Sari la continut

Iisus Hristos
De ce a fost facut omul? Ca intelegand fapturile lui Dumnezeu, sa-L vaza dintr-insele si sa preamareasca pe Cel ce le-a zidit pentru om. Iar mintea cea placuta lui Dumnezeu este un bun nevazut, daruit de Dumnezeu celor vrednici, in urma purtarii celei bune (Sf.Antonie Cel Mare -- Filocalia vol.1)

Traficul site-ului nostru este monitorizat si promovat de:

Paraclisul Domnului nostru Iisus Hristos, Māntuitorul şi Īndelung Răbdătorul


  • Nu puteti initia un nou topic
  • Nu puteti raspunde la acest topic
Nici un post la acest topic

#1 | pid:6688 | tid:3899
BogdanO

    Avansat

  • cruce Operator
  • 1251 Posturi:
  • Parte:Barbateasca
  • Locatie:Cu gandul in iad
  • Preocupari:invatatura ortodoxa a sfintilor parinti
  • Confesiune:crestin-ortodox
Paraclisul Domnului nostru Iisus Hristos, Mântuitorul şi Îndelung Răbdătorul
Rugăciunile Începătoare
Doamne miluieşte! (de 12 ori)
Veniţi să ne Închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniţi să ne Închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniţi să ne Închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru!

Psalmul 10
n Domnul am nădăjduit! Cum veţi zice sufletului meu: Mută-te În munţi ca o pasăre! Că iată păcătoşii au Încordat arcul, au gătit săgeţi În tolbă, ca să săgeteze În Întuneric pe cei drepţi la inimă. Că au surpat ceea ce ai aşezat; dar dreptul ce a făcut? Domnul este În Biserica cea Sfântă a Lui, Domnul În Cer are scaunul Său. Ochii Lui spre sărac privesc, genele Lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul cercetează pe cel drept şi pe cel necredincios; iar pe cel care iubeşte nedreptatea, Îl urăşte sufletul Său. Va ploua peste păcătoşi laţuri, foc şi pucioasă; iar suflare de vifor este partea paharului lor. Că drept este Domnul şi dreptatea a iubit şi faţa Lui spre cel drept priveşte. Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă!
Bine este cuvântat Cel ce vine Întru Numele Domnului (de 3 ori)

Tropar
Către Fiul Lui Dumnezeu să alergăm noi păcătoşii şi smerindu-ne, cu pocăinţă să strigăm din adâncul sufletului: Doamne Iisuse, milostiveşte-Te spre noi! Ajută-ne că pierim din cauza păcatelor noastre! Nu ne Întoarce pe noi Înapoi, că la Tine am nădăjduit! (de 2 ori)
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi În vecii vecilor! Amin! Nu vom Înceta a spune tuturor Învăţătura Ta Sfântă şi minunile Tale! Că de n-ai fi fost Tu, cine ne-ar fi scos din nevoi sau din robia păcatelor? Lângă Tine vom sta mereu, Doamne Iisuse Hristoase, că Tu ne izbăveşti pe noi din toate necazurile şi nevoile.
Psalmul 50

Canonul Domnului Iisus Hristos
Cântarea I-a
Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea egiptenilor scăpând, israeliteanul striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm!
Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, Îndelung Răbdătorule, miluieşte-ne pe noi! De multe ispite fiind cuprinşi, către Tine alergăm şi strigăm: Mult Îndurate Doamne Iisuse Hristoase, scoate-ne pe noi din nevoi şi vindecă ochii noştri sufleteşti de orbirea păcatelor!
Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, Îndelung Răbdătorule, miluieşte-ne pe noi! Asupririle şi chinurile ne tulbură pe toţi şi de multe rele se umplu sufletele noastre. Izbăveşte-ne, Doamne, pe noi păcătoşii!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Fiind cu sufletele şi cu trupurile bolnave ne supunem cercetării şi purtării Tale de grijă, Mântuitorule, că Tu eşti Fiul Lui Dumnezeu şi pe toate le poţi dacă voieşti. Şi acum şi pururea şi În vecii vecilor! Amin! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu apără şi mângâie sufletele noastre cu bunătatea şi cu mila Iubitului Tău Fiu, Mântuitorul şi Dumnezeul nostru.

Cântarea a III-a
Doamne Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc şi ai zidit Biserica Ta, Întăreşte-ne Întru dragostea Ta, că Tu eşti marginea doririlor şi a credincioşilor Întărire, Bunule, Iubitorule de oameni.
Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, Îndelung Răbdătorule, miluieşte-ne pe noi! Cu Îndurarea şi cu Mila Ta acoperă-ne pe noi În toată viaţa noastră, Doamne, şi Îndreptează-ne pe noi, Cel care eşti pricina bunătăţilor şi a creştinilor Întărire, Iubitorule de oameni!
Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, Îndelung Răbdătorule, miluieşte-ne pe noi!
Pe Tine, Doamne, care mult ai suferit pentru noi păcătoşii, Te rugăm risipeşte tulburarea sufletelor noastre şi scoate-ne din viforul păcatelor!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Dumnezeule Atotcuprinzător, Bogat În Dumnezeiască Milă şi Izvor al Bunătăţilor dă-ne nouă bogăţia facerii de bine. Şi acum şi pururea şi În vecii vecilor! Amin!
Maică Preacurată, către mulţimea milelor Tale alergăm acum şi Te rugăm să dezlegi lanţurile păcatelor noastre!

Ectenie
Miluieşte-ne pe noi Dumnezeule după Mare Mila Ta, ne rugăm Ţie auzi-ne şi ne miluieşte!
Doamne miluieşte!
Încă ne rugăm pentru unirea bisericilor Într-una Sfântă Sobornicească şi Apostolească Biserică, pentru ţara noastră, pentru românii de peste tot Pământul, pentru sănătatea şi mântuirea lor şi pentru pace sufletească. Doamne miluieşte!
Încă ne rugăm pentru cei de faţă (nume) pentru sănătatea şi izbăvirea de tot răul a lor, a familiilor lor şi a tuturor oamenilor. Doamne miluieşte!
Încă ne rugăm pentru toţi dreptmăritorii creştini, pentru sporirea lor duhovnicească, pentru Întărirea lor În credinţă şi În fapte bune, pentru sănătatea şi mântuirea lor. Doamne miluieşte! (de 3 ori)
Că Milostiv şi Iubitor de oameni eşti Doamne Dumnezeule şi Ţie slavă-Ţi Înălţăm, Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt, acum şi pururea şi În vecii vecilor! Amin!
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, Mântuitorule Îndelung Răbdător, către Tine strigăm: Izbăveşte-ne din nevoi, Cel ce eşti Multmilostiv!

Cântarea a IV-a
Am auzit taina rânduielii Tale, am Înţeles lucrurile Tale şi am preamărit Dumnezeirea Ta! Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, Îndelung Răbdătorule, miluieşte-ne pe noi!
Greşelile noastre iartă-le şi de patimi curăţeşte-ne Doamne Iisuse Hristoase, Cel care eşti Multmilostiv! Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, Îndelung Răbdătorule, miluieşte-ne pe noi!
Iubitorule de oameni, dă-ne mila şi Îndurarea Ta nouă, celor care vrem să Împlinim Voia Ta Sfântă şi Dumnezeiască. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!
Mântuitorule, Care cunoşti neputinţele noastre, Te rugăm: ridică-ne din stricăciune, că mari şi minunate sunt lucrările Tale!
Şi acum şi pururea şi În vecii vecilor! Amin!
Stăpână, cu binecuvântarea Fiului Tău rupe legăturile păcatelor noastre, dă-ne ajutor şi putere până la ultima suflare a noastră.

Cântarea a V-a
Doamne dăruieşte-ne pace, luminează-ne pe noi şi Învaţă-ne să facem Voia Ta, Iubitorule de oameni! Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, Îndelung Răbdătorule, miluieşte-ne pe noi!
Vieţile noastre poţi să le umpli de bucurie sfântă, Cel care eşti Nesecat Izvor Dumnezeiesc. Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, Îndelung Răbdătorule, miluieşte-ne pe noi!
Din toate nevoile poţi să ne izbăveşti pe noi şi ca pe vameşul miluieşte-ne Doamne Iisuse, Mântuitorul nostru!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!
Întunericul păcatelor poţi să-l risipeşti şi din cursele vrăjmaşului poţi să ne eliberezi cu strălucirea Sfintei Tale Lumini, Doamne Iisuse Hristoase. Şi acum şi pururea şi În vecii vecilor! Amin!
Preamilostivă Doamnă şi Stăpână ne mărturisim Ţie, miluieşte-ne pe noi cei care cu dragoste şi cu credinţă chemăm numele Tău!

Cântarea a VI-a
Rugăciunile şi necazurile noastre le vom spune Domnului, că ni s-au umplut sufletele de răutăţi şi ca Iona ne rugăm: Dumnezeule din stricăciune scoate-ne pe toţi!
Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, Îndelung Răbdătorule, miluieşte-ne pe noi! Mântuieşte de moarte şi putreziciune firea noastră, Doamne, că Trupul Tău nu s-a stricat, iar sufletul Tău a rămas În aceeaşi strălucire chiar dacă ai intrat În iad.
Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, Îndelung Răbdătorule, miluieşte-ne pe noi!
Toate desfătările lumeşti să le lăsăm şi să cădem Înaintea Lui şi să vărsăm lacrimi de pocăinţă din inimă, aşa cum a vărsat şi aceea care I-a uns cu mir şi I-a sărutat Sfintele Lui Picioare!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Cântări Sfinte Îţi aducem, Doamne: Slăvit să fii, Lumina lumii şi Mântuirea sufletelor noastre, Cel care Îndelung ai răbdat pentru noi! Şi acum şi pururea şi În vecii vecilor! Amin!
Bântuiala patimilor arunc-o În adâncul pierzării şi salvează sufletele noastre Tu, Maică Preacurată, Care L-ai născut pe Mântuitorul Cel Milostiv şi izbăveşte-ne de lucrările ispititorului şi de chinurile veşnice!

Apostolul
Înţelepciune!
Din Faptele Sfinţilor Apostoli citire: (II 13-19)
Fraţilor! Dumnezeul lui Avraam şi al lui Isaac şi al lui Iacob, Dumnezeul părinţilor noştri a slăvit pe Fiul Său, Iisus, pe care voi L-aţi predat. L-aţi tăgăduit În faţa lui Pilat, care găsise cu cale să-L elibereze. Dar voi v-aţi lepădat de Cel Sfânt şi Drept şi aţi cerut să vă dăruiască un bărbat ucigaş, iar pe Începătorul Vieţii L-aţi omorât, pe Care Însă Dumnezeu L-a Înviat din morţi şi ai Cărui martori suntem noi. Şi prin credinţa În Numele Lui, Acestuia pe care Îl vedeţi şi Îl cunoaşteţi, I-a Întărit Numele În credinţa cea Întru El, I-a dat Lui Întregirea aceasta a trupului, Înaintea voastră, a tuturor. Şi acum fraţilor, ştiu că din neştiinţă aţi făcut rău, ca şi mai marii voştri. Dar Dumnezeu a Împlinit astfel cele ce vestise dinainte prin gura tuturor proorocilor, că Hristos va pătimi. Pocăiţi-vă şi vă Întoarceţi, ca să se şteargă păcatele voastre! Pace Ţie cititorule şi duhului tău. Aliluia! Şezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi la aşternutul picioarelor Tale!

Evanghelia
Înţelepciune drepţi!
Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citire: (Ioan XIX 14-19)
În acea vreme era vinerea Paştilor, cam pe la al şaselea ceas şi a zis Pilat, iudeilor: Iată, Împăratul vostru! Deci, au strigat aceia: Ia-L! Ia-L! Răstigneşte-L! Pilat le-a zis: Să răstignesc pe Împăratul vostru? Arhiereii au răspuns: Nu avem Împărat, decât pe Cezarul! Atunci L-a predat lor, ca să fie răstignit. Şi ducându-Şi crucea a ieşit la locul ce se cheamă al Căpăţânii, care evreieşte i se zice Golgota, unde L-au răstignit şi Împreună cu El pe alţi doi, de o parte şi de alta, iar la mijloc Iisus. Iar Pilat a scris titlu şi l-a pus deasupra crucii. Şi era scris: Iisus Nazariteanul Împăratul Iudeilor. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Părinte, Cuvinte şi Duhule Sfânt, Treime Sfântă, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre! Şi acum şi pururea şi În vecii vecilor! Amin!
Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre! Miluieşte-ne Dumnezeule după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale şterge fărădelegile noastre!
Toţi cei care venim către Tine, Doamne Dumnezeule, Iisuse Hristoase şi cerem ajutor cu multă râvnă, vom primi darurile cele de folos. Izbăveşte-ne pe noi, Doamne Iisuse, Multmilostive, că suntem necăjiţi şi neputincioşi şi dăruieşte linişte celor Înviforaţi; dăruieşte-ne pace sufletească şi vrednicie sfântă, să Te urmăm pe Tine.

Cântarea a VII-a
Tinerii care au mers oarecând În Babilon, cu credinţa În Preasfânta Treime văpaia cuptorului au călcat-o, cântând: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat!
Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, Îndelung Răbdătorule, miluieşte-ne pe noi!Voind ca toată lumea să se mântuiască, Doamne, Te-ai Întrupat În pântecele Sfintei Fecioare Maria, pe care ai arătat-O lumii Întregi Născătoare de Dumnezeu. De aceea cântăm: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri!
Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, Îndelung Răbdătorule, miluieşte-ne pe noi! Doamne Dumnezeule, Care L-ai lăsat pe Fiul Tău pe Pământ să ne vestească Sfânta Evanghelie şi să ne Întoarcă pe calea cea bună, Ţie Îţi cântăm: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Izvorul mântuirii eşti, Doamne, de aceea cu toţii Îţi strigăm: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri! Şi acum şi pururea şi În vecii vecilor! Amin! Pentru rugăciunile Maicii Preacurate, Doamne Iisuse Hristoase, izbăveşte-i de neputinţe şi pe cei de acum care strigă: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri!

Cântarea a VIII-a
Pe Atotputernicul Dumnezeu să-L lăudăm şi bine să-L cuvântăm Întru toţi vecii! Mântuitorule, nu-i trece cu vederea pe cei care au trebuinţă de ajutorul Tău Dumnezeiesc, că aceştia cu credinţă Te laudă!
Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, Îndelung Răbdătorule, miluieşte-ne pe noi! Pe TineTe lăudăm şi Te slăvim, Doamne, că prin Tine căpătăm mântuirea, viaţa veşnică şi un loc În Sfânta Împărăţie!
Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, Îndelung Răbdătorule, miluieşte-ne pe noi! Poţi vărsa peste noi bogăţie mare de tămăduiri, Doamne Iisuse, fiindcă Te urmăm, Te iubim şi Te Preamărim În toţi vecii!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Izgoneşte de la noi asuprirea şi năvălirea patimilor, Doamne, ca izbăvindu-ne de rău să-Ţi mulţumim, să Te slăvim şi să Te preaÎnălţăm. Şi acum şi pururea şi În vecii vecilor! Amin! Preacuvioasă Maică du rugăciunile noastre la Fiul Tău şi Dumnezeul nostru, Căruia ne rugăm, ne Închinăm şi slavă şi mulţumire Îi aducem Întru toţi vecii!

Cântarea a IX-a
Doamne Iisuse Hristoase, noi care ne izbăvim prin Tine din veşnica moarte, Te mărturisim Dumnezeu Adevărat Împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt!
Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, Îndelung Răbdătorule, miluieşte-ne pe noi! Celor care Te slăvesc pe Tine, Doamne, umple-le inimile şi sufletele cu Iubire, Lumină, Pace şi cu daruri duhovniceşti.
Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, Îndelung Răbdătorule, miluieşte-ne pe noi! Scapă-i Doamne pe toţi cei prinşi În plasele ispititorului, luminează-i şi Înţelepţeşte-i ca toţi să facă Voia Ta, Doamne! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!
Cu strălucirea Luminii Tale Dumnezeieşti, pe care ai arătat-o ucenicilor pe Muntele Tabor, acoperă-ne şi pe noi, cei care trăim În acest veac. Şi acum şi pururea şi În vecii vecilor! Amin!
Preabună Împărăteasă Înalţă o rugăciune către Mântuitorul nostru ca, prin Tine, să-i alunge pe duşmanii noştri şi să vindece neputinţele noastre, că poţi orice voieşti!

Laudele Domnului Iisus Hristos
Cum Te vom Încununa pe Tine, Doamne Iisuse Hristoase, Care Îndelung ai răbdat pentru noi? Ce cununi Îţi vom aduce noi, cei ce strigăm: Slavă Puterii, Iubirii, Milostivirii şi Îndurării Tale, Doamne Dumnezeule Preasfânt şi Îndelung Răbdător, Iisuse Hristoase, Mântuitorul nostru!
Cu ce cântări vom Împodobi pe Fiul Lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Care a răbdat suferinţe şi chinuri pentru noi? Către Dânsul să strigăm: Slăvit să fii Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule Îndelung Răbdător şi Mântuitor al sufletelor noastre!
Cum să alcătuim noi cântări de laudă, către Cel care a răbdat bătăi, chinuri, batjocură şi răstignire, pentru mântuirea neamului nostru omenesc? Într-un glas să-i strigăm noi credincioşii: Slavă Îndelung-răbdării Tale, Doamne Dumnezeule Mântuitor şi Răscumpărător al păcatelor noastre!
Cu ce cântări minunate să-L slăvim pe Domnul nostru Iisus Hristos, pe Care Sfinţii Îngeri Îl laudă În Ceruri? Noi creştinii să-I cântăm: Slavă Ţie, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru Îndelung Răbdător şi Multmilostiv, Care ne miluieşti pe noi!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi În vecii vecilor! Amin! Veniţi toţi pământenii să-I mulţumim Domnului, să-L slăvim şi să-L lăudăm pe Mântuitorul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos, Care ne izbăveşte din mâinile duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi! Să strigăm către Fiul Lui Dumnezeu: Preamilostive Doamne, fii cu noi acum şi În fiecare clipă a vieţii noastre trecătoare, iar În veşnicie odihneşte-ne unde luminează lumina feţei Tale, În Sfânta Împărăţie a Ta!

Doxologia
Slavă Ţie, Celui ce ne-ai arătat nouă Lumina! Slavă Întru cei de Sus, Lui Dumnezeu şi pe Pământ pace, Între oameni bunăvoire! Lăudămu-Te, bine Te cuvântăm, Închinămu-ne Ţie, slăvimu-Te, mulţumim Ţie pentru Slava Ta cea Mare. Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte Atotţiitorule, Doamne Fiule Unule-Născut, Iisuse Hristoase şi Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt; Doamne Dumnezeule, Mieluşelul Lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel care ridici păcatul lumii miluieşte-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii! Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui şi ne miluieşte pe noi! Că Tu eşti Unul Sfânt! Tu eşti Domnul nostru Iisus Hristos, Întru Slava Lui Dumnezeu Tatăl. Amin! În toate zilele bine Te vom cuvânta şi vom lăuda Numele Tău, În veac şi În veacul veacului. Învredniceşte-ne Doamne În ziua aceasta fără de păcat să ne păzim noi.
Bine eşti cuvântat Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi Preaslăvit este Numele Tău În veci! Amin! Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am nădăjduit şi noi Întru Tine! Bine eşti cuvântat Doamne, Învaţă-ne pe noi Îndreptările Tale! (de 3 ori)
Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă În neam şi În neam. Eu am zis: Doamne miluieşte-mă! Vindecă sufletul meu, că am greşit Ţie! Doamne la Tine am scăpat, Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Că la Tine este Izvorul Vieţii, Întru Lumina Ta vom vedea lumina! Tinde, Doamne, mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără-de-moarte, miluieşte-ne pe noi! (de 3 ori)
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi În vecii vecilor! Amin!
Sfinte fără-de-moarte, miluieşte-ne pe noi! Împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, pe Cuvântul Cel Fără-de-Început, Care S-a născut din Sfânta Fecioară Maria spre mântuirea noastră, să-L lăudăm noi credincioşii şi să ne Închinăm Lui, că a binevoit a se sui cu trupul pe cruce şi moarte a răbdat şi a Înviat pe cei morţi, Întru Slăvita şi Sfânta Înviere a Sa. Amin!

Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos - Îndelung Răbdătorul
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule Îndelung Răbdător şi Multmilostiv, primeşte-ne pe noi păcătoşii, sub pavăza Ta Dumnezeiască şi Îndrumă-ne pe calea cea bună a vieţii, ajutându-ne să facem Voia Ta Sfântă! Dacă greşim arată-ne nouă răul pe care l-am făcut şi ne Îndeamnă la pocăinţă! Dacă ne-am rătăcit de pe calea cea adevărată adu-ne din nou la turma Ta cea duhovnicească! Dacă ne-am Înşelat arată-ne adevărul pe care trebuie să-l urmăm! Dacă vin ispititorii ori Înşelătorii ajută-ne nouă, că În lumea aceasta Încâlcită greu se mai poate deosebi cel viclean de cel curat sau drept! Te rugăm călăuzeşte-ne Doamne, spre Împărăţia Ta de Lumină! Pentru noi şi pentru tot neamul omenesc ne umilim noi Înaintea Ta, Doamne, ca să fii iertător nouă şi lui, ca un Mântuitor venit de la Tatăl pe pământ pentru om! Îţi mulţumim Doamne Iisuse Hristoase, pentru Jertfa Ta de Iubire pentru noi păcătoşii, pentru Sfânta Împărtăşanie prin care Tu Însuţi vii şi reverşi În sufletele noastre forţa Ta Mântuitoare şi pentru darurile vieţii care curg asupra noastră clipă de clipă! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi În vecii vecilor! Amin!

Acest post a fost editat de BogdanO: 08 August 2012 - 11:17 AM

† ....Nu stii că, de ti-ai vărsa sângele tău pentru El, nici asa n-ai făcut ce erai dator să faci că altul e sângele Stăpânului, si altul sângele robului! Pocăieste-te si întoarce-te înainte de iesirea sufletului, ca nu cumva să vină moartea si tot leacul pocăintei să fie fără de folos. Că aici, pe pământ, are putere pocăinta;si numai aici; în iad n-are nici o putere. Să căutăm pe Domnul, cât avem timp! ...† (Sf.Ioan Gura de Aur)
"Tine-ti mintea in iad si nu deznadajdui" (Sfantul Siluan Athonitul)
"învatarea de vorbe nu foloseste nimic, daca lipseste purtarea sufletului cea placuta lui Dumnezeu. Dar pricina tuturor relelor este amagirea si ratacirea si necunostinta lui Dumnezeu † (Sf.Antonie Cel Mare)
"Credinţa dreaptă nu ne foloseşte cu nimic, atunci când avem o viaţă stricată"(Sf.Ioan Gura de Aur)
"283. Cunostinta fara lucrare, nu va mîntui pe nimeni în ziua mortii si a dreptei judecati a lui Dumnezeu.
284. Vai de noi, cei de azi, care ne silim sa învatam teorie multa si nu luam aminte la sudoarea cea din lucrare si la filosof ia cea din traire."

1 User(i) citesc acest topic

0 memberi, 1 vizitatori, 0 useri anonimi