Sari la continut

Iisus Hristos
Singura agoniseala sufletului este sigura si nu poate fi jefuita. Iar aceasta este vietuirea virtuoasa si placuta lui Dumnezeu, si cunoasterea si savarsirea celor bune. Avutia insa este povatuitor orb si sfetnic fara minte si cel ce intrebuinteaza bogatia rau si pentru desfatare isi pierde sufletul pe care l-ai dus la nesimtire. (Sf.Antonie Cel Mare -- Filocalia vol.1)

Traficul site-ului nostru este monitorizat si promovat de:

NOUTATI EDITORIALE


59 postari la acest topic

#41 | pid:11726 | tid:3711
cristiboss56

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 3657 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Locatie:Bucuresti-sectorul 3 - langa Biserica Sf.Mare Mucenic Mercurie
 • Preocupari:Familie ,religie , lectura , muzica , natura-drumetii , iubitor de animale.
 • Confesiune:ORTODOX
Editurile Patriarhiei Române ne propun noutăți editoriale, bine-venite oricând, dar mai cu seamă în vremea vacanțelor, lucrări ale autorilor români sau traduceri importante din sfera teologiei și reflecțiilor pe teme creștine actuale. Iată câteva titluri recent apărute care își așteaptă cititorii.
O lucrare deosebită a părintelui Ilie Chişcari, apărută postum
La Editura BASILICA a Patriarhiei Române a apărut de curând, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, lucrarea în două volume a părintelui Ilie Chişcari, intitulată „Taina Fiului Omului - studiu exegetic-teologic al prevestirilor Patimilor și Învierii în Evangheliile sinoptice”.
Cele două volume reprezintă lucrarea de doctorat a părintelui Ilie Chișcari şi au următoarea structură: în cadrul volumului I, primele trei capitole sunt dedicate unei analize exegetice a celor trei prevestiri ale Patimilor și Învierii Domnului Iisus Hristos, văzute în legătură şi cu alte pasaje evanghelice în care Mântuitorul anticipează Patimile şi Învierea Sa, ca şi cu întreaga viziune teologică a Evangheliilor sinoptice. În capitolul al 4-lea, intitulat „Alte prevestiri ale Patimilor şi Învierii”, sunt prezentate, într-o menieră sintetică, diferitele declaraţii sau gesturi simbolice ale Mântuitorului, în afara celor trei prevestiri ale Patimilor şi Învierii, în care sunt anticipate, direct sau indirect, aceleaşi evenimente ale vieţii şi activităţii Sale. În capitolul al 5-lea autorul vorbeşte despre dinamica prevestirilor Patimilor și Învierii în Evangheliile sinoptice. Volumul al II-lea al lucrării continuă cu capitolul al 6-lea intitulat „Substratul scripturistic al prevestirilor”, în care părintele Ilie Chişcari are o contribuţie remarcabilă în expunerea raporturilor dintre cele trei prevestiri din Evangheliile sinoptice şi Scripturile iudaice. În capitolul al 7-lea este tratată tema „Fiului Omului” în prevestirile Patimilor şi Învierii, iar ultimul capitol este dedicat unei analize sistematice a elementelor prevestirilor Patimilor şi Învierii.
„Este cu adevărat o lucrare de mare anvergură şi de incontestabilă valoare ştiinţific-teologică, un adevărat model pentru ceea ce înseamnă o lucrare de cercetare în domeniul exegetic şi de încadrare în exigenţele academic-ştiinţifice ale investigării textelor biblice. Această teză de doctorat a părintelui Ilie Chişcari nu este deloc una obișnuită. Ea se impune nu numai prin volumul impresionant, ci, şi mai ales, prin evidenta ei calitate științifică și teologică, prin extrema bogăție a explorărilor bibliografice, prin maturitatea opțiunilor exegetice, prin rigoarea critic-metodologică, prin valoarea incontestabilă a rezultatelor cercetării și mai puţin prin ținuta ei literară”, subliniază pr. prof. dr. Vasile Mihoc în prefața primului volum.
Despre activitatea autorului acestei lucrări apărute postum, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel spunea: „Teolog erudit şi om harnic, preotul Ilie Chişcari s-a implicat în viaţa comunităţii parohiale, contribuind la finalizarea pregătirii locaşului de cult pentru sfinţirea acestuia, care a avut loc în data de 7 septembrie 2014, când i-am conferit tânărului preot Ilie Chişcari Diploma omagială «Sfinții Martiri Brâncoveni»”.
Biografii și locuri din Oltenia
La Editura TRINITAS a Patriarhiei Române a apărut cartea `Cuvinte de suflet, oameni și locuri din istoria Bisericii oltene”, cu subtitlul „Pilde de mărturisire creștină din paginile Ziarului Lumina”.
Lucrarea este semnată de părintele Ioniță Apostolache, coordonatorul Ediției de Oltenia a Ziarului Lumina, și face parte din colecția Media Christiana, seria Lumina.
„Tânărul autor pune în lumină chipuri de oameni și locuri binecuvântate ale Ortodoxiei din sud-vestul României. (…) Textele părintelui Apostolache sunt unele mai elaborate, altele scrise sub presiunea apariției cotidiene a publicațiilor, însă fiecare conține informații noi despre pulsul vieții bisericești din Mitropolia Olteniei”, precizează în prefața cărții pr. Nicolae Dascălu, directorul publicațiilor Lumina.
Colecția de articole este structurată în patru părți: Cuvinte de suflet, Oameni, Locuri și File de Pateric.
O sinteză patristică importantă
La Editura BASILICA a Patriarhiei Române a apărut volumul intitulat „Lumina de la Răsărit”, avându-l ca autor pe profesorul Alexei Nesteruk, lector la Universitatea Portsmouth. Traducerea a fost făcută de Evagrina Dârțu și Irina Scurtu.
„Volumul constituie una dintre cele mai importante încercări de sinteză patristică realizate în actualitate, așezând viziunea creștinismului răsăritean la baza unei noi înțelegeri, cuprinzătoare și integratoare, care să deschidă orizontul cunoașterii spre participarea la taina dumnezeiască ce a fost înscrisă în viața creată și a luat chip în ființa umană”, se arată în cuvântul înainte semnat de Florin Caragiu.
Cartea cuprinde următoarele capitole: Ortodoxie și știință: o experiență aparte;Teologia patristică și științele naturii: scurt istoric; Ce deosebește teologia de toate științele: perspectiva patristică versus accepțiunea modernă; Pentru o metodologie teologică a relației cu știința; Crea­ția în cosmologie și în teologie; Ireversibilitatea timpului și logosul creației; Umanitatea ca ipostas al universului.
De unde le puteți achiziționa
Toate cele trei cărți prezentate pot fi achiziţionate de la Librăria Cărţilor Bisericeşti (Intr. Miron Cristea nr. 6), Magazinul „Ortodoxia” (Calea Victoriei nr. 45, lângă Biserica Kreţulescu), Magazinul „Daruri pentru pele­rini” (Piaţa Gării de Nord nr. 1-3, ieşire Calea Griviţei), Magazinul „Librăria Ortodoxă” (B-dul Regina Maria nr. 1). De asemenea, lucrările pot fi vizualizate pe site-ul www.colportaj.ro şi pot fi comandate la adresele: magazin@colportaj.ro ,
magazin@editurapatriarhiei.ro sau la numărul de telefon 0737. 145. 184.
"Ortodoxia este taina a Iconomiei divine de a se implini in lume viata si invatatura Mantuitorului Hristos Celui intrupat " ( Sfantul Ioan Damaschin ) http://cristiboss56.blogratuit.ro

#42 | pid:11833 | tid:3711
cristiboss56

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 3657 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Locatie:Bucuresti-sectorul 3 - langa Biserica Sf.Mare Mucenic Mercurie
 • Preocupari:Familie ,religie , lectura , muzica , natura-drumetii , iubitor de animale.
 • Confesiune:ORTODOX
La Editura „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei a apărut, sub coordonarea Preasfinţitului Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, volumul „Părintele Benedict Ghiuş - duhovnic smerit şi mărturisitor al lui Hristos în temniţele comuniste”.
Lucrarea este un omagiu adus părintelui arhimandrit Benedict Ghiuș, o prezență duhovnicească pașnică într-o societate brutalizată de regimul comunist, unul dintre inițiatorii Mișcării duhovnicești „Rugul Aprins” de la Mănăstirea Antim și mărturisitor al Mântuitorului Iisus Hristos în temnițele de la Jilava și Aiud, precum și în lagărul de muncă de la Ostrov, secția Salcia (nov. 1958-25 iun. 1964).
În cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, citim: „În acest an, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române «Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului», am considerat binevenită evocarea personalității luminoase a părintelui arhimandrit Benedict Ghiuș (n. 21 oct. 1904 - † 12 iun. 1990), unul dintre marii părinți duhovnicești ai Ortodoxiei românești și îndrumător spiritual al unei generații asupra căreia s-a abătut tăvălugul comunist. [...]
A fost, alături de ieromonahul Ioan Kulîghin («cel străin») și de părintele Daniil Sandu Tudor (Alexandru Teodorescu), unul dintre inițiatorii Mișcării isihaste «Rugul Aprins», care-și propunea asumarea credinței ortodoxe prin expe­riența rugăciunii neîntrerupte. [...]
Cei care l-au cunoscut ca preot slujitor al catedralei și duhovnic încercat dau mărturie despre cuvântul său cald și mângâietor, convingător și ziditor, erudit și cuceritor, despre sobrietatea și firescul slujirii sale, despre bunăvoința pe care o manifesta față de toți cei care îi cereau îndrumarea și binecuvântarea. Tuturor le insufla nădejde, reamintindu-le că nici un păcat pentru care facem pocăință nu covârșește infinita iubire de oameni a lui Dumnezeu. [...]
A trăit plenar învățăturile pe care le picura în sufletele fiilor săi duhovnicești, iar aceștia, cu nemărginită dragoste și evlavie, au depus mărturie despre bunătatea și smerenia sa desăvârșite, despre blândețea și discernământul său, despre noblețea și sensibilitatea sa. De asemenea, fiii săi duhovnicești au mărturisit despre harisma străvederii cu care străbătea adâncul inimii interlocutorului, despre puterea și greutatea cuvântului său și plinătatea iubirii pe care o arăta celor care se aflau sub îndrumarea sa. Era o prezență luminoasă, binecuvântată, care revărsa în jurul său pacea dumnezeiască, roadă a sălășluirii lui Hristos în inima sa curată și smerită. [...] Îi încredințăm pe fiii noștri duhovnicești că, prin parcurgerea acestui volum, vor afla, neîndoielnic, o bogată hrană spirituală”.
Volumul poate fi achiziționat din librăriile și magazinele de cărți și obiecte bisericești ale Serviciului colportaj al Arhiepiscopiei Bucureștilor. (Sectorul cultural și comunicații media)
"Ortodoxia este taina a Iconomiei divine de a se implini in lume viata si invatatura Mantuitorului Hristos Celui intrupat " ( Sfantul Ioan Damaschin ) http://cristiboss56.blogratuit.ro

#43 | pid:11841 | tid:3711
cristiboss56

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 3657 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Locatie:Bucuresti-sectorul 3 - langa Biserica Sf.Mare Mucenic Mercurie
 • Preocupari:Familie ,religie , lectura , muzica , natura-drumetii , iubitor de animale.
 • Confesiune:ORTODOX
La Editura „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a apărut albumul omagial de artă bisericească „Sfântul Cuvios Pafnutie - Pârvu zugravul: tradiție și modernitate în arta brâncovenească” având ca autoare pe Elisabeta Negrău și Cristina Cojocaru. Volumul se înscrie în tematica Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești. În Nota editorială de la începutul prezentei lucrări regăsim următoarele aspecte:
„Născut în Câmpulung, la 12 octombrie 1657 sau, mai probabil, 1659, în familia preotului Ioan Pârvescu (1623 - †27 iul. 1702), a primit la botez numele nașului tatălui său, marele vistiernic Pârvu Vlădescu (†ante 9 dec. 1658). […] Fiindu-i remarcată de timpuriu înzestrarea pentru pictură de către monahul Evghenie din Mănăstirea Negru Vodă, copilul a fost trimis de familia nașilor săi, boierii Vlădești, în Bucovina, pentru a deprinde de la un vestit zugrav rus meșteșugul picturii bisericești. […] Adevărata măsură a talentului său o putem intui din ceea ce se păstrează din decorația murală a bisericilor «Trei Ierarhi», din Filipeștii de Pădure - judeţul Prahova (1692), «Sfânta Treime» din Măgureni - judeţul Prahova (1693-1694), Sinaia (1695), Mamul - judeţul Vâlcea (1699, în colaborare cu Marin Zugravul, reprezentant al «Şcolii de la Hurezi»), «Adormirea Maicii Domnului» din Bordești - judeţul Vrancea (1699-1700) și «Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil» a Schitului Berca - judeţul Buzău (1700). [...] După 1700, activitatea sa ca pictor de biserici încetează brusc. La 22 ianuarie 1700, Pârvu Mutu zugravul s-a căsătorit cu «jupâneasa Tudora». […] Din această căsătorie s-au născut doi fii, Pârvu (născut la 26 feb. 1701) și Gheorghe (născut la 6 sept. 1704), și o fiică, Maria, care a văzut lumina zilei la 20 august 1703. Câțiva ani mai târziu, o sfâșietoare tragedie va îndurera această familie: în 1718, «jupâneasa» Tudora a fost ucisă de tâlhari; copleșit de durere, însoțit de cei doi fii, Pârvu «Mutu» a mers în pelerinaj la Locurile Sfinte. Revenit de la Sfântul Mormânt, Pârvu lasă fiului său primul născut, Pârvu, cea mai mare parte din averea agonisită din osteneala de zugrav bisericesc și, împreună cu mezinul, Gheorghe, se retrage la Mănăstirea Mărgineni, jud. Prahova, ctitoria Cantacuzinilor. Închinoviați la 2 aprilie 1721, cei doi - tată și fiu - au primit tunderea în monahism la 15 aprilie 1724, Pârvu numindu-se pentru restul zilelor Pafnutie, iar fiul său, Gherasim. O altă mare suferință va zdrobi sufletul părintelui: la 17 decembrie 1731, ieromonahul Gherasim a trecut la cele veșnice, vârstnicul monah «făcând o umilitoare plângere pentru moartea fiului său». «Plin de jale și întristare», monahul Pafnutie a părăsit Mănăstirea Mărgineni și «s-a dus la pustnicie la Schitul Robaia, unde s-a schimnicit». Schimonahul Pafnutie a răposat în anul 1735, la vârsta de 76 de ani. Pictura sa realizează o armonioasă sinteză între tradiție și noutate, împrumutând elemente din arta contemporană grecească sau din cea a Renașterii și interpretând într-o manieră personală temele tradiționale.”
Lucrarea poate fi achiziționată din magazinele Serviciului colportaj al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor.
"Ortodoxia este taina a Iconomiei divine de a se implini in lume viata si invatatura Mantuitorului Hristos Celui intrupat " ( Sfantul Ioan Damaschin ) http://cristiboss56.blogratuit.ro

#44 | pid:11864 | tid:3711
cristiboss56

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 3657 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Locatie:Bucuresti-sectorul 3 - langa Biserica Sf.Mare Mucenic Mercurie
 • Preocupari:Familie ,religie , lectura , muzica , natura-drumetii , iubitor de animale.
 • Confesiune:ORTODOX
La Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă a apărut recent Carte de Tedeum.

În Cuvântul înaintePatriarhul Daniel a evidenţiat că pentru purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de noi în fiecare zi, suntem chemaţi să-I mulţumim în rugăciunile noastre. Însă, în împrejurările în care Biserica întreagă sau locală, un popor sau o comunitate, ori chiar o familie, aduce mul­ţumire lui Dumnezeu în mod public se săvârşeşte slujba numită «Tedeum».

Volumul poate fi cumpărat de la de la Librăria Cărţilor Bisericeşti (Intr. Miron Cristea nr. 6), Magazinul Ortodoxia (Calea Victoriei nr. 45, lângă biserica Kreţulescu), Magazinul Daruri pentru pelerini (Piaţa Gării de Nord, nr. 1-3, ieşire Calea Griviţei), Magazinul Librăria Ortodoxă (B-dul Regina Maria, Nr. 1).

De asemenea, lucrarea poate fi vizualizată pe site-ul www.colportaj.ro şi poate fi comandată la adresele: magazin@colportaj.ro, magazin@editurapatriarhiei.ro sau la numărul de telefon 0737. 145. 184.


"Ortodoxia este taina a Iconomiei divine de a se implini in lume viata si invatatura Mantuitorului Hristos Celui intrupat " ( Sfantul Ioan Damaschin ) http://cristiboss56.blogratuit.ro

#45 | pid:11892 | tid:3711
cristiboss56

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 3657 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Locatie:Bucuresti-sectorul 3 - langa Biserica Sf.Mare Mucenic Mercurie
 • Preocupari:Familie ,religie , lectura , muzica , natura-drumetii , iubitor de animale.
 • Confesiune:ORTODOX
La Editura Basilica a Patriarhiei Române a apărut recent lucrarea intitulată Despre Sfântul și Marele Sinod din Creta. Întrebări și răspunsuri.

Broșura, alcătuită din 53 de întrebări şi răspunsuri, se adresează tuturor credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române. Aceasta a fost editată cu scopul de a oferi membrilor Bisericii noastre un răspuns la întrebările, nelămuririle sau neliniștile care se ridică în legătură cu Sfântul și Marele Sinod și documentele aprobate.

După cum se menţionează în Cuvântul înainte, evenimentul care a avut loc în insula Creta nu a formulat dogme sau canoane noi și nu a adus modificări în viața liturgică. Ierarhii participanți la Sinod s-au aplecat asupra unor teme de actualitate și au căutat soluții la problemele pe care le întâmpină omul contemporan.

Printre temele abordate în broşură se numără:

Înțelesul și denumirea Sinodului ca fiind Sfânt și Mare;Problema căsătoriilor între persoanele de același sex;Poziția Sinodului față de parteneriatele civile;Iconomia în cazul căsătoriilor creștine mixte;Iconomia cu privire la post;Participarea Bisericii Ortodoxe la dialogurile interconfesionale;Ecumenismul;Problema nepomenirii episcopului la sfintele slujbe;Poziția Sfintei Chinotite din Muntele Athos față de documentele Sfântului și Marelui Sinod și față de ierarhii care au participat la acesta.

În încheirea lucrării se face un apel către toţi cei care din prea mult zel sau din alte motive au întrerupt comuniunea cu ierarhul lor canonic să cultive pacea şi bucuria refacerii comuniunii în Biserica lui Hristos.

Pentru cei care doresc să lectureze materialul integral, Agenția de Știri Basilica pune la dispoziția utilizatorilor săi broșura înformat PDF.

Volumul poate fi cumpărat de la de la Librăria Cărţilor Bisericeşti (Intr. Miron Cristea nr. 6), MagazinulOrtodoxia (Calea Victoriei nr. 45, lângă biserica Kreţulescu), Magazinul Daruri pentru pelerini (Piaţa Gării de Nord, nr. 1-3, ieşire Calea Griviţei), Magazinul Librăria Ortodoxă (B-dul Regina Maria, Nr. 1).

De asemenea, lucrarea poate fi vizualizată pe site-ul www.colportaj.ro şi poate fi comandată la adresele: magazin@colportaj.ro, magazin@editurapatriarhiei.ro sau la numărul de telefon 0737. 145. 184.


"Ortodoxia este taina a Iconomiei divine de a se implini in lume viata si invatatura Mantuitorului Hristos Celui intrupat " ( Sfantul Ioan Damaschin ) http://cristiboss56.blogratuit.ro

#46 | pid:11899 | tid:3711
cristiboss56

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 3657 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Locatie:Bucuresti-sectorul 3 - langa Biserica Sf.Mare Mucenic Mercurie
 • Preocupari:Familie ,religie , lectura , muzica , natura-drumetii , iubitor de animale.
 • Confesiune:ORTODOX
De curând a apărut la Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă volumul „Scolii la Pilde şi Ecclesiast” (ale lui Evagrie Ponticul). Acestea au fost traduse pentru prima oară în limba română de ieromonahul Agapie Corbu. Această ediţie inedită cuprinde şi un vast studiu introductiv al traducătorului.
Una dintre scrierile exegetice ale lui Evagrie Ponticul, şi anume „Scolii la Pilde şi Ecclesiast”, a fost tradusă pentru prima dată din limba greacă veche în limba română.
Această traducere inedită a ieromonahului Agapie Corbu a fost publicată de curând, iar volumul cuprinde şi un vast studiu introductiv al traducătorului. „Traducerea în româneşte a «Scoliilor» Avvei Evagrie la Pilde şi Ecclesiast reprezintă prima etapă în editarea integrală a lucrărilor exegetice evagriene, ale căror ediţii critice se află în curs de elaborare. Ediţia de faţă, prin studiul introductiv, opţiunile traductologice şi notele explicative, răspunde interesului constant arătat în România faţă de opera şi personalitatea marelui autor filocalic şi se situează pe o linie de interpretare contemporană şi duhovnicească, ale cărei începuturi pot fi identificate şi în studiile Patriarhului Iustin, urmărind să contribuie astfel la conturarea, înţelegerea şi promovarea adevăratului profil teologic al Avvei Evagrie”, explică ierom. Agapie Corbu în studiul introductiv.
Fidel ucenic al Sfinţilor Vasile cel Mare şi Grigorie Teologul, Avva Evagrie Ponticul a fost un personaj controversat, din cauza apropierii sale de principiile şcolii alexandrine, în special de Origen. Însă, datorită profundei sale cunoaşteri a literaturii bisericeşti şi a filosofiei greceşti, scrierile sale ascetice au fost acceptate şi receptate de Biserică, fapt ce a contribuit la îmbogăţirea misticii şi asceticii monastice, „Evagrie fiind unul dintre ctitorii acestui tip de literatură”, precum arată autorul în cuvântul-înainte al acestui volum.
„Textul evagrian, în general, pune probleme de traducere legate de terminologia ascetică, al cărei prim sistematizator a fost Avva Evagrie. Acestui prim set de probleme i se adaugă, în cazul scoliilor biblice, cele legate de traducerea textului biblic şi de armonizarea acestei traduceri cu sensurile evidenţiate în comentariul corespunzător. În prezenta traducere am urmărit, pe cât s-a putut, principiul parităţii terminologice, încercând să redau în româneşte intenţia clară a lui Evagrie, vizibilă mai ales în scrierile ascetice, de a crea un vocabular tehnic, propriu scrierilor duhovniceşti. Odată cu scrierile lui Evagrie, mulţi termeni îşi pierd fluiditatea de care au dat dovadă la autorii anteriori lui şi sunt consacraţi în vocabularul filocalic ca adevăraţi termeni tehnici. Departe de a restrânge câmpul semantic al acestora la un singur înţeles, statornicirea lor terminologică cuprinde adeseori mai multe semnificaţii, sensibil diferite între ele, dar subordonate toate unui sens major şi cuprinzător, în jurul căruia gravitează”, mai precizează ierom. Agapie Corbu.
"Ortodoxia este taina a Iconomiei divine de a se implini in lume viata si invatatura Mantuitorului Hristos Celui intrupat " ( Sfantul Ioan Damaschin ) http://cristiboss56.blogratuit.ro

#47 | pid:11929 | tid:3711
cristiboss56

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 3657 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Locatie:Bucuresti-sectorul 3 - langa Biserica Sf.Mare Mucenic Mercurie
 • Preocupari:Familie ,religie , lectura , muzica , natura-drumetii , iubitor de animale.
 • Confesiune:ORTODOX
La Editura BASILICA a Patriarhiei Române a apărut de curând, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, volumul pentru copii intitulat „Sfântul Evanghelist Luca ne povesteşte faptele Apostolilor”. Textul lucrării este adaptat de Narcisa-Mihaela Câdă, iar ilustraţiile aparţin Corinei Petre.
Volumul „Sfântul Evanghelist Luca ne povesteşte faptele Apostolilor” este o adaptare a cărţii Faptele Sfinţilor Apostoli şi „vine în întâmpinarea copiilor şi a tinerilor dornici să afle cum a luat fiinţă Biserica lui Hristos, cum trăia credinţa în Iisus Hristos Cel răstignit, înviat şi înălţat prima generaţie de creştini şi cum, zi de zi, împreună, toţi cei botezaţi în numele Sfintei Treimi ascultau cu atenţie învăţătura Apostolilor, stăruiau cu bucurie în rugăciune şi în frângerea pâinii, împărtăşindu-se cu Sfântul Trup şi Sfântul Sânge al Domnului, spre curăţirea inimii şi slava lui Dumnezeu”, consemnează Narcisa-Mihaela Câdă în cuvântul introductiv al cărţii. Cititorii vor descoperi în paginile volumului, expuse într-un mod clar şi însoţite de imagini sugestive, detalii privind Învierea şi Înălţarea Domnului, Pogorârea Duhului Sfânt, alegerea celor şapte diaconi, convertirea dregătorului din Etiopia, Sinodul din Ierusalim etc. Cartea face parte din colecţia „Ascultă cuvântul Meu”.
Volumul poate fi cumpărat de la Librăria Cărţilor Bisericeşti (Intr. Miron Cristea nr. 6), Magazinul „Ortodoxia” (Calea Victoriei nr. 45, lângă Biserica Kreţulescu), Magazinul „Daruri pentru pelerini” (Piaţa Gării de Nord nr. 1-3, ieşire Calea Griviţei), Magazinul „Librăria Ortodoxă” (Bdul Regina Maria nr. 1). De asemenea, lucrarea poate fi vizualizată pe site-ul www.colportaj.ro şi poate fi comandată la adresele: magazin@colportaj.ro ,
magazin@editurapatriarhiei.ro sau la numărul de telefon 0737.145.184.
"Ortodoxia este taina a Iconomiei divine de a se implini in lume viata si invatatura Mantuitorului Hristos Celui intrupat " ( Sfantul Ioan Damaschin ) http://cristiboss56.blogratuit.ro

#48 | pid:11955 | tid:3711
cristiboss56

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 3657 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Locatie:Bucuresti-sectorul 3 - langa Biserica Sf.Mare Mucenic Mercurie
 • Preocupari:Familie ,religie , lectura , muzica , natura-drumetii , iubitor de animale.
 • Confesiune:ORTODOX
La Editura Trinitas a Patriarhiei Române a apărut recent volumul intitulat Moldova bisericilor de lemn. Autoarea volumului este Otilia Bălinișteanu.

În prefața cărții este precizat faptul că bisericile de lemn din cele șase județe ale Moldovei, prezentate în volumul de față, constituie un important document al artei tradiționale a lemnului din această parte a țării.

Cititorii pot descoperi la pagina nouă argumentarea autoarei cu privire la demararea acestui proiect de redescoperire a locurilor și tradițiilor românești.

Aventura călătoriilor mele prin Moldova bisericilor de lemn, în vederea realizării de reportaje, s-ar putea rezuma așa: o perioadă de patru ani, șase județe străbătute, 204 biserici văzute, peste 20,000 de kilometri parcurși. Moldova bisericilor de lemn e un tezaur al României culturale și arhitecturale, încă insuficient cunoscut, încă prea puțin exploatat, a evidențiat Otilia Bălinișteanu.

Lucrarea poate fi cumpărată de la de la Librăria Cărţilor Bisericeşti (Intr. Miron Cristea nr. 6), Magazinul Ortodoxia (Calea Victoriei nr. 45, lângă biserica Kreţulescu), Magazinul Daruri pentru pelerini (Piaţa Gării de Nord, nr. 1-3, ieşire Calea Griviţei), Magazinul Librăria Ortodoxă (B-dul Regina Maria, Nr. 1).


"Ortodoxia este taina a Iconomiei divine de a se implini in lume viata si invatatura Mantuitorului Hristos Celui intrupat " ( Sfantul Ioan Damaschin ) http://cristiboss56.blogratuit.ro

#49 | pid:12067 | tid:3711
cristiboss56

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 3657 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Locatie:Bucuresti-sectorul 3 - langa Biserica Sf.Mare Mucenic Mercurie
 • Preocupari:Familie ,religie , lectura , muzica , natura-drumetii , iubitor de animale.
 • Confesiune:ORTODOX
La Editura Basilica a Patriarhiei Române a apărut recent lucrareaDEBUS: Dicționar de ebraică biblică pentru uzul studenților.

Autorii dicționarului sunt Cristinel Iatan și Diac. Alexandru Mihăilă, cadre didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Lucrarea se adresează studenților, după cum arată și titlul abreviat: DEBUS (Dicționar de ebraică biblică pentru uzul studenților).

Am dori ca prezentul dicționar să se constituie într-o unealtă filologică utilă pentru studenții teologi, dar și pentru alți entuziaști care doresc să învețe sau să aprofundeze limba ebraică biblică, precizează autorii în prefața volumului.

De asemenea, autorii și-au exprimat speranța ca dicționarul să contribuie larenașterea interesului pentru limba ebraică biblică în facultățile de teologie ortodoxă din România.

Lucrarea poate fi cumpărată de la de la Librăria Cărţilor Bisericeşti (Intr. Miron Cristea nr. 6), Magazinul Ortodoxia (Calea Victoriei nr. 45, lângă biserica Kreţulescu), Magazinul Daruri pentru pelerini (Piaţa Gării de Nord, nr. 1-3, ieşire Calea Griviţei), Magazinul Librăria Ortodoxă (B-dul Regina Maria, Nr. 1).


"Ortodoxia este taina a Iconomiei divine de a se implini in lume viata si invatatura Mantuitorului Hristos Celui intrupat " ( Sfantul Ioan Damaschin ) http://cristiboss56.blogratuit.ro

#50 | pid:12111 | tid:3711
cristiboss56

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 3657 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Locatie:Bucuresti-sectorul 3 - langa Biserica Sf.Mare Mucenic Mercurie
 • Preocupari:Familie ,religie , lectura , muzica , natura-drumetii , iubitor de animale.
 • Confesiune:ORTODOX
La Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă a apărut recent o nouă ediție a Psaltirii. Cartea Psalmilor este textul Vechiului Testament cel mai des folosit în cultul Bisericii Ortodoxe.

Lectura psalmilor are un rol important nu numai în cult și în rânduiala monahală, ci și în viața fiecărui credincios. În paginile cărții, pe lângă textele propriu-zise, sunt indicate și rânduielile tipiconale după care se citesc psalmii atât în cultul Bisericii, cât și în pravila zilnică a fiecărui creștin.

Lucrarea poate fi cumpărată de la de la Librăria Cărţilor Bisericeşti (Intr. Miron Cristea nr. 6), Magazinul Ortodoxia (Calea Victoriei nr. 45, lângă biserica Kreţulescu), Magazinul Daruri pentru pelerini (Piaţa Gării de Nord, nr. 1-3, ieşire Calea Griviţei), Magazinul Librăria Ortodoxă (B-dul Regina Maria, Nr. 1).


"Ortodoxia este taina a Iconomiei divine de a se implini in lume viata si invatatura Mantuitorului Hristos Celui intrupat " ( Sfantul Ioan Damaschin ) http://cristiboss56.blogratuit.ro

3 User(i) citesc acest topic

0 memberi, 3 vizitatori, 0 useri anonimi