Sari la continut

Iisus Hristos
Cei ce cunosc binele, dar nu vad ce le este de folos, isi orbesc sufletul; iar puterea de a deosebi li s-a impietrit. De aceea nu trebuie sa ne indreptam mintea spre acestia, ca nu cumva sa cadem si noi, in diip silnic, in aceleasi lucruri, fara bagare de seama, ca niste orbi (Sf.Antonie Cel Mare -- Filocalia vol.1)

Traficul site-ului nostru este monitorizat si promovat de:

Cuviosul Macarie de la Optina


4 postari la acest topic

#1 | pid:4468 | tid:2423
BogdanO

  Avansat

 • cruce Operator
 • 1251 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Locatie:Cu gandul in iad
 • Preocupari:invatatura ortodoxa a sfintilor parinti
 • Confesiune:crestin-ortodox
Ţelul postului

S-a apropiat şi aproape că a început postul; aşadar, cum vom posti noi? Postul trupesc, adică înfrânarea de la mâncare, nu-1 putem ţine aşa cum îl ţineau Părinţii şi îndrumătorii noştri şi, chiar de l-am ţine, ce va folosi fără postul duhovnicesc, despre care Biserica ne aminteşte: „Să postim postul cel duhovnicesc şi bineplăcut Domnului" şi aşa mai departe (stihira Triodului). Aşadar, trebuie să ne străduim, aducându-ne aminte păcatele noastre: în primul rând, să avem inima înfrântă şi smerită (Psalm 50,18), să nu băgăm în seamă lipsurile celorlalţi şi să nu le judecăm, ci mai mult să luăm aminte la patimile noastre şi să nu le dăm voie să se prefacă în fapte. (Cuviosul Macarie, 24, Vol. 4, p. 156)

Să întrebuinţaţi, spre slava lui Dumnezeu, hrana, ce vă poate întări alcătuirea trupească şi este prevăzută de tipicul Bisericii, care a pus la vremea cuvenită şi mâncarea cu carne şi posturile şi nu-i ascultaţi pe cei ce vă sfătuiesc să faceţi împotrivă - să renunţaţi la mâncare şi băutură. Căci, după învăţătura Sfinţilor Părinţi, nu trebuie să fim ucigători de trup, ci ucigători de patimi, adică să nimicim patimile din noi: mândria, slava deşartă, poftele trupeşti, iubirea de arginţi, mânia, invidia şi reaua pomenire a ocărilor aproapelui şi celelalte şi să sădim în noi: dragostea, blândeţea, smerenia, mila, răbdarea şi celelalte virtuţi creştine, întărite prin rugăciune. (Cuviosul Macarie, 24, Vol. 1, pp. 333-334)
(din cartea Filocalia de la Optina vol.2)
† ....Nu stii că, de ti-ai vărsa sângele tău pentru El, nici asa n-ai făcut ce erai dator să faci că altul e sângele Stăpânului, si altul sângele robului! Pocăieste-te si întoarce-te înainte de iesirea sufletului, ca nu cumva să vină moartea si tot leacul pocăintei să fie fără de folos. Că aici, pe pământ, are putere pocăinta;si numai aici; în iad n-are nici o putere. Să căutăm pe Domnul, cât avem timp! ...† (Sf.Ioan Gura de Aur)
"Tine-ti mintea in iad si nu deznadajdui" (Sfantul Siluan Athonitul)
"învatarea de vorbe nu foloseste nimic, daca lipseste purtarea sufletului cea placuta lui Dumnezeu. Dar pricina tuturor relelor este amagirea si ratacirea si necunostinta lui Dumnezeu † (Sf.Antonie Cel Mare)
"Credinţa dreaptă nu ne foloseşte cu nimic, atunci când avem o viaţă stricată"(Sf.Ioan Gura de Aur)
"283. Cunostinta fara lucrare, nu va mîntui pe nimeni în ziua mortii si a dreptei judecati a lui Dumnezeu.
284. Vai de noi, cei de azi, care ne silim sa învatam teorie multa si nu luam aminte la sudoarea cea din lucrare si la filosof ia cea din traire."

#2 | pid:4472 | tid:2423
BogdanO

  Avansat

 • cruce Operator
 • 1251 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Locatie:Cu gandul in iad
 • Preocupari:invatatura ortodoxa a sfintilor parinti
 • Confesiune:crestin-ortodox
Slăbiciunea în post si dreapta socoteala in post

Mă întrebaţi cum să petreceţi acest sfânt post şi cum să mâncaţi. Dacă procedaţi conform cu Tipiconul, socotiţi că pentru N., datorită îndeletnicirilor şi ostenelilor lui, postul va fi imposibil de ţinut şi puterile fizice îl vor trăda, chiar dacă are intentia fermă de a tine această rânduială. La aceasta vă spun: rânduiala Bisericii este aceeaşi pentru toţi şi în privinţa mâncării toţi sunt datori s-o împlinească şi nici eu nu îndrăznesc să contrazic tipicul. Dar trebuie să avem dreapta socoteală, pe care Sfinţii Părinţi o numesc „ochiul şi luminătorul sufletului". Aceasta îl învaţă pe om să păzească măsura şi să meargă pe calea împărătească. Dacă veţi avea dreaptă socoteală şi în această privinţă, veţi găsi că pentru cei ce şi-au închinat viaţa lui Dumnezeu şi s-au lepădat de lume este mai uşor să ţină această rânduială. Ei nu se îndeletnicesc cu nimic exterior şi nu sunt împovăraţi cu treburi lumeşti, nicidecum cu funcţii şi treburi importante şi, chiar dacă se istovesc şi (din această pricină) petrec fără lucru, nu vor da răspuns pentru nelucrare. însă cei care au sarcini de îndeplinit, şi încă treburi importante şi nu pot lipsi de la lucru, trebuie să fie îngăduitori cu trupul şi să-1 întărească cu mâncare în acest post şi nu mă refer la peşte, ci la untdelemn, căci mâncarea gătită cu untdelemn întăreşte mai mult alcătuirea trupească decât mâncarea uscată. Altceva este când postiţi pentru împărtăşanie, adică vă pregătiţi pentru primirea Sfintelor lui Hristos Taine, căci atunci trebuie să renunţaţi şi la untdelemn. Şi chiar în regulile apostolilor şi ale Părinţilor se spune: „în afară de neputinţă", şi, oare, nu este aceasta neputinţă, când trupul este istovit de post şi nu este în stare să împlinească sarcini importante? Iar în privinţa orelor mesei, de asemenea, trebuie să vă puneţi de acord cu puterile şi rezistenţa trupului. Se pare că nu este nepotrivit să procedaţi aşa cum îmi scrieţi. (Cuviosul Macarie, 24, Vol. 1, pp. 439-440)
† ....Nu stii că, de ti-ai vărsa sângele tău pentru El, nici asa n-ai făcut ce erai dator să faci că altul e sângele Stăpânului, si altul sângele robului! Pocăieste-te si întoarce-te înainte de iesirea sufletului, ca nu cumva să vină moartea si tot leacul pocăintei să fie fără de folos. Că aici, pe pământ, are putere pocăinta;si numai aici; în iad n-are nici o putere. Să căutăm pe Domnul, cât avem timp! ...† (Sf.Ioan Gura de Aur)
"Tine-ti mintea in iad si nu deznadajdui" (Sfantul Siluan Athonitul)
"învatarea de vorbe nu foloseste nimic, daca lipseste purtarea sufletului cea placuta lui Dumnezeu. Dar pricina tuturor relelor este amagirea si ratacirea si necunostinta lui Dumnezeu † (Sf.Antonie Cel Mare)
"Credinţa dreaptă nu ne foloseşte cu nimic, atunci când avem o viaţă stricată"(Sf.Ioan Gura de Aur)
"283. Cunostinta fara lucrare, nu va mîntui pe nimeni în ziua mortii si a dreptei judecati a lui Dumnezeu.
284. Vai de noi, cei de azi, care ne silim sa învatam teorie multa si nu luam aminte la sudoarea cea din lucrare si la filosof ia cea din traire."

#3 | pid:4475 | tid:2423
BogdanO

  Avansat

 • cruce Operator
 • 1251 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Locatie:Cu gandul in iad
 • Preocupari:invatatura ortodoxa a sfintilor parinti
 • Confesiune:crestin-ortodox
Slăbiciunea si dreapta socoteala in post
In privinţa dezlegării pentru ziua de luni nu vă pot linişti, căci Sfinţii Părinţi au pus o regulă absolut necesară pentru monahi: în ziua de luni să nu se dezlege la mâncarea de dulce; aşadar, cum pot eu dezlega aşa ceva? Gândiţi-vă singur. Aceasta nu este o virtute, dar este o datorie. Pentru virtute se oferă răsplată, iar pentru neîmplinirea datoriei se dă pedeapsă. (Cuviosul Macarie, 24, Voi. 5, p. 189)
† ....Nu stii că, de ti-ai vărsa sângele tău pentru El, nici asa n-ai făcut ce erai dator să faci că altul e sângele Stăpânului, si altul sângele robului! Pocăieste-te si întoarce-te înainte de iesirea sufletului, ca nu cumva să vină moartea si tot leacul pocăintei să fie fără de folos. Că aici, pe pământ, are putere pocăinta;si numai aici; în iad n-are nici o putere. Să căutăm pe Domnul, cât avem timp! ...† (Sf.Ioan Gura de Aur)
"Tine-ti mintea in iad si nu deznadajdui" (Sfantul Siluan Athonitul)
"învatarea de vorbe nu foloseste nimic, daca lipseste purtarea sufletului cea placuta lui Dumnezeu. Dar pricina tuturor relelor este amagirea si ratacirea si necunostinta lui Dumnezeu † (Sf.Antonie Cel Mare)
"Credinţa dreaptă nu ne foloseşte cu nimic, atunci când avem o viaţă stricată"(Sf.Ioan Gura de Aur)
"283. Cunostinta fara lucrare, nu va mîntui pe nimeni în ziua mortii si a dreptei judecati a lui Dumnezeu.
284. Vai de noi, cei de azi, care ne silim sa învatam teorie multa si nu luam aminte la sudoarea cea din lucrare si la filosof ia cea din traire."

#4 | pid:4477 | tid:2423
BogdanO

  Avansat

 • cruce Operator
 • 1251 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Locatie:Cu gandul in iad
 • Preocupari:invatatura ortodoxa a sfintilor parinti
 • Confesiune:crestin-ortodox
Postul

Ţinerea posturilor şi a zilelor de post este neapărat necesară. Aceasta nu este o invenţie omenească, ci cu împreună-lucrarea Sfântului Duh a fost rânduită şi statornicită de Biserică şi de Sinoade, iar temelia şi Capul Bisericii este însuşi Domnul nostru Iisus Hristos. El a înzestrat Biserica Sa cu atâta putere încât, dacă cineva nu ascultă de Biserică, să-ţi fie ţie ca un păgân şi vameş (Matei 18,17) şi le-a mai spus Apostolilor şi prin ei păstorilor: Cel ce vă ascultă pe voi pe Mine Mă ascultă, şi cel ce se leapădă de voi se leapădă de Mine; iar cine se leapădă de Mine se leapădă de Cel ce M-a trimis pe Mine (Luca 10,16). Şi numai pocăinţa ne poate izbăvi de această încălcare, dar, dacă se face cu dispreţ, atunci nu mai am ce zice. (Cuviosul Macarie, 24, Vol. 1, pp. 265-266)

Vă doresc să vă nevoiţi săvârşind nevoinţa cea bună, „să postiţi du-hovniceşte şi trupeşte, cu post bineplăcut Domnului": închideţi uşile chiliei ca să nu mai intre oamenii, uşa limbii ca să nu mai vorbiţi în deşert şi uşa inimii ca să nu mai intre duhurile cele viclene. (Cuviosul Macarie, 24, Vol. 4, pp. 322-323)

Dacă ne înfrânăm de la mâncare, trebuie să ne înfrânăm şi de la patimi. (Cuviosul Macarie, 24, Vol. 1, p. 140)

Ca să adăugaţi pravilă la post, eu nu sunt de acord, din pricină că aveţi sănătatea slabă şi pentru că vă îngrijiţi numai de împlinirea cantităţii, iar de calitate nu aveţi grijă; în lipsa amândurora să puneţi în loc smerenia. Iar, dacă în timpul săvârşirii lor nu există buna mireasmă a smereniei, atunci (omul) nu va avea niciun folos de pe urma lor, ci numai slavă deşartă şi părere de sine va avea şi se va vătăma. (Cuviosul Macarie, 24, Vol. 1, p. 217)
† ....Nu stii că, de ti-ai vărsa sângele tău pentru El, nici asa n-ai făcut ce erai dator să faci că altul e sângele Stăpânului, si altul sângele robului! Pocăieste-te si întoarce-te înainte de iesirea sufletului, ca nu cumva să vină moartea si tot leacul pocăintei să fie fără de folos. Că aici, pe pământ, are putere pocăinta;si numai aici; în iad n-are nici o putere. Să căutăm pe Domnul, cât avem timp! ...† (Sf.Ioan Gura de Aur)
"Tine-ti mintea in iad si nu deznadajdui" (Sfantul Siluan Athonitul)
"învatarea de vorbe nu foloseste nimic, daca lipseste purtarea sufletului cea placuta lui Dumnezeu. Dar pricina tuturor relelor este amagirea si ratacirea si necunostinta lui Dumnezeu † (Sf.Antonie Cel Mare)
"Credinţa dreaptă nu ne foloseşte cu nimic, atunci când avem o viaţă stricată"(Sf.Ioan Gura de Aur)
"283. Cunostinta fara lucrare, nu va mîntui pe nimeni în ziua mortii si a dreptei judecati a lui Dumnezeu.
284. Vai de noi, cei de azi, care ne silim sa învatam teorie multa si nu luam aminte la sudoarea cea din lucrare si la filosof ia cea din traire."

#5 | pid:4489 | tid:2423
BogdanO

  Avansat

 • cruce Operator
 • 1251 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Locatie:Cu gandul in iad
 • Preocupari:invatatura ortodoxa a sfintilor parinti
 • Confesiune:crestin-ortodox
Despre hrana
Cu privire la mâncarea, ce nu este îngăduită de Biserică în posturi, nu vă pot da dezlegare. Dar, dacă veţi mânca, să o luaţi ca pe un tratament prescris de doctor, iar după aceea să faceţi pocăinţă înaintea părintelui duhovnic şi să luaţi de la el dezlegare. Noi nu putem îngădui ceea ce nu este îngăduit de Biserică, dar, ca să-1 dezlegăm pe cel ce se pocăieşte, ne este dată puterea de la Dumnezeu, numai să nu aveţi nicio tulburare, ci să fiţi liniştită. (Cuviosul Macarie, 24, Vol. 1, p. 231)

Fiind nevoit (din pricina bolii) să mâncaţi de frupt în zilele de post, să primiţi hrana ca pe un tratament, nu după bunul plac pentru desfătare, ci din constrângere pentru vindecare şi la spovedanie neapărat va trebui să-i mărturisiţi duhovnicului şi să luaţi de la el dezlegare şi să fiţi liniştit. (Cuviosul Macarie, 24, Vol. 1, p. 240)

îmi scrieţi că de mult ati încetat să mai mâncaţi carne. Initiativa aceasta nu vă este de folos, pentru că vă dă prilej de mândrie. In viaţa Cuviosului Ioan Scărarul se spune că el mânca, deşi câte puţin, din orice fel de mâncare, neoprită de regulamentul monahicesc şi astfel rupea cu înţelepciune cornul mândriei şi al îngâmfării. De aceea vă sfătuiesc ca de acum încolo să mâncaţi, spre slava lui Dumnezeu, mâncare cu carne, împreună cu familia dumneavoastră, aşa cum mănâncă toţi creştinii şi mirenii binecredincioşi, în afară de zilele de miercuri şi vineri şi posturi, după regulile bisericeşti, se înţelege, cu măsură şi cu înfrânare şi cu mulţumire, spre smerirea cugetului celui mândru, care vă îndeamnă la o sfinţenie falsă, de care să ne izbăvească Domnul. (Cuviosul Macarie, 24, Vol. 1, p. 747)
† ....Nu stii că, de ti-ai vărsa sângele tău pentru El, nici asa n-ai făcut ce erai dator să faci că altul e sângele Stăpânului, si altul sângele robului! Pocăieste-te si întoarce-te înainte de iesirea sufletului, ca nu cumva să vină moartea si tot leacul pocăintei să fie fără de folos. Că aici, pe pământ, are putere pocăinta;si numai aici; în iad n-are nici o putere. Să căutăm pe Domnul, cât avem timp! ...† (Sf.Ioan Gura de Aur)
"Tine-ti mintea in iad si nu deznadajdui" (Sfantul Siluan Athonitul)
"învatarea de vorbe nu foloseste nimic, daca lipseste purtarea sufletului cea placuta lui Dumnezeu. Dar pricina tuturor relelor este amagirea si ratacirea si necunostinta lui Dumnezeu † (Sf.Antonie Cel Mare)
"Credinţa dreaptă nu ne foloseşte cu nimic, atunci când avem o viaţă stricată"(Sf.Ioan Gura de Aur)
"283. Cunostinta fara lucrare, nu va mîntui pe nimeni în ziua mortii si a dreptei judecati a lui Dumnezeu.
284. Vai de noi, cei de azi, care ne silim sa învatam teorie multa si nu luam aminte la sudoarea cea din lucrare si la filosof ia cea din traire."

1 User(i) citesc acest topic

0 memberi, 1 vizitatori, 0 useri anonimi