Sari la continut

Iisus Hristos
De-cumva te indoiesti ca Dumnezeu vede tot ce se face, gandeste-te ca tu, om fiind si pamant, poti vedea deodata in mai multe locuri, intelege dar cu cat mai mult poate aceasta Dumnezeu, care toate le vede, pana la grauntele de mustar, ca Unul ce tuturor le da viata si pe toate le hraneste, precum voieste. (Sf.Antonie Cel Mare -- Filocalia vol.1)

Traficul site-ului nostru este monitorizat si promovat de:

Despre taina sfantului Maslu


1 post(ari) la acest topic

#1 | pid:7026 | tid:4020
Luca.O

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 1578 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Confesiune:ortodox
Despre Sfantul Maslu Mitropolitul Górtinei şi Megalopólisului Ieremia (Foúntas)

1. Fraţi creştini, azi vă voi vorbi despre o altă Taină a Bisericii noastre, şi anume despre Sfântul Maslu. Aceasta este o Sfântă Taină despre care în Noul Testament citim că era săvârşită de Sfinţii Apostoli. Iacov, Ruda Domnului, porunceşte ca în cazul în care un om este bolnav să cheme preoţii Bisericii şi să se roage pentru el şi să îl ungă apoi cu ulei în numele Domnului. Tot el consideră că această rugăciune care se face pentru cel bolnav este foarte puternică, aşa încât poate să vindece pe bolnav şi îi iartă păcatele. O numeşte ”rugăciunea credinţei”. ”Şi rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va ridica, şi de va fi făcut păcate se vor ierta lui” (Iacov 5: 15). Aici este vorba într-adevăr despre Taina Sfântului Maslu.

2. Dar de ce rugăciunea de la această Taină este numită de Iacov, Ruda Domnului, ”rugăciunea credinţei”? Unii au spus că Iacov a numit-o astfel, pentru că rugăciunea trebuie săvârşită cu credinţă pentru a face minuni şi bolnavul să se facă bine şi să îi fie iertate păcatele. Nu, creştinii mei, nu este aceasta tâlcuirea corectă. Pentru că se poate ruga un om într-adevăr cu tărie şi totuşi, din motive pe care Dumnezeu le cunoaşte, să nu îi fie ascultată rugăciunea. Alta este adevărata tâlcuire a expresiei ”rugăciunea credinţei” cu privire la Taina Sfântului Maslu. ”Biserica” mai este numită şi ”credinţă”. Să ne amintim şi de altă expresie pe care o ascultăm de Paști: ”Desfătaţi-vă toţi de ospăţul credinţei”. Acest cuvânt înseamnă să mergem cu toţii la masa pe care ne-o oferă Biserica noastră de Paști, adică la Dumnezeiasca Împărtăşanie. ”Ospăţul credinţei” este ospăţul Bisericii, este Hrana pe care Biserica o oferă fiilor ei, şi anume Dumnezeiasca Împărtăşanie. Astfel, şi expresia pe care o auzim la Maslu, ”rugăciunea credinţei”, înseamnă ”rugăciunea Bisericii”. Ascultaţi acum, creştinii mei, un adevăr pe care vi-l voi spune: când se roagă un sfânt singur, neîndoielnic, rugăciunea lui este auzită, dar poate şi să nu fie auzită. Astfel, citim despre Apostolul Pavel că era ”chinuit”, după cum spune, de o boală gravă. Pentru această boală L-a rugat de trei ori pe Domnul şi totuşi nu a fost ascultată rugăciunea lui (2 Cor. 12, 7 şi urm.). Domnul i-a răspuns ”îţi ajunge harul Meu”! Adică, ca şi cum i-ar fi spus: ”Îţi ajunge, Apostole al Meu, că stau alături de tine, că îţi dăruiesc Harul Meu, ca să înduri boala, dar nu-Mi cere şi eliberarea din ea!”. Aşadar, şi rugăciunea Sfântului, atunci când se roagă de unul singur, poate să nu fie ascultată. Când însă se roagă Biserica prin Tainele ei, neîndoielnic rugăciunea este ascultată. Rugăciunea preoţilor la Taina Sfântului Maslu, ca de altfel la toate Tainele, este rugăciune a Bisericii. Şi rugăciunea aceasta a întregii Biserici, o repet, neîndoielnic este ascultată, chiar dacă Taina ar fi săvârşită de un popă păcătos. De aceea şi spune aici Iacov, Ruda Domnului, cu convingere, vorbind despre Taina Sfântului Maslu că ”rugăciunea credinţei”, rugăciunea Bisericii adică, va ajuta bolnavul şi îi va ierta păcatele.

3. Dar cum de spune Iacov, Ruda Domnului, că vor fi iertate păcatele celui bolnav prin Taina Sfântului Maslu? Pentru că noi ştim că păcatele se iartă prin Taina Spovedaniei. Acest lucru, creştinii mei, se explică prin faptul că atunci când se făcea Maslu, mai întâi creştinii se spovedeau, de aceea şi multe rugăciune ale Sfântului Maslu vorbesc despre lăsarea păcatelor. Astăzi nu se mai face asta, dar unii preoţi evlavioşi încă mai practică această tradiţie şi spovedesc înainte şi după Maslu pe creştinul pentru care se săvârşeşte această Taină.

4. Aşadar, despre Taina Sfântului Maslu citim în Noul Testament, dar nu doar în Epistola lui Iacov, pe care v-am pomenit-o, ci şi în Sfintele Evanghelii: la Marcu citim că Sfinţii Apostoli ”ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi şi-i vindecau” (Marcu 6, 13). Despre această Taină Sfântă avem, de asemenea, mărturii şi de la Sfinţii Părinţi şi scriitori bisericeşti. Cu deosebire vorbesc limpede despre Taina Sfântului Maslu Sfântul Vasilie cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur şi Sfântul Chiril al Alexandriei. Sfântul Ioan Gură de Aur a întocmit chiar si rugăciuni pentru vindecarea celor bolnavi şi rugăciunile acestea au intrat în slujba Maslului. Pentru aceasta, creştinii mei, de vreme ce Sfântul Maslu este o Sfântă Taină a Bisericii noastre, consfinţită încă din anii Sfinţilor Apostoli, să îi chemaţi pe preoţii voştri acasă, ca să v-o săvârşească. Nu este doar pentru cei bolnavi Taina aceasta, ci şi pentru cei sănătoşi, este pentru noi toţi. Oricând, în orice zi sau ceas, preotul poate săvârşi Sfântul Maslu. Dar, pentru că Taina aceasta este strâns legată de Spovedanie, o săvârşim mai ales în perioadele de post ale Bisericii noastre, pentru că poporul, mai ales atunci, se pregăteşte pentru Dumnezeiasca Împărtăşanie. Catolicii – aşa cum în toate lucrurile există ”falsori” şi eretici – se află în greşeală şi în ce priveşte Taina Sfântului Maslu. Pentru că îl săvârşesc doar pe patul de moarte al bolnavilor. Cât sunt de bucuros că sunt ortodox şi că pot să îl chem pe părintele în orice zi şi în orice ceas vreau, să îmi facă un Maslu şi să însemneze în semnul crucii mădularele trupului meu cu uleiul cel sfinţit!

5. Cândva, creştinii mei, am mers la o grădiniţă şi am făcut acolo un Maslu pentru copii. Apoi i-am însemnat pe fiecare cu semnul crucii pe frunte, pe buze, pe obraji şi pe mânuţe, aşa cum trebuie să se şi facă. Un micuţ atunci l-a întrebat pe altul de lângă el: ”De ce părintele ne unge în semnul crucii peste gură?”. Şi celălalt i-a răspuns: ”Ca să nu mai vorbim urât!”. Exact asta e, creştinii mei! De la cel mic afli adevărul! De vreme ce mădularele trupului nostru sunt unse şi mirunse, nu trebuie să le mai întinăm şi să le folosim ca instrumente ale păcatului; să spunem, adică, vorbe urâte cu buzele noastre, să batjocorim cu mâinile noastre care au fost însemnate cu uleiul cel sfânt şi să păcătuim cu trupul nostru, care a fost scufundat în Sfânta Colimvitră.
sursa

#2 | pid:7033 | tid:4020
Luca.O

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 1578 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Confesiune:ortodox
Despre Sfântul Maslu - Sfinti Parinti de la Optina
 • în veacul de acum, din păcate, mulţi se tem de taina aceasta, socotind-o prevestitoarea morţii. Dar ea a fost rânduită de sfinţii apostoli spre vindecarea de toate bolile şi spre păzirea de moarte, ceea ce am simţit şi eu însumi, căci prin maslul, făcut de mine, nevrednicul, aproape douăzeci de oameni s-au izbăvit cu toţii de boli grele şi incurabile. (Cuviosul Antonie, 22, pp. 141-142)
 • Ungerea cu untdelemn sfinţit are puterea harică de a vindeca nu numai bolile trupeşti, ci şi pe cele sufleteşti şi, de asemenea, dăruieşte iertarea păcatelor, uitate cu totul de noi. Şi, de vreme ce bolile sufleteşti nu rareori se cuibăresc într-un om foarte sănătos şi rumen la faţă, nu trebuie să fim nepăsători nici faţă de sufletul nostru, căci este nemuritor şi nu numai că este mai preţios decât trupul, dar este mai preţios decât toată lumea cea văzută. (Cuviosul Antonie, 22, pp. 144-145)
 • Dacă nu există boli sau, în general, vreo neputinţă, atunci mas-lul nu este obligatoriu, pentru că în timpul lui oamenii se roagă pentru vindecare, se roagă pentru sănătate trupească şi sufletească. Sănătatea trupească nu se dă tuturor şi nu întotdeauna, căci Domnul ştie ce este mai de folos pentru noi. Dar cea sufletească - se dă întotdeauna. (Cuviosul Nicon, 8, p. 307)
 • Ca mângâiere pot să-ţi dau sfatul Sfântului Apostol Iacov, care spune aşa: Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoţii Bisericii şi să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn, în numele Domnului. Şi rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va ridica, şi de va fi făcut păcate se vor ierta lui (lac. 5, 14-15). Nu se ştie de ce în Rusia s-a înrădăcinat părerea cum că la Taina Sfântului Maslu trebuie să alergăm numai atunci când omul nu mai are nădejde că va mai trăi. Dimpotrivă, în Grecia şi oamenii sănătoşi participă la Taina Maslului în Postul Mare, după obiceiul de acolo, şi fac aceasta fără să se gândească la moarte. Şi cuvintele Apostolului, spuse mai sus, se opun întru totul părerii greşite, înrădăcinate în Rusia, deoarece ele spun clar: Şi rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va ridica, şi de va fi făcut păcate se vor ierta lui (Iac. 5,15). Puterea Tainei Sfântului Maslu constă în faptul că prin ea se iartă, mai ales, păcatele uitate de noi din neputinţă omenească, iar după iertarea păcatelor se dăruieşte şi sănătatea trupească, dacă este voia lui Dumnezeu. (Cuviosul Ambrozie, 23, Partea I, p. 80)
 • Aud că sunteţi grav bolnavă, iar după sfatul medicilor aţi amânat Taina Maslului, deşi taina aceasta este necesară în boli grave. Sfântul Apostol lacov scrie în Epistola sa: Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoţii Bisericii şi să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn, în numele Domnului. Şi rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va ridica, şi de va fi făcut păcate se vor ierta lui (Iac. 5,14-15). Prin Taina Maslului se iartă păcatele uitate şi neştiute. Aud că medicii v-au spus că le puteţi tulbura pe surorile mănăstirii dacă vi se face Sfântul Maslu, dar, dimpotrivă, toate surorile vă doresc să participaţi la Maslu şi eu, păcătosul, vă sfătuiesc să vă ungeţi cu untdelemn sfinţit fără întârziere. (Cuviosul Ambrozie, 23, Partea a III-a, p. 66)
 • Când folosiţi mijloacele fizice, să vă întăriţi în credinţa în Domnul, Care poartă de grijă tuturor şi să vă lăsaţi în voia Lui cea sfântă, prin care liniştindu-vă, veţi avea folos şi de la mijloacele fizice. Dar, după cum văd, cel mai mult vă linişteşte împărtăşirea deasă cu Preacuratele şi de Viaţă Făcătoarele lui Hristos Taine, ceea ce şi pe viitor vă sfătuiesc să faceţi. Şi aş vrea să propun să vi se facă Taina Sfântului Maslu, dar nu ştiu dacă părinţii frăţiei voastre vor primi aceasta sau o vor judeca după părerea, pe care o are lumea, cum că prevesteşte moartea şi acest lucru îi poate supăra foarte tare. însă ei nu ştiu ce temei are această taină. Ea se întemeiază pe cuvintele Sfântului Apostol Iacov, cap. 5, v. 14: Este cineva bolnav între voi? Sa cheme preoţii Bisericii şi să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn, în numele Domnului. Vedeţi că Taina aceasta nu apropie de moarte, ci dă sănătate, în ciuda părerii, pe care o are lumea; eu nu vă silesc la aceasta, dar, dacă părinţii frăţiei voastre ar primi-o cu bunăvoinţă, ar fi foarte bine şi de folos pentru sănătatea frăţiei voastre, sufletească şi trupească. (Cuviosul Macarie, 24, Vol I, pp. 237-238)
 • Oamenii veacului acestuia sunt cu totul împotriva acestei Taine, ca şi cum, dacă împărtăşeşti pe cineva, deja îl pregăteşti de moarte: „Cum poţi face aceasta? îl sperii" - spun ei. De aceea şi rămân mulţi fără această pregătire şi ungere cu untdelemn sfinţit şi la sfârşit nu se mai poate [adică a trecut timpul], deşi taina aceasta este rânduită nu pentru cei ce se pregătesc de moarte, ci pentru vindecare. La noi deseori se întâmplă să vină oameni grav bolnavi, iar după ungerea cu untdelemn sfinţit să se însănătoşească şi să mai trăiască încă mult. (Cuviosul Macarie, 24, Vol. I, pp. 364-365)
(sursa:Filocalia de la Optina vol.II)

Acest post a fost editat de Luca.O: 19 January 2013 - 09:01 AM


1 User(i) citesc acest topic

0 memberi, 1 vizitatori, 0 useri anonimi