Sari la continut

Iisus Hristos
Moartea, de-o va avea omul in minte, nemurire este; iar neavand-o in minte, moarte ii este. Dar nu de moarte trebuie sa ne temem, ci de pierderea sufletului,care este necunostinta de Dumnezeu. Aceasta este primejdioasa sufletului. (Sf.Antonie Cel Mare -- Filocalia vol.1)

Traficul site-ului nostru este monitorizat si promovat de:

Sfantul Efrem Sirul


  • Nu puteti initia un nou topic
  • Nu puteti raspunde la acest topic
Nici un post la acest topic

#1 | pid:4274 | tid:2343
Luca.O

    Avansat

  • cruce Membru Deplin
  • 1578 Posturi:
  • Parte:Barbateasca
  • Confesiune:ortodox
Că se cuvine ca fapta bună întru ascuns a o lucra şi a nu o vădi, nici a ne făli pentru slavă-deşartă şi [sau] slavă omenească;

A Sfântului Efrem

1. Dacă, lepădându-te de lume, vei ieşi din pământul tău şi din rudenia ta şi te va odihni Domnul Dumnezeu în locul în care vei sluji Lui, să nu voieşti a-ţi scoate nume [să fii lăudat] în locul acela, măcar boier mare de ai fost în pământul tău, ci zi gândului tău şi oamenilor precum proorocul: Sărac şi lipsit sunt eu (Psalm 85: 1), şi Dumnezeu te va sprijini pe tine şi te va înălţa.

2. Călugăre, nu arăta în afară cucernicie iar în chilie nebăgare de seamă, ca să nu te asemeni mormânturilor celor văruite, care pe din afară se arată albe, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele oamenilor şi de necuraţii; că în tot locul este Acelaşi Dumnezeu, spre Care privind, de-a pururea fă ceea ce faci, şi nu vei greşi niciodată.

3. Casa, zidindu-se pe nisip, nu va sta (cf. Matei 7: 26), iar nevoinţa, amestecată cu plăcerea omenească, nu va petrece [dura]; iar cel ce lucrează în frica lui Dumnezeu, de plată nu se păgubeşte. Până când va ascunde pământul sămânţa semănată într-însul? Negreşit că până ce va lua stropire cu apă nu va răsări pe cele semănate într-însul mult-îndoite cu frumuseţea.

4. Deci şi tu, iubitule, lucrează pe ascuns poruncile lui Dumnezeu şi în chip luminat va răsări ţie răsplătire la arătare; de vei părea înaintea fraţilor tăi ca nişte aur curat, tu socoteşte-te pe sine ca pe un vas netrebnic şi aşa vei fugi de mândrie, cea mult urâtă de Dumnezeu şi de oameni.

5. Vezi, iubitule, nu cumva, mai multă cinste poftind, să-ţi tragi asupră-ţi necinstea; căci, cu adevărat, cinstea bărbatului este a face toate după Dumnezeu, iar necinstea, a călca cu covârşire poruncile.

1 User(i) citesc acest topic

0 memberi, 1 vizitatori, 0 useri anonimi