Sari la continut

Iisus Hristos
Numai un lucru nu este ingaduit omului: acela de-a fi nemuritor cu trupul Sa se uneasca cu Dumnezeu ii este ingaduit, daca va intelege ca poate. Caci voind si intelegand, crezand, si iubind, prin buna vietuire omul ajunge impreuna vorbitor cu Dumnezeu. (Sf.Antonie Cel Mare -- Filocalia vol.1)

Traficul site-ului nostru este monitorizat si promovat de:

Rugaciune dupa numarul celor 24 de ceasuri ale zilei si noptii - Sf.Ioan Gura de aur


  • Nu puteti initia un nou topic
  • Nu puteti raspunde la acest topic
Nici un post la acest topic

#1 | pid:6753 | tid:3931
Luca.O

    Avansat

  • cruce Membru Deplin
  • 1578 Posturi:
  • Parte:Barbateasca
  • Confesiune:ortodox
RUGĂCIUNE DUPA NUMĂRUL CELOR DOUĂZECI Şl PATRU DE CEASURI ALE ZILEI ŞI NOPŢII ATRIBUITĂ SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR[309]

1. Doamne, nu ma lipsi de bunătăţile Tale cele cereşti şi veşnice.

2. Doamne, izbăveşte-mă de toată nevoia, neştiinţa, uitarea, îndrăzneala şi de nesimţirea cea impietrită.

3. Doamne, de am greşit cu mintea, cu gândul sau cu cuvântul, iartă-mă.

4. Doamne, izbăveşte-mă de toată nevoia, neştiinţa, uitarea, îndrăzneala şi de nesimţirea cea împietrită.

5. Doamne, izbăveşte-mă de toată ispitirea şi părăsirea.

6. Doamne, luminează inima mea pe care a întunecat-o pofta cea rea.

7. Doamne, Doamne, eu ca un om am greşit, dar Tu ca un Dumnezeu miluieşte-mă.

8. Doamne, vezi neputinţa sufletului meu şi trimite harul Tău spre ajutorul meu ca să se propovăduiască întru mine numele Tău cel sfânt.

9. Doamne, Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul tău, în cartea vieţii şi-mi dăruieşte sfârşit bun.

10. Doamne, Dumnezeul meu, deşi nu am făcut nici un bine înaintea Ta, dă-mi cu blândeţea Ta să pun început bun[310].

11. Doamne, stopeşte în inima mea roua darului Tău.

12. Doamne, Dumnezeul cerului şi al pământului, pomeneşte-mă pe mine, păcătosul, ruşinatul, răul şi necuratul, după mare mila Ta, când vei veni întru împărăţia Ta[311].

13. Doamne, primeşte-mă întru pocăinţă şi nu mă lăsa.

14. Doamne, nu mă duce în ispită.

15. Doamne, dă-mi cuget bun.

16. Doamne, dă-mi lacrimi, aducere-aminte de moarte şi umilinţă.


17. Doamne, dăruieşte-mi să-mi mărturisesc cugetele mele.

18. Doamne, dă-mi smerenie, tăiere a voii şi ascultare.

19. Doamne, dă-mi răbdare, voinţă nebiruită şi blândeţe.

20. Doamne, sădeşte întru mine rădăcina bunătăţilor, adică frica Ta.

21. Doamne, învredniceşte-mă să Te iubesc cu tot sufletul, gândul şi inima mea şi să fac întru toate voia Ta.

22. Doamne, scapă-mă de oamenii răi, de draci, de patimi şi de tot lucrul necuvios.

23. Doamne, precum porunceşti, Doamne, precum ştii, Doamne, precum vrei, facă-se întru mine voia Ta.

24. Doamne, facă-se voia Ta şi nu a mea. Pentru rugăciunile şi mijlocirile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi ale tuturor sfinţilor tăi, că bine eşti cuvântat în veci. Amin.

_______________
[309]. Vezi nota 7. Rugăciunea apare şi în Ceaslov (ex. ed. 1854, p. 402) şi în Acatistier (ed. 1860. p. 39).

[310]. Marii trăitori creştini erau încredinţaţi că nu au spor sufletesc, de aceea se străduiau necontenit „să pună început" şi se rugau să li se îngăduie aceasta. Vezi Patericul, Avva Pior 85, Avva Pamvo 4 etc. Spre deosebire de orgolioasele pretenţii de „iniţiere" din zilele noastre. în smerenia lor Părinţii se păzeau să-şi atribuie fie şi „începutul" temeinic al trăirii duhovniceşti.
[311]. în unele ediţii ale Rugăciunii, după cererea a 12-a apare menţiunea: „Până aici urmează ceasurile nopţii" (Ceaslov, 1854, p. 402), pentru că în sis-

1 User(i) citesc acest topic

0 memberi, 1 vizitatori, 0 useri anonimi