Sari la continut

Iisus Hristos
Numai pe om il asculta Dumnezeu si numai omului se arata, fiind iubitor de oameni oriunde ar fi. Si iarasi, numai omul este inchinator vrednic al lui Dumnezeu. Pentru om numai se schimba Dumnezeu la fata. (Sf.Antonie Cel Mare -- Filocalia vol.1)

Traficul site-ului nostru este monitorizat si promovat de:

NOUTATI EDITORIALE


65 postari la acest topic

#11 | pid:6786 | tid:3711
cristiboss56

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 3994 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Locatie:Bucuresti-sectorul 3 - langa Biserica Sf.Mare Mucenic Mercurie
 • Preocupari:Familie ,religie , lectura , muzica , natura-drumetii , iubitor de animale.
 • Confesiune:ORTODOXO nouă apariţie editorialăImagine Postata

La Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a Patriarhiei Române a apărut, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, lucrarea Viaţa şi Acatistul Sfântului Cuvios Onufrie de la Vorona, în noua colecţie de „Acatiste şi Vieţi de Sfinţi”.

Între numeroşii Părinţi care au sfinţit pământul ţării noastre prin înalta lor viaţă duhovnicească se numără şi Cuviosul Onufrie, cel mai mare sihastru al ţinuturilor botoşănene. El s-a născut în jurul anului 1700, în Rusia, într-o familie nobilă, ajungând să fie guvernator al unui ţinut.

Dorind viaţa pustnicească şi aprinzându-se cu dumnezeiasca râvnă, a lăsat familia, cinstea rangului şi patria sa, în jurul anului 1749, venind în ţinuturile Moldovei. Îl atrăsese aici renumele unor mari pustnici, nevoitori în osteneli tăcute şi smerite, ascunşi de ochii lumii în adâncul codrilor. S-a îndeletnicit cu citirea Scripturii şi a altor cărţi folositoare, pe care le va copia mai târziu cu multă râvnă şi răbdare, împodobindu-le cu o scriere frumoasă. A vieţuit astfel timp de 15 ani, crescând duhovniceşte în preajma unor aleşi Părinţi duhovniceşti, precum Sfinţii Vasile de la Poiana Mărului şi Paisie de la Neamţ. Acesta din urmă îl va afla pe Cuviosul Onufrie la Mănăstirea Dragomirna, în jurul anului 1763, la venirea sa din Muntele Athos. Între cei doi se va înfiripa o strânsă legătură duhovnicească, povăţuindu-se unul pe altul pentru a deprinde desăvârşita rugăciune a inimii, Cuviosul Paisie fiindu-i şi duhovnic.

Auzind de alţi pustnici români şi ruşi sporiţi duhovniceşte, care vieţuiau în codrii Voronei, va intra în anul 1764 în obştea Schitului Sihăstria Voronei, retrăgându-se în pustie spre liniştire. Timp de 25 de ani va vieţui într-o peşteră pe malul pârâului Vorona, într-o aspră nevoinţă, petrecând în smerenie, înfrânare, tăcere şi neîncetată rugăciune. Mânca doar o dată în zi, după apusul soarelui, iar noaptea o petrecea priveghind, aţipind doar două-trei ore pe un scaun, pentru odihna trupului, după cum mărturiseşte ucenicul său, Ieromonahul Nicolae.

Cuviosul a îmbrăcat schima cea mare, pe care a primit-o din mâna duhovnicului său, stareţul Paisie, în anul 1774. Astfel va stărui în chemarea numelui preadulcelui Iisus, pentru a stinge toată patima trupului, învrednicindu-se de vederea luminii dumnezeieşti şi primind roua Duhului Sfânt. Făcând inima sa locaş neprihănit Mântuitorului Hristos, se va bucura întru adâncul ei de mari daruri şi mângâieri duhovniceşti, odihnindu-se cu lacrimile cele aducătoare de bucurie. Şi atât monahii, cât şi credincioşii de rând îl căutau, iar el pe mulţi i-a îndreptat pe calea cea bună, risipind cursele vrăjmaşilor şi arătându-se făcător de minuni încă din timpul vieţii sale.
Când a săvârşit călătoria cea bună şi a sosit timpul să încredinţeze curatul său suflet Stăpânului Hristos, a fost vestit mai înainte de aceasta. În noaptea Sfintelor Paşti, dorind a se împărtăşi pentru ultima dată cu Trupul şi Sângele Mântuitorului, un înger s-a arătat preotului din satul Tudora, aflat în apropiere, şi i-a cerut să ia cu sine Sfintele Taine şi să meargă la robul lui Dumnezeu Onufrie. Acelaşi înger îl va călăuzi până la peştera Cuviosului, pe care îl va afla foarte slăbit. Şi, cerând să meargă la Sihăstrie, după câteva zile a adormit întru Domnul, la 29 martie 1789, fiind înmormântat de către câţiva călugări în livadă, la rădăcina unui măr.

Nu după mult timp, la mormântul Cuviosului au început să se petreacă fapte minunate, care adevereau sfinţenia sa. În iarna anului 1846 s-a arătat din nou puterea făcătoare de minuni a Cuviosului Onufrie. Pe când domnitorul Mihail Sturza (1834-1849) se afla la vânătoare, a găsit un fruct mare şi frumos la rădăcina mărului ce străjuia mormântul Cuviosului, l-a luat cu sine şi l-a dat fiicei sale care era bolnavă de epilepsie. Cu harul lui Dumnezeu, aceasta s-a vindecat de boală. Minunându-se, domnitorul se va întoarce la Vorona şi, aflând despre viaţa nevoitorului pentru Dumnezeu, va porunci să se dezgroape osemintele lui şi să fie aşezate spre cinstire într-o raclă în altarul bisericii Mănăstirii Vorona.

Zece ani mai târziu, în urma unui vis în care însuşi Cuviosul Onufrie s-a arătat stareţului Mănăstirii Vorona, cerându-i să fie dus în Sihăstrie, racla cu sfintele sale moaşte a fost aşezată într-o firidă din pronaosul bisericii „Buna-Vestire“ din Sihăstria Voronei, unde se află şi astăzi. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul sfinţilor în anul 2005, prăznuindu-l în data de 9 septembrie. Cuviosul Onufrie continuă să săvârşească numeroase minuni pentru cei care îi cer ajutorul cu multă credinţă şi smerenie.

După cum ne informează Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, lucrarea poate fi achiziţionată de la Librăria Cărţilor Bisericeşti (Intr. Miron Cristea nr. 6, accesul se face din strada 11 Iunie), Librăria „Ortodoxia” (Calea Victoriei nr. 45, lângă biserica Kreţulescu), prin comandă pe internet la adresa magazin@editurapatriarhiei.ro, precum și de la pangarele bisericilor şi mânăstirilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor.
"Ortodoxia este taina a Iconomiei divine de a se implini in lume viata si invatatura Mantuitorului Hristos Celui intrupat " ( Sfantul Ioan Damaschin ) http://cristiboss56.blogratuit.ro

#12 | pid:6807 | tid:3711
cristiboss56

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 3994 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Locatie:Bucuresti-sectorul 3 - langa Biserica Sf.Mare Mucenic Mercurie
 • Preocupari:Familie ,religie , lectura , muzica , natura-drumetii , iubitor de animale.
 • Confesiune:ORTODOX
Lansarea volumului Sfântul Voievod Neagoe Basarab
 Imagine Postata


Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Editura Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei a publicat volumul de studii intitulat Sfântul Voievod Neagoe Basarab – ctitor de biserici şi cultură românească (484 p.). Volumul va fi lansat, marţi, 25 septembrie 2012, în cadrul Sinaxei stareților și starețelor, egumenilor, egumenelor și duhovnicilor mănăstirilor și schiturilor din cuprinsul Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, desfăşurată în Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Patriarhul României va prezenta lucrarea şi va înmâna celor şaisprezece autori ai studiilor acestui volum diploma omagială şi medalia 500 de ani de la întronizarea Sfântului Neagoe Basarab ca domnitor al Ţării Româneşti.

Această apariţie editorială de excepţie este legată de sărbătorirea împlinirii a 500 de ani de la întronizarea Sfântului Neagoe Basarab ca domnitor al Ţării Româneşti, anul 2012 fiind proclamat An comemorativ al voievodului isihast şi cărturar în Mitropolia Munteniei şi Dobrogei.

În „Cuvântul înainte” al volumului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel notează: „În contextul aniversării a 500 de ani de la înscăunarea sa ca domn al Țării Românești, apariția volumului de față, intitulat Sfântul Voievod Neagoe Basarab – ctitor de biserici și cultura românească, la editura Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, se constituie într-un act de omagiere a memoriei lui Neagoe Basarab, fiu credincios al Bisericii strămoșești care a devenit un ocrotitor al Bisericii ortodoxe universale, domn iubitor de cultură, evlavios, înțelept și drept. Exprimăm recunoştinţa şi preţuirea noastră față de cei 16 oameni de știință care au acceptat invitația de a face cunoscute rezultatele cercetărilor și reflecțiile lor privind personalitatea marelui domnitor român. Lucrarea rezultată din înmănuncherea studiilor acestor specialiști recunoscuți din mai multe discipline – istorici, teologi, istorici ai literaturii și ai artei – are o structură echilibrată: atât de utilele priviri de sinteză alternează cu studii care tratează teme circumscrise. Deși orizontul cercetării s-a mărit în ultimele decenii grație progreselor făcute, valorificarea teologică și filosofică a Învățăturilor [către fiul său Theodosie] trebuie să continue, ca un prinos adus Sfântului Voievod Neagoe Basarab. Prezentul volum colectiv, a cărui apariție o binecuvântăm, credem că slujește acestui scop, oferind noi premise de cercetare, precum și o edificare spirituală și culturală a cititorilor” (pp. 8-9).

Despre personalitatea domnitorului muntean, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel menţionează: „Între rugătorii fierbinţi ai neamului românesc către Dumnezeu se înscrie și Sfântul Voievod Neagoe Basarab, cea mai de seamă personalitate a spiritualităţii şi culturii ortodoxe româneşti din secolul al XVI-lea, voievod-teolog și ctitor de biserici. Înscrierea sa în ceata sfinților s-a făcut la începutul arhipăstoririi noastre, când Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa solemnă din data de 8-9 iulie 2008, a hotărât ca binecredinciosul domnitor muntean să se numere cu sfinţii şi să se cinstească după pravilă ca mijlocitor și rugător pentru neamul românesc în faţa Preasfintei Treimi. Proclamarea generală a canonizării acestui domn cucernic și cărturar a avut loc în cursul aceluiași an, cu prilejul resfinţirii Catedralei patriarhale din Bucureşti (26 octombrie 2008). [...] Urcat în scaunul domnesc la 23 ianuarie 1512, în jurul vârstei de 30 de ani, a avut tot restul vieții sale pământești conștiința alegerii divine și a responsabilității imense pe care o incumbă această demnitate: «Iar Tu fiind […] cel nescris, cel fără de început și negrăit cu mila Ta cea nespusă, m-ai ridicat pre mine, săracul, din gunoi […] și m-ai pus păstorul și învățătorul turmei Tale»”.

În ordinea dispunerii în volum, studiile sunt semnate de: Prof. Univ. Dr. Radu Ştefan Vergatti, Prof. Univ. Dr. Dan Ioan Mureşan, Pr. Conf. Univ. Dr. Mihai Săsăujan, Prof. Univ. Dr. Florin Marinescu, Pr. Conf. Univ. Dr. Ioan Moldoveanu, Pr. Prof. Dr. Nicolae Moraru,Prof. Univ. Dr. Tudor Teoteoi, Prof. Univ. Dr. Tereza Sinigalia, Monahia Dr. Atanasia Văetişi, Arhim. Dr. Policarp Chiţulescu,Prof. Univ. Dr. Dan Zamfirescu, Pr. Prof. Univ. Dr. Florin Şerbănescu, Pr. Prof. Univ. Dr. Nicu Dumitraşcu, Prof. Univ. Dr. Nicolae-Şerban Tanaşoca, C.S. Dr. Alexandru Simon, Prof. Univ. Dr. Manole Neagoe, ne informează Biroul de presă al Arhiepiscopiei Bucureştilor.
"Ortodoxia este taina a Iconomiei divine de a se implini in lume viata si invatatura Mantuitorului Hristos Celui intrupat " ( Sfantul Ioan Damaschin ) http://cristiboss56.blogratuit.ro

#13 | pid:6974 | tid:3711
cristiboss56

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 3994 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Locatie:Bucuresti-sectorul 3 - langa Biserica Sf.Mare Mucenic Mercurie
 • Preocupari:Familie ,religie , lectura , muzica , natura-drumetii , iubitor de animale.
 • Confesiune:ORTODOX
Imagine Postata
Predici la Crăciun, Anul Nou şi Bobotează
La Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă a apărut cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul colecţiei Credinţa Ortodoxă, volumul: Fericitul Augustin – Predici la Crăciun, Anul Nou şi Bobotează.

„Lectura acestor omilii este utilă atât preoţilor, cât şi credincioşilor. Primii vor găsi în ele un model de oratorie şi, totodată, un îndemn pentru a se strădui ca, urmând procedeele retorice folosite de Fericitul Augustin, să transmită, cu un impact mai mare asupra ascultătorilor, învăţătura de credinţă. Credincioşii vor găsi în ele îndemn şi un sprijin pentru cunoaşterea corectă a dogmei creştine, apărată de Fericitul Augustin cu multă fervoare (e.g. întruparea lui Hristos, pururea fecioria Maicii Domnului etc.), precum şi sfaturi practice care au rămas actuale chiar după trecerea atâtor veacuri (e.g. felul în care creştinii trebuie să se comporte în societate) [...], ceea ce face ca episcopul Hipponei să rămână un învăţător la fel de actual şi pentru creştinul veacului al XXI-lea”, se precizează în Nota Editorială.

Volumul cuprinde 320 de pagini.
"Ortodoxia este taina a Iconomiei divine de a se implini in lume viata si invatatura Mantuitorului Hristos Celui intrupat " ( Sfantul Ioan Damaschin ) http://cristiboss56.blogratuit.ro

#14 | pid:7082 | tid:3711
cristiboss56

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 3994 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Locatie:Bucuresti-sectorul 3 - langa Biserica Sf.Mare Mucenic Mercurie
 • Preocupari:Familie ,religie , lectura , muzica , natura-drumetii , iubitor de animale.
 • Confesiune:ORTODOX
Calea spre sfinţenie. În dialog cu Gheronda Iosif Vatopedinu
La Editura Doxologia a apărut lucrarea Dialoguri la Athos, autor Gheronda Iosif Vatopedinul. Traducerea din greacă şi notele sunt realizate de Nicuşor Deciu. Cartea reprezintă cel de-al cincilea volum din colecţia Călăuze duhovniceşti.

Imagine Postata
DIN CUVANTUL EDITURII:

"Mişcat de dragoste pentru semenii săi, autorul a răspunsul de-a lungul timpului întrebărilor legate de viaţa duhovnicească. În prima parte a acestei lucrări sunt adunate o parte din răspunsurile la aceste întrebări. În partea a doua, cu titlul „Culegere filocalică“, se face traducerea din limba greacă a unor texte scurte din Filocalie şi din Sfinţii Părinţi, care au legătură cu întrebările din prima parte.
În cele peste 200 de pagini în format A5, într-un limbaj simplu, fără figuri retorice meşteşugite, ni se arată comoara ascunsă a vieţii duhovniceşti, ni se oferă înţelesuri întotdeauna actuale care devin faruri pentru cei ce navighează pe marea întunecată a confuziei şi înşelării.
Bătrânii, aşa cum este şi Iosif Vatopedinul, se silesc să fie buni învăţători duhovniceşti şi călăuzitori ai creştinilor care se apropie de ei fie din curiozitate, fie din interes, fie mişcaţi de o nevoie duhovnicească. De obicei, ei răspund scurt, cuprinzător. Fiind nevoitori smeriţi, neînsemnaţi şi nearătaţi lumii, prin străvederea lor, pătrund în sufletul celor cu care vorbesc, iar răspunsurile lor corespund nevoilor reale ale celui care întreabă. Scopul cuvântului lor este zidirea cea de trebuinţă, este să dea har celor care ascultă. Plin de dragoste, acest cuvânt urmăreşte să ajute la dobândirea desăvârşirii şi a sfinţirii în Hristos.
Cunună a nemuririi, virtute şi mântuire a omului este să sufere cu bucurie şi mulţumire nenorocirile care i se întâmplă. Să-şi înfrâneze mânia, să-şi ţină limba, să fie atent la răzvrătire şi să se ţină departe de plăcerile pe care le provoacă iubirea de sine.
În chip drept şi după fire, aşa cum le-a zidit Dumnezeu, suntem datori să mişcăm cele trei părţi ale sufletului. Mânia împotriva părţii împătimite a relei noastre obişnuinţe. Partea poftitoare s-o întoarcem spre Dumnezeu şi spre virtute. Partea raţională s-o aşezăm conducătoare a celorlalte două cu înţelepciune şi pricepere, încât să le dea acestora porunci, să le sfătuiască, să le pedepsească şi să le stăpânească. Mare folos şi câştig vom avea dacă în fiecare seară vom face o cercetare a purtării noastre pentru ziua care a trecut. Şi făcându-ne răspunzători pentru paguba pe care am pătimit-o, dacă s-a făcut din neatenţie sau nepăsare, să o îndreptăm prin pocăinţă, dacă voim cu ajutorul lui Hristos să biruim răutatea.
Sufletul curat este acela care s-a slobozit de patimi şi se bucură neîncetat de iubirea lui Dumnezeu. Harul s-a dat în chip tainic celor care s-au botezat în numele lui Hristos.
Lucrarea îşi propune să îi ajute pe creştinii de pretutindeni să făptuiască o viaţă de sfinţenie, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Volumul i se adresează celui care caută simplitatea şi voieşte să o cucerească, care începe să dezrădăcineze cu grăbire şi curaj egoismul şi totodată urzeala interesului personal şi a mulţumirii de sine, întunericul vicleniei şi cele ce se leagă de aceasta şi să îmbrăţişeze în chip absolut credinţa în Dumnezeu. Căci El, Dumnezeu, la rândul Său, se va îngriji de noi şi ne va dărui, desigur, şi puterea de a învinge ipocrizia, formalismul, toate aceste răutăţi dezastruoase care ne primejduiesc zi de zi.
Pentru schimbările din viaţa duhovnicească, Sfinţii Părinţi ne aduc înainte pilda lunii care creşte şi iarăşi se micşorează, fără să se schimbe în firea ei. Întocmai aceasta se întâmplă şi cu cei ce se pocăiesc. Transformabilitatea şi schimbările fireşti sau dobândite provoacă întristare şi descurajare. Creşterile şi descreşterile lunii reprezintă un model al omului, care uneori înfăptuieşte cele bune, iar alteori păcătuieşte şi apoi, prin pocăinţă, se reîntoarce la viaţa virtuoasă. Diferitele decăderi fizice în viaţa de nevoinţă nu pun problema vinovăţiei, sau a trădării, sau a cedării luptei, ci se datorează falselor simţiri ale omului celui vechi şi obişnuinţelor vieţii de dinainte şi, prin urmare, omul nu ar trebui să îşi piardă curajul său.
Bucuria, pacea, răbdarea, îngăduinţa şi toate cele care sunt născute din dragoste şi împreună-pătimire sunt roadele şi urmările jertfirii de sine, impusă de dragoste. Ele reprezintă cea mai dulce plăcere duhovnicească, care provoacă cea mai mare fericire în viaţa noastră."
Puteţi cumpăra cartea Dialoguri la Athos, autor Gheronda Iosif Vatopedinul, de la magazinul online Doxologia, de la librăriile Doxologia şi de la celelalte librării din Iaşi şi din ţară.
"Ortodoxia este taina a Iconomiei divine de a se implini in lume viata si invatatura Mantuitorului Hristos Celui intrupat " ( Sfantul Ioan Damaschin ) http://cristiboss56.blogratuit.ro

#15 | pid:7260 | tid:3711
cristiboss56

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 3994 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Locatie:Bucuresti-sectorul 3 - langa Biserica Sf.Mare Mucenic Mercurie
 • Preocupari:Familie ,religie , lectura , muzica , natura-drumetii , iubitor de animale.
 • Confesiune:ORTODOX
Volum despre Istoria Bisericilor Ortodoxe in secolul XX, lansat la Sibiu
Librăria Humanitas din centrul istoric al Sibiului a găzduit joi seara un eveniment cultural de excepţie. Christine Chaillot, o renumită scriitoare ortodoxă din Elveţia şi-a lansat, la Sibiu, ultima sa carte „Biserica Ortodoxă din Europa de Est în secolul XX“. Tradusă în limba română de Liliana Donose Samuelsson, lucrarea coordonată de Christine Chaillot, s-a bucurat de o atenţie deosebită în mediul academic şi cultural european, fiind tradusă în mai multe limbi.

Lansarea la Sibiu a traducerii româneşti apărute la Editura Humanitas s-a bucurat de prezenţa pr. acad. prof. univ. dr. Mircea Păcurariu şi a pr. prof. univ. dr. Nicolae Chifăr, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna“ din cetatea transilvană. În debutul evenimentului, pr. acad. prof. dr. Mircea Păcurariu a prezentat-o publicului pe Christine Chaillot, după care a vorbit despre lucrarea lansată.

„Această carte prezintă istoria mai multor Biserici naţionale în secolul al XX-lea, prezentate în ordine alfabetică. Sunt prezentate Biserica Patriarhiei Ecumenice, Biserica Greciei, Biserica Bulgară, Biserica Albaniei, Biserica Română, Biserica din Republica Moldova şi alte Biserici Ortodoxe“, a spus părintele Păcurariu potrivit mitropolia-ardealului.ro.

A urmat intervenţia părintelui Nicolae Chifăr, profesor de Istorie Bisericească Universală la Sibiu, în care a subliniat noutatea adusă de lucrarea Christinei Chaillot, atât în abordarea subiectelor, cât şi în acrivia dovedită de colaboratori în studiile adunate. Părintele Chifăr a amintit şi alte două lucrări apărute în Europa Occidentală despre Bisericile Ortodoxe, dar care, spre deosebire de lucrarea coordonată de Christine Chaillot, prezintă doar anumite aspecte din viaţa Bisericilor Ortodoxe naţionale.

„Cartea pe care aţi pus-o în circulaţie este utilă şi densă pentru cei care doresc să afle istoria Ortodoxiei şi problemele specifice fiecărei Biserici naţionale în parte“, a menţionat părintele Chifăr.
„Ţinta noastră este panortodoxia“

Christine Chaillot a mulţumit celor doi profesori de la Sibiu pentru elogiile aduse lucrării, dar şi librăriei Humanitas pentru găzduire. Apoi, scriitoarea a amintit şi alte lucrări pe care le-a scris, sau le-a coordonat, toate puse sub egida panortodoxiei şi a dialogului între Biserici. Autoarea a vorbit pe larg despre lucrarea lansată la Sibiu, prin care nu a dorit să prezinte exhaustiv situaţia Bisericilor Ortodoxe naţionale în secolul trecut, ci să deschidă cititorului dorinţa de a afla mai multe despre popoarele ortodoxe din Europa de Est.

„Cartea este o introducere în problematică şi sunt conştientă de limitele informaţiilor oferite în această lucrare. Eforturile au fost depuse de autori ortodocşi, competenţi în Istoria Bisericească. Cine citeşte cartea observă că sunt multe studii elaborate de profesori renumiţi, în special din Biserica Rusă, care au avut acces la arhivele din Rusia. Am cerut autorilor să nu fie polemici, pentru că ţinta noastră este panortodoxia. Nu toate arhivele au fost disponibile şi de aceea trebuie să completăm opera, poate cu o carte pentru fiecare ţară. Trebuie să avem în vedere nu doar arhivele disponibile, ci şi alte lucrări şi chiar mărturii ale persoanelor care au fost implicate în istoria Bisericilor Ortodoxe din secolul trecut“, a subliniat Christine Chaillot.
"Ortodoxia este taina a Iconomiei divine de a se implini in lume viata si invatatura Mantuitorului Hristos Celui intrupat " ( Sfantul Ioan Damaschin ) http://cristiboss56.blogratuit.ro

#16 | pid:7502 | tid:3711
cristiboss56

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 3994 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Locatie:Bucuresti-sectorul 3 - langa Biserica Sf.Mare Mucenic Mercurie
 • Preocupari:Familie ,religie , lectura , muzica , natura-drumetii , iubitor de animale.
 • Confesiune:ORTODOX
Un nou manual de apologetică ortodoxă
Imagine Postata


La Editura BASILICA a Patriarhiei Române a apărut, volumul I al lucrării „Apologetica Ortodoxă“, în colecţia „Cursuri, Manuale şi Compendii de Teologie Ortodoxă“. Coordonatorul volumului este dr. Adrian Lemeni, conferenţiar în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din Bucureşti.

Manualul este structurat în trei părţi. Prima parte oferă repere de ordin introductiv referitoare la studiul apologeticii, punându-se accent pe dimensiunea mărturisitoare şi eclesială a Adevărului înomenit. În partea a doua sunt tratate aspecte ale apologeticii creştine de-a lungul timpului: mărturia de viaţă a Mântuitorului Iisus Hristos ca model al apologiei creştine, apologiile Sfinţilor Apostoli, Martiri şi Apologeţi, precum şi repere apologetice semnificative, dezvoltate de Sfinţii Părinţi. Cea de a treia parte catagrafiază momente deosebite care au distorsionat apologetica eclesială în contextul secularizării şi al utopiilor produse de raţiunea autonomă (scolastică, renaştere, modernitate).

„Dat fiind contextul particular al Apologeticii în cadrul învăţământului teologic universitar din anii comunismului, elaborarea unui manual care să răspundă nevoilor actuale constituie deopotrivă o probare academică, un demers reparatoriu la nivel teologic şi cultural absolut necesar în spaţiul românesc, dar şi o întreprindere presărată cu numeroase dificultăţi. Este cunoscut faptul că regimul comunist a eliminat Apologetica din planurile de învăţământ ale facultăţilor de teologie, întrucât disciplina era considerată periculoasă pentru ideologia comunistă. Regimul urmărea să-şi legitimeze ideologia printr-o amplă propagandă militant-atee care a apelat la numeroase rezultate ale ştiinţei. În cadrul acestui demers, experienţa religioasă a fost considerată obscurantistă, o realitate aparţinând unei lumi retrograde şi amăgite de religie, cea din urmă fiind considerată un adevărat opium al popoarelor. (…) Considerăm că prezentul manual de Apologetică ortodoxă reface o legătură firească, întreruptă de regimul comunist, între viaţa şi mărturisirea de credinţă păstrată în Tradiţie pe de o parte, şi reflecţia teologiei ortodoxe contemporane de partea cealaltă. Se întâlnesc, în felul acesta, vigoarea şi inspiraţia tratatelor apologetice ale sfinţilor autori teologi şi apologeţi din primele veacuri, cu reflecţia recentă a teologilor ortodocşi, cu toate consideraţiile acestora din urmă privind cultura, filosofia şi ştiinţele lumii în intenţia de a lumina spiritual toate realizările omeneşti, în efortul de a le pune în drumul devenirii spirituale“, precizează, în cuvântul-înainte, conf. dr. Adrian Lemeni, coordonatorul lucrării.

Autorii lucrării „Apologetica Ortodoxă“ sunt: conf. dr. Adrian Lemeni, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din Bucureşti; pr. dr. Răzvan Ionescu, coordonatorul direcţiei „Teologie ortodoxă şi ştiinţă“ din cadrul Centrului Ortodox de Studii şi Cercetare „Dumitru Stăniloae“ din Paris; diac. dr. Sorin Mihalache, asistent universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi şi dr. Cristinel Ioja, conferenţiar universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea“ din Arad. Manualul poate fi consultat în bibliotecile şcolilor teologice din Patriarhia Română şi poate fi cumpărat de la magazinele de carte bisericească.
"Ortodoxia este taina a Iconomiei divine de a se implini in lume viata si invatatura Mantuitorului Hristos Celui intrupat " ( Sfantul Ioan Damaschin ) http://cristiboss56.blogratuit.ro

#17 | pid:7522 | tid:3711
cristiboss56

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 3994 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Locatie:Bucuresti-sectorul 3 - langa Biserica Sf.Mare Mucenic Mercurie
 • Preocupari:Familie ,religie , lectura , muzica , natura-drumetii , iubitor de animale.
 • Confesiune:ORTODOX
Lansare de album dedicat Mănăstirii Văcăreşti
Imagine Postata

La Biblioteca Naţională a României va fi lansat joi, 17 octombrie 2013, începând cu ora 18:00, albumul „Un sfert de veac de la martiriul unui monument bucureştean - Mănăstirea Văcăreşti“, informează Ziarul Lumina.

Albumul, coordonat de drd. Anca Beatrice Todireanu, muzeograf în cadrul Muzeului Municipiului Bucureşti, are 400 de pagini şi cuprinde mărturii şi studii ştiinţifice, semnate de 20 de personalităţi, dar şi un fond impresionant de fotografii ale întregului ansamblu monastic, peste 300 de imagini. Scopul acestui album este de a arăta frumuseţea şi importanţa Mănăstirii Văcăreşti, dar şi de a rectitori în imagini ansamblul monastic bucureştean şi de a se păstra amintirea acestuia în conştiinţa istoriei, întrucât monumentul de artă de la Văcăreşti nu mai poate fi reconstruit.

Lucrările de înălţare a Mănăstirii Văcăreşti au început în timpul domniei primului domnitor fanariot, Nicolae Mavrocordat. Mănăstirea a fost terminată de fiul său, Constantin Mavrocordat. Pentru secolul al XVIII-lea, Mănăstirea Văcăreşti a fost cel mai mare ansamblu monumental şi cea mai mare mănăstire din sud-estul Europei, întrucât acoperea o suprafaţă de 18.000 mp. Aceasta pentru că, în afară de ansamblul monastic, au mai fost construite o şcoală de limbă greacă, o tiparniţă şi o bibliotecă. Cu toate acestea, la 2 decembrie 1984, dorind să construiască o sală de congrese cu o capacitate de 12.000 de locuri, Nicolae Ceauşescu a ordonat demolarea acestui simbol al culturii şi spiritualităţii ortodoxe româneşti şi, în ciuda protestelor specialiştilor, oamenilor de cultură din ţară şi de peste hotare, Mănăstirea Văcăreşti a fost demolată la 15 decembrie 1986.

După trei ani de la demolarea Bisericii Văcăreşti, Nicolae Ceauşescu a renunţat la construirea sălii de congrese, iar astăzi, pe locul Mănăstirii Văcăreşti funcţionează un mall.
"Ortodoxia este taina a Iconomiei divine de a se implini in lume viata si invatatura Mantuitorului Hristos Celui intrupat " ( Sfantul Ioan Damaschin ) http://cristiboss56.blogratuit.ro

#18 | pid:7559 | tid:3711
cristiboss56

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 3994 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Locatie:Bucuresti-sectorul 3 - langa Biserica Sf.Mare Mucenic Mercurie
 • Preocupari:Familie ,religie , lectura , muzica , natura-drumetii , iubitor de animale.
 • Confesiune:ORTODOX
Un nou număr din Candela Nordului
Imagine Postata Pe cei plecaţi departe de casă nu reuşesc să-i reunească multe ocazii. Singurul loc în care românii din Diaspora se întâlnesc este biserica. Iar Biserica îi ocroteşte şi le oferă sprijinul de care au nevoie pentru a nu se simţi dezrădăcinaţi, izolaţi printre străini sau abandonaţi.

În Scandinavia situaţia e similară cu cea a românilor de peste tot. Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord reprezintă marca identităţii de credinţă dar şi a celei de neam a românilor. Pentru ei, dar şi pentru cei care vor să afle mai multe despre credinţa, cultura şi sensibilitatea românilor, Eparhia publică revista ”Candela Nordului”.Ultimul număr, apărut de curând, este în primul rând o sinteză a evenimentelor desfăşurate în Episcopia Europei de Nord în 2012. Pe lângă acestea sunt publicate meditaţii teologice şi portrete de personalităţi care au marcat atât viaţa românilor din ţările Scandinave, cât şi cultura Europei în general, informează TRINITAS TV.Bogat ilustrată şi publicată în condiţii grafice de excepţie, revista de cultură şi spiritualitate editată de Episcopia Europei de Nord este, totodată, şi o carte de vizită a comunităţii românilor ortodocşi. Acesta este şi motivul principal pentru care publicaţia apare în format bilingv, în română şi engleză.
"Ortodoxia este taina a Iconomiei divine de a se implini in lume viata si invatatura Mantuitorului Hristos Celui intrupat " ( Sfantul Ioan Damaschin ) http://cristiboss56.blogratuit.ro

#19 | pid:7560 | tid:3711
cristiboss56

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 3994 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Locatie:Bucuresti-sectorul 3 - langa Biserica Sf.Mare Mucenic Mercurie
 • Preocupari:Familie ,religie , lectura , muzica , natura-drumetii , iubitor de animale.
 • Confesiune:ORTODOX
Calendarul creştin-ortodox pentru anul 2014 a fost tipărit
Imagine PostataArhiepiscopia Bucureştilor şi Patriarhia Română au publicat Calendarul creştin-ortodox 2014, în format foaie (de perete), la Tipografia Cărţilor Bisericeşti a Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, după cum se arată într-un comunicat remis de Sectorul cultural şi comunicaţii media al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Calendarul bisericesc tip foaie de perete cuprinde calendaristica pentru anul 2014 şi rânduieli bisericeşti aprobate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, potrivit articolului 164 din Statutul pentru Organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române; printre informaţiile utile redate se numără: durata exactă a posturilor şi indicarea celorlalte zile de post în 2014, zilele în care nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie (zile aliturgice) în 2014, zilele în care nu se fac nunţi în anii 2014 şi 2015, alte zile şi date mai importante, sărbători bisericeşti naţionale, zile şi sărbători legale în care nu se lucrează.

Dat fiind că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2014 drept An omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii) şi An comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni în Patriarhia Română, calendarul bisericesc tip foaie de perete este ilustrat cu icoana Cinei cea de Taină din Reşedinţa Patriarhală şi cu icoana Sfinţilor Martiri Brâncoveni.

Calendarele pot fi achiziţionate de la pangarele bisericilor din Arhiepiscopia Bucureştilor, de la librăriile şi magazinele de cărţi şi obiecte bisericeşti ale Patriarhiei Române şi ale Arhiepiscopiei Bucureştilor.
"Ortodoxia este taina a Iconomiei divine de a se implini in lume viata si invatatura Mantuitorului Hristos Celui intrupat " ( Sfantul Ioan Damaschin ) http://cristiboss56.blogratuit.ro

#20 | pid:7561 | tid:3711
cristiboss56

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 3994 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Locatie:Bucuresti-sectorul 3 - langa Biserica Sf.Mare Mucenic Mercurie
 • Preocupari:Familie ,religie , lectura , muzica , natura-drumetii , iubitor de animale.
 • Confesiune:ORTODOX
Un nou manual de apologetică ortodoxă
Imagine Postata


La Editura BASILICA a Patriarhiei Române a apărut, volumul I al lucrării „Apologetica Ortodoxă“, în colecţia „Cursuri, Manuale şi Compendii de Teologie Ortodoxă“. Coordonatorul volumului este dr. Adrian Lemeni, conferenţiar în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din Bucureşti.

Manualul este structurat în trei părţi. Prima parte oferă repere de ordin introductiv referitoare la studiul apologeticii, punându-se accent pe dimensiunea mărturisitoare şi eclesială a Adevărului înomenit. În partea a doua sunt tratate aspecte ale apologeticii creştine de-a lungul timpului: mărturia de viaţă a Mântuitorului Iisus Hristos ca model al apologiei creştine, apologiile Sfinţilor Apostoli, Martiri şi Apologeţi, precum şi repere apologetice semnificative, dezvoltate de Sfinţii Părinţi. Cea de a treia parte catagrafiază momente deosebite care au distorsionat apologetica eclesială în contextul secularizării şi al utopiilor produse de raţiunea autonomă (scolastică, renaştere, modernitate).

„Dat fiind contextul particular al Apologeticii în cadrul învăţământului teologic universitar din anii comunismului, elaborarea unui manual care să răspundă nevoilor actuale constituie deopotrivă o probare academică, un demers reparatoriu la nivel teologic şi cultural absolut necesar în spaţiul românesc, dar şi o întreprindere presărată cu numeroase dificultăţi. Este cunoscut faptul că regimul comunist a eliminat Apologetica din planurile de învăţământ ale facultăţilor de teologie, întrucât disciplina era considerată periculoasă pentru ideologia comunistă. Regimul urmărea să-şi legitimeze ideologia printr-o amplă propagandă militant-atee care a apelat la numeroase rezultate ale ştiinţei. În cadrul acestui demers, experienţa religioasă a fost considerată obscurantistă, o realitate aparţinând unei lumi retrograde şi amăgite de religie, cea din urmă fiind considerată un adevărat opium al popoarelor. (…) Considerăm că prezentul manual de Apologetică ortodoxă reface o legătură firească, întreruptă de regimul comunist, între viaţa şi mărturisirea de credinţă păstrată în Tradiţie pe de o parte, şi reflecţia teologiei ortodoxe contemporane de partea cealaltă. Se întâlnesc, în felul acesta, vigoarea şi inspiraţia tratatelor apologetice ale sfinţilor autori teologi şi apologeţi din primele veacuri, cu reflecţia recentă a teologilor ortodocşi, cu toate consideraţiile acestora din urmă privind cultura, filosofia şi ştiinţele lumii în intenţia de a lumina spiritual toate realizările omeneşti, în efortul de a le pune în drumul devenirii spirituale“, precizează, în cuvântul-înainte, conf. dr. Adrian Lemeni, coordonatorul lucrării.

Autorii lucrării „Apologetica Ortodoxă“ sunt: conf. dr. Adrian Lemeni, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din Bucureşti; pr. dr. Răzvan Ionescu, coordonatorul direcţiei „Teologie ortodoxă şi ştiinţă“ din cadrul Centrului Ortodox de Studii şi Cercetare „Dumitru Stăniloae“ din Paris; diac. dr. Sorin Mihalache, asistent universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi şi dr. Cristinel Ioja, conferenţiar universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea“ din Arad. Manualul poate fi consultat în bibliotecile şcolilor teologice din Patriarhia Română şi poate fi cumpărat de la magazinele de carte bisericească.
"Ortodoxia este taina a Iconomiei divine de a se implini in lume viata si invatatura Mantuitorului Hristos Celui intrupat " ( Sfantul Ioan Damaschin ) http://cristiboss56.blogratuit.ro

1 User(i) citesc acest topic

0 memberi, 1 vizitatori, 0 useri anonimi