Te desparţi de cei aflaţi în suferinţe, miluieşte-ne;
Iisuse, Cel Ce ajungi înaintea oricărui om la cei încercaţi de boală, miluieşte-ne;
Iisuse preadulce, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, miluieşte-ne!

Condacul al 3-lea:


Dacă s-ar ridica încercările nu am putea merge pe calea mântuirii şi porţile raiului ni s-ar închide. Pentru aceasta, atunci când Domnul îngăduie să vină asupra noastră felurite suferinţe, să căutăm a vedea în ele lucrarea Sa cea curăţitoare şi să Ii mulţumim că ne poartă de grijă, cântându-I cu evlavie: Aliluia!

Icosul al 3-lea:


Când mândria acoperă sufletul, acesta se fereşte a vedea în boală o pedeapsă pentru păcate şi se ridică împotriva lui Dumnezeu; dar când pocăinţa sfărâmă zidul gros al părerii de sine sufletul nădăjduieşte că prin boală Domnul îi va da curăţire de păcate. Cerându-Ţi ca împreună cu fratele nostru bolnav să ne apropiem şi noi de pocăinţa cea nefăţarnică, ne rugăm Ţie:

Iisuse, Cel Ce cunoşti patimile şi neputinţele oamenilor, miluieşte-ne;
Iisuse, ca să ne cunoaştem slăbiciunile cele ascunse şi să îţi cerem izbăvire, miluieşte-ne;
Iisuse, Cel Ce primeşti suferinţa ca pe o jertfă fără-de-sânge, miluieşte-ne;
Iisuse, Care prin boală dai curăţire de păcate, miluieşte-ne;
Iisuse, Care îngădui să vină asupra noastră suferinţe trecătoare ca să ne fereşti de cele veşnice, miluieşte-ne;
Iisuse, Care ne faci să pricepem marea taină a bolii, miluieşte-ne;
Iisuse preadulce, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, miluieşte-ne!


Condacul al 4-lea:


Chip al morţii fiind boala, avem acum bun prilej să cugetăm la obştescul sfârşit, pentru că această cugetare îndepărtează patimile şi apropie Duhul de-viată-dătător de sufletele noastre, ale celor care, cunoscându-ne slăbiciunile, Ii cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea:


Doamne, izbăveşte-1 pe fratele nostru de moartea cea năprasnică, dându-i lui vreme de pocăinţă. Să nu îl tai pe el înainte de vreme ca pe smochinul cel neroditor, ci cu milostivirea Ta să sapi împrejur şi să îl îngrijeşti cu mila Ta, aşteptând cu iubire de oameni rodul pocăinţei şi al întoarcerii sale. Te rugăm să ne înveţi şi pe noi să ne pocăim cu inimă zdrobită pentru păcatele noastre, ca să fim izbăviţi de suferinţele cele fără sfârşit şi să îţi cântăm:

Iisuse, dându-ne vreme de pocăinţă, miluieşte-ne;
Iisuse, primind pocăinţa şi lacrimile noastre, miluieşte-ne;
Iisuse, înţelepţindu-ne prin cugetarea la moarte, miluieşte-ne;
Iisuse, Cel Ce i-ai sfinţit pe cei ce s-au nevoit prin această cugetare, miluieşte-ne;
Iisuse, alungând de la noi frica morţii, miluieşte-ne;
Iisuse, Cel Ce ai înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, miluieşte-ne;
Iisuse preadulce, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, miluieşte-ne!

Condacul al 5-lea:


„Oare există boală pe care Dumnezeu să nu o poată vindeca?" - se întreabă necredincioşii cei îndărătnici; dar noi, ştiind mulţimea vindecărilor Tale, Fiule al lui Dumnezeu, credem puterii Tale şi mărturisim că nimic nu Iţi este cu neputinţă Ţie, Celui Ce ai tămăduit în chip minunat pe cei care în suferinţele lor au găsit puterea de a-Ţi cânta: Aliluia!

Icosul al 5-lea:


Cuvintele Sfintelor Evanghelii stau înaintea noastră drept mărturie a dragostei Tale pentru oameni, a nemărginitei Tale purtări de grijă faţă de cei aflaţi în suferinţe, şi ne arată că oricât de mari ar fi căderile noastre nu pot covârşi mulţimea milei şi a îndurărilor Tale. Ştiind aceasta, ne rugăm Ţie, Iubitorule de oameni:

Iisuse, Care i-ai miluit pe bolnavii care au alergat la Tine, miluieşte-ne;
Iisuse, Cel Ce ai miluit mulţime de orbi, de şchiopi şi de demonizaţi, miluieşte-ne;
Iisuse, Doamne, Care ai putere de a vindeca orice neputinţă, miluieşte-ne;
Iisuse, Cel Ce şi în zilele noastre faci minuni mari şi preaslăvite, miluieşte-ne;
Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu, Care nu Te desparţi de Biserica Ta, miluieşte-ne;
Iisuse, Cel Ce până la sfârşitul veacurilor vei tămădui bolnavii, miluieşte-ne;
Iisuse preadulce, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, miluieşte-ne!

Condacul al 6-lea:


„Tămăduiţi pe cei neputincioşi, înviaţi pe cei morţi, curăţiţi pe cei leproşi, scoateţi afară pe demoni. In dar aţi luat, în dar să daţi!", ai spus, Mântuitorule, ucenicilor Tăi, iar ei, ascultându-Te, au împărţit în toată lumea vindecări minunate, aducând la dreapta-credinţă pe mulţi dintre cei care au văzut cum s-a biruit prin har rânduiala firii, şi au cântat cu mulţumire: Aliluia!

Icosul al 6-lea:


împreună cu Preacurată Maica Ta, cetele Sfinţilor se roagă Ţie, Dumnezeule al izbăvirilor, pentru tămăduirea credincioşilor care sunt apăsaţi de boli, de suferinţe şi necazuri. O, Milostive Doamne, împreună cu rugăciunile lor curate primeşte şi nevrednica noastră rugăciune:

Iisuse, pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne;
Iisuse, pentru rugăciunile Sfinţilor Doctori fără-de-arginţi, miluieşte-ne;
Iisuse, pentru rugăciunile Sfinţilor făcători de minuni, miluieşte-ne;
Iisuse, pentru rugăciunile celor ce au tămăduit boli de nelecuit, miluieşte-ne;
Iisuse, pentru rugăciunile Sfinţilor pe care îi cinstim cu evlavie, miluieşte-ne;
Iisuse, pentru rugăciunile tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne;
Iisuse preadulce, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, miluieşte-ne!

Condacul al 7-lea:


Pe cât de mult s-a răspândit vestea vindecărilor pe care le-au făcut Cuvioşii Tăi, spre slava Bisericii Tale, Iisuse, pe atât de mult a încercat necuratul diavol să atragă lumea în înşelare prin vindecători închipuiţi care necinstesc învăţăturile dreptei credinţe, care îi îndepărtează pe oameni de Tine şi care cu inimile pătate de noroiul ereziei cheamă numele Tău şi spun fără teamă: Aliluia!

Icosul al 7-lea:


Izbăveşte-l, Doamne Iisuse Hristoase, pe robul Tău de toate vicleşugurile celor care îi amăgesc pe oameni prin vindecările lor, pentru a-i rupe de Tine şi a-i arunca în cursele diavolului. Să se învrednicească el de darul deosebirii şi al înţelepciunii, ca nu cumva să fie înghiţit de adâncurile iadului, ci împreună cu noi să îi înfrunte pe cei ce spun că vindecă prin puterea Ta, deşi necinstesc învăţăturile Bisericii Tale, şi tot împreună cu noi să Iţi cânte:

Iisuse, întărindu-ne în dreapta credinţă, miluieşte-ne;
Iisuse, fără a cărui milă cădem pradă celui viclean, miluieşte-ne;
Iisuse, ca să pricepem că cea mai pierzătoare boală este erezia, miluieşte-ne;
Iisuse, pentru a lepăda ajutorul cel înşelător, miluieşte-ne;
Iisuse, ca să primim suferinţa şi nu vindecarea cea amăgitoare, miluieşte-ne;
Iisuse, Cel Ce nu Te-ai lăsat amăgit de diavol în pustie, miluieşte-ne;
Iisuse preadulce, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, miluieşte-ne!

Condacul al 8-lea:


Mult îndurase de la doctori femeia care avea de mulţi ani scurgere de sânge, dar vindecarea a dobândit-o numai când a venit la Tine. Fereşte-i, Doamne, pe cei credincioşi de doctorii lipsiţi de iscusinţă şi iubitori de arginţi, şi ajută-i să găsească doctori care le pot fi cu adevărat de ajutor, ca tămăduindu-se să îţi cânte: Aliluia!


Icosul al 8-lea:


Doamne, trimite Duhul Tău dătător de viată peste toţi cei care se îngrijesc de robul Tău, ca să facă aceasta aşa cum se cuvine. Ca să nu-i înmulţească suferinţele şi să nu-i umple sufletul de amărăciune, ci prin grija lor să mângâie sufletul său necăjit. Trimite peste ei harul Tău, ca să se roage Ţie împreună cu noi:

Iisuse, Care Te sălăşluieşti în cei care îngrijesc bolnavii cu jertfelnicie, miluieşte-ne;
Iisuse, Cel Ce îi ajuţi să Te vadă pe Tine în chipul celor pe care îi îngrijesc, miluieşte-ne;
Iisuse, care ajuţi bolnavii să vadă în ajutorul omenesc ajutorul Tău cel ceresc, miluieşte-ne;
Iisuse, Cel Ce fereşti bolnavii de nepriceperea doctorilor, miluieşte-ne;
Iisuse, Cel Ce pui înaintea celor suferinzi doctorii cei mai iscusiţi, miluieşte-ne;
Iisuse, Care de toate Te îngrijeşti, rânduind cu înţelepciune cele de trebuinţă, miluieşte-ne;
Iisuse preadulce, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, miluieşte-ne!

Condacul al 9-lea:


Iţi înălţăm rugăciuni, Doamne, nu numai pentru cei de aproape ai noştri, ci şi pentru toţi bolnavii pentru care nu are cine să se roage şi pentru toţi cei apăsaţi de singurătate. Dăruieşte-le lor mila Ta, Preabunule Doamne,dăruieşte-le să cunoască puterea Ta şi să simtă prezenţa Ta cea sfântă, ca izbăvindu-se de amărăciune să îţi cânte: Aliluia!

Icosul al 9-lea:


Nimeni nu este fără de păcat şi fiecare om a greşit faţă de semenii săi; dascăl de nepreţuit este pentru unii suferinţa, căci îi ajută să fie mai buni şi mai înţelegători faţă de neputinţele celorlalţi, şi aceasta ne îndeamnă să ne rugăm Ţie, învăţătorului nostru;

Iisuse, dăruindu-ne dragoste pentru aproapele, miluieşte-ne;
Iisuse, ca să fim mai iubitori şi mai blânzi, miluieşte-ne;
Iisuse, trimiţând peste noi pacea pe care ai dat-o ucenicilor Tăi, miluieşte-ne;
Iisuse, învăţându-ne să ascultăm poveţele tainice ale îngerului Păzitor, miluieşte-ne;
Iisuse, ferindu-ne de duhul mâniei, al vrajbei şi al răutăţii, miluieşte-ne;
Iisuse, îndepărtând de la noi patima mândriei şi a iubirii de sine, miluieşte-ne;
Iisuse preadulce, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, miluieşte-ne!


Condacul al 10-lea:


Degeaba primim vindecarea trupurilor dacă sufletele noastre rămân bolnave; degeaba ne tulburăm încercând să dobândim sănătate pentru trupul cel supus stricăciunii dacă părăsim grija pentru suflet, căci nici o vindecare nu este deplină până ce nu I se înalţă lui Dumnezeu cântarea: Aliluia!

Icosul al 10-lea:


Doamne, ajută-l pe robul Tău să caute nu numai vindecarea trupească, ci şi pe cea sufletească. Povăţuieşte-l, călăuzeşte-l, luminează-l să alerge la acoperământul Bisericii Tale sfinte, pentru a lua putere să meargă pe calea mântuirii. Şi pentru ca boala prin care trece să fie pentru el şi pentru noi prilej de întoarcere la Tine, îndrăznim să ne rugăm Ţie:

Iisuse, sădind în noi dorinţa unei vieţi virtuoase, miluieşte-ne;
Iisuse, îndemnându-ne să ne spovedim toate păcatele, miluieşte-ne;
Iisuse, dăruindu-ne să ne împărtăşim cu Preacuratele Tale Taine, miluieşte-ne;
Iisuse, revărsând peste noi darurile Sfântului Duh, miluieşte-ne;
Iisuse, sălăşluindu-Te în inimile noastre cele îndurerate, miluieşte-ne;
Iisuse, ca să cunoaştem iubirea Ta cea mângâietoare, miluieşte-ne;
Iisuse preadulce, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, miluieşte-ne!

Condacul al 11-lea:


Mare bucurie se face pe pământ pentru un bolnav care dobândeşte sănătate, şi încă mai mare bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăieşte. Cu adevărat mare bucurie va fi în cer şi pe pământ dacă robul Tău va dobândi atât tămăduirea trupească, cât şi pe cea sufletească, şi Ţi-ar aduce cântarea de mulţumire: Aliluia!

Icosul al 11-lea:


Dacă am avea credinţă cât un grăunte de muştar, robul Tău ar putea primi vindecare grabnică; oricât de puţină ar fi credinţa noastră însă, nu vom înceta a ne ruga Ţie ca, aşa cum ai primit oarecând cei doi bani ai văduvei, tot aşa să primeşti acum şi rugăciunile pe care le facem pentru vindecarea trupească şi sufletească a acestuia care boleşte, a noastră şi a tuturor celor aflaţi în patul de suferinţă:

Iisuse, pentru rugăciunile tuturor celor ce îţi cer aceasta, miluieşte-ne;
Iisuse, ascultând cererile preoţilor care ne pomenesc la Sfântul Jertfelnic, miluieşte-ne;
Iisuse, pentru rugăciunile soborului îngeresc, miluieşte-ne;
Iisuse, ca să sporim în săvârşirea faptelor bune, miluieşte-ne;
Iisuse, trecând cu vederea faptele noastre cele rele, miluieşte-ne;
Iisuse, dăruindu-ne credinţă puternică şi nefăţarnică, miluieşte-ne;
Iisuse preadulce, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, miluieşte-ne!

Condacul al 12-lea:


Deşi noi, cei păcătoşi, nu ştim să căutăm în viaţă decât ceea ce este bine pentru trup, avem în faţă pildele Cuvioşilor care au purtat cu răbdare felurite boli şi necazuri fără să ceară de la Dumnezeu uşurare, ci numai puterea de a răbda toate şi de a cânta în focul încercărilor: Aliluia!

Icosul al 12-lea:


Doamne, Tu ştii dacă pentru robul Tău este mai de folos să primească grabnică vindecare sau să se mai nevoiască o vreme răbdând boala, şi pentru aceasta Te rugăm să rânduieşti viaţa lui după cum este cu adevărat bine şi să îi dai putere pe calea mântuirii, ca să se roagă împreună cu noi aşa:

Iisuse, lumina care izgoneşti întunericul, miluieşte-ne;
Iisuse, nădejdea celor deznădăjduiţi, miluieşte-ne;
Iisuse, bucurie veşnică a celor ce Te caută, miluieşte-ne;
Iisuse, păstorule al turmei Tale cuvântătoare, miluieşte-ne;
Iisuse, Mire al sufletelor care au iubit nevoinţa, miluieşte-ne;
Iisuse, Răsăritule al Răsăriturilor, miluieşte-ne;
Iisuse preadulce, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, miluieşte-ne!

Condacul al 13-lea:


Doamne Iisuse Hristoase, Cel Ce ai fost, eşti şi vei rămâne acelaşi Samarinean milostiv Care îngrijeşti nu numai pe cei căzuţi între tâlharii lumii acesteia, ci şi pe cei aflaţi în multe alte feluri de suferinţe, acoperă-i pe ei cu harul Tău şi ca un Iubitor de oameni alină-le durerile, pentru ca în vecii vecilor să-Ţi cânte Ţie: Aliluia! (Acest Condac se zice de trei ori.)

Apoi se zice iarăşi Icosul întâi: Doamne, Cel Ce ai zis că nu cei sănătoşi au nevoie de doctor... şi Condacul întâi: Miluieşte-l, Iubitorule de oameni, pe robul Tău...

Acest post a fost editat de Luca.O: 21 August 2014 - 08:48 PM


1 User(i) citesc acest topic

0 memberi, 1 vizitatori, 0 useri anonimi