Sari la continut

Iisus Hristos
Cele ce se intampla dupa randuiala neclintita , dumnezeiasca, cum e rasaritul si apusul soarelui in fiecare zi, sau rodirea pamantului, fac parte din Providenta. Iar cele ce se fac la porunca de catre om, se numesc lege. Dar toate s-au facut pentru om (Sf.Antonie Cel Mare -- Filocalia vol.1)

Traficul site-ului nostru este monitorizat si promovat de:

Rugaciuni la vreme de ispita, impotriva diavolului ale sfintilor parinti


3 postari la acest topic

#1 | pid:6761 | tid:3934
Luca.O

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 1578 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Confesiune:ortodox
Rugaciunea Sfantului Zosima, egumenul Solovetului cu care izgonea de la el năvălirile vrajmasului diavol

Citat

"O, neputincioasă putere a vrăjmaşului! De aţi luat asupra mea putere de la Dumnezeu, apoi faceţi ceea ce voiţi; iar de nu, de ce vă osteniţi în deşert?" Şi cînta din psalmii lui David: Umblînd m-au înconjurat şi în numele Domnului i-am înfrînt pe ei. Şi iarăşi: Să învie Dumnezeu şi să se risipească vrăjmaşii Lui. Şi adăuga rugăciunea către Dumnezeu cu umilinţă, grăind: "Dumnezeule veşnic, Împărate Cel fără de început, Făcătorule şi Stăpîne, Tu eşti Împăratul celor ce împărăţesc şi Domnul celor ce domnesc; Tu eşti Mîntuitorul sufletelor şi Izbăvitorul celor ce cred în Tine; Tu eşti nădejdea celor ce se ostenesc şi aşteptarea celor ce sînt departe pe mare; Tu eşti povăţuitorul robilor Tăi, Tu eşti iubitorul a tot binele, Tu eşti Mîngîietorul celor ce plîng, Tu eşti bucuria sfinţilor, Tu eşti viaţa cea veşnică, lumina cea neapusă şi izvorul sfinţeniei; Tu eşti slava lui Dumnezeu Tatăl şi împlinirea Sfîntului Duh; Tu eşti Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui şi stăpîneşti în veci. Deci, pe Tine Te rog eu robul Tău, căzînd cu smerenie la Tine, ascultă-mi rugăciunea mea în ceasul acesta, Preasfinte Împărate şi Preabunule Doamne, să nu-ţi întorci faţa de la rugăciunea mea, ci mă izbăveşte din gura pierzătorului balaur, care cască gura asupra mea şi vrea să mă înghită. Păzeşte-mă de amăgirea diavolească, ca prin puterea sfinţilor Tăi îngeri, îngrădindu- mă şi scutindu-mă, să scap din dinţii lui şi să cîştig mîntuire de la Tine Stăpîne al meu, în Care cred şi spre Care nădăjduiesc şi Te slăvesc împreună cu Tatăl şi cu Sfîntul Duh în veci". Astfel rugîndu-se cuviosul, izgonea de la el năvălirile vrăjmaşului şi diavolii se risipeau de semnul Crucii şi de rugăciunea lui, ca praful de vînt; iar el rămînea fără vătămare cîntînd şi lăudînd pe Dumnezeu.

Astfel rugîndu-se cuviosul, izgonea de la el năvălirile vrăjmaşului şi diavolii se risipeau de semnul Crucii şi de rugăciunea lui, ca praful de vînt; iar el rămînea fără vătămare cîntînd şi lăudînd pe Dumnezeu.
(sursa din viata Sfantului Zosima, egumenul Solovetului)

#2 | pid:6762 | tid:3934
Luca.O

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 1578 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Confesiune:ortodox
Rugaciunea Cuviosului Avramie Sihastrul
Iar Avramie, pricepând că este diavolul, ţinea bine vasul, netemându-se deloc. Apoi necuratul, luând un sfeşnic în care ardea o lumânare, a început a cânta cu glas mare, zicând: „Fericit cel fără de prihană în cale, care umblă în Legea Domnului". Deci a cântat acest psalm până la sfârşit, dar sfântul nu i-a răspuns până ce nu a terminat de mâncat.
După ce a terminat de mâncat, s-a însemnat cu semnul crucii şi a zis către dânsul: „Necuratule diavol şi de trei ori ticălosule, neputinciosule, fricosule, dacă ştii că sunt fericiţi cei fără de prihană, pentru ce îi superi? Că fericiţi sunt şi de trei ori fericiţi toţi cei ce nădăjduiesc spre Dumnezeu şi îl iubesc pe El din toată inima". Diavolul a răspuns: „îi supăr ca să-i biruiesc şi le fac sminteală dorind ca să-i întorc de la tot lucrul bun". A zis către dânsul fericitul:

Citat

„Să nu ai parte, blestematule, ca să biruieşti sau să sminteşti pe cineva din cei care se tem de Dumnezeu. Tu îi biruieşti pe cei asemenea cu tine, care s-au depărtat de la Dumnezeu cu voia lor; pe aceia îi înşeli şi îi biruieşti, căci Dumnezeu nu este cu dânşii, iar dinaintea celor ce îl iubesc pe Dumnezeu pieri, aşa precum piere fumul în vânt, pentru că rugăciunea lor cu lacrimi te alungă, precum vântul alungă praful. Viu este Dumnezeul meu şi binecuvântat în veci. El este slava şi lauda mea şi nu mă tem de tine, chiar şi tot anul de vei sta aici, sau şi mai mult decât un an, tot nu voi face voia ta, necuratule diavol. Deci nu mă îngrijesc de tine, aşa precum nu se îngrijeşte cineva de o javră de câine"
.

(sursa din viata Cuviosul Avramie Sihastrul si Fericita Măria, nepoata lui - 29 octombrie)

#3 | pid:6763 | tid:3934
Luca.O

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 1578 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Confesiune:ortodox
Rugaciunea Sfîntului Mucenic Artemon
Sfîntul s-a rugat către adevăratul Dumnezeu, zicînd: "Doamne Dumnezeul meu, Cel ce prin robul Tău Daniil ai sfărmat pe idolul Baal din Babilon şi ai ucis balaurul, tu şi acum, Doamne, prin mine păcătosul, cu puterea Ta dumnezeiască ucide balaurii aceştia, ca să se preamărească numele Tău cel Sfînt".
(sursa Pătimirea Sfîntului Mucenic Artemon - 13 aprilie)


Atunci Epafrodit a făcut cruce anatematizând pe diavol, iar pe oameni i-a învăţat, zicând: „Vedeţi, fiii
mei, cum Domnul nostru Iisus Hristos v-a chemat pe voi la împărăţia Sa? Pentru aceasta se mânie
diavolul şi se nevoieşte să răpească pe cei mai proşti dintre voi. Dar voi, ca nişte bărbaţi desăvârşiţi,
suflaţi asupra lui, zicând: «Ne lepădăm de tine, satano, şi ne unim cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu»".
(sursa Sfantul Sfintit Mucenic Pangratie, Episcopul Tavromeniei - 9 iulie))

#4 | pid:7019 | tid:3934
Luca.O

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 1578 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Confesiune:ortodox
IZGONIRE A VICLEANULUI şi chemare a lui Hristos - rugaciune a Sfantului Grigorie de Nazianz


Fugi dela inima mea, meş-teşugareţule vicleane, fugi degrab,
Fugi dela mădulările meale, fugi dela viaţa mea,
Tâlhariule, şarpe, foc, însăgetătoriule, răotate, moarte, prăpastie, bălaurule, hiiară,
Noapte, pândire, turbare, adânc, za-visnice, ucigaşule de oameni,
Precum şi întru strămoşii miei ai lăsat peire,
Făcându-i să guste din răotate, vătă-mătoriule, şi din moarte.
Hristos împăratul îţi porunceaşte să fugi în valul mării,
Ori în prăpăstii, ori în turma porcilor,
Ca legheonul cel vătămătoriu mai nainte. Ci supune-te,
Să nu te lovesc cu Crucea, de carea toate să cutreamură.
Pre cruce o port pre mădulările meale, pre Cruce în cale,
Pre cruce în inimă. Crucea îm iaste slava.
Nu vei înceta pândindu-mă, rău-deprinsule? Nu spre prăpăstii, Nu spreSodoma vei privi? Nu spre turmele celor fără de Dumnezeu? Carii tăind Dumnezeirea cea mare, o au rupt?
Ci spre cărunteaţele meale şi spre inima mea?
De-a pururea mă înnegreşti, vrăjma-şule, cu gânduri întunecate,
Nici de Dumnezeu cutremurându-te, nici de jertveale ceale sfinte.
Acesta pre carele tu îl superi au fost şi minte a Troiţii, ca un glăsuitoriu pro-poveduitoriu,
Şi acum priveaşte spre hotar. Noro-iule, nu mă turbura,
Ca curat să întâmpin luminile ceale curate Cereşti,
Şi să văz bine spre viiaţa mea. Iar mâinile le întinz: priimiţi-mă. Rămâi sănătoasă tu, lume,
Rămâi sănătoasă, ceaia ce eşti aducătoare de osteneale, fie-ţi milă de cei după mine.

(sursa: Cuvinte putine oarecare din ceale multe - Vasile cel Mare si Grigorie Bogoslavul,anul 1826)

Acest post a fost editat de Luca.O: 15 January 2013 - 03:20 PM


1 User(i) citesc acest topic

0 memberi, 1 vizitatori, 0 useri anonimi