Sari la continut

Iisus Hristos
Precum trupul fara suflet este mort, asa si sufletul fara puterea mintii este nelucrator si nu poate mosteni pe Dumnezeu. (Sf.Antonie Cel Mare -- Filocalia vol.1)

Traficul site-ului nostru este monitorizat si promovat de:

RUGACIUNI ce au miscat sufletul nostru ! Dintre cele mai frumoase rugaciuni ortodoxe +


128 postari la acest topic

#101 | pid:8197 | tid:2323
cristiboss56

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 3997 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Locatie:Bucuresti-sectorul 3 - langa Biserica Sf.Mare Mucenic Mercurie
 • Preocupari:Familie ,religie , lectura , muzica , natura-drumetii , iubitor de animale.
 • Confesiune:ORTODOX
Preacurată Născătoare de Dumnezeu, că nu sunt vrednic, nici în stare să caut şi să privesc spre înălţimea cerului, încovoiat fiind de greutatea păcatelor mele. Deci cu dreptate este ca eu, desfrânatul, eu, spurcatul, cel ce am greşit mai mult decât tot omul să fiu urât, ca un necurat, de tine, cea curată, de tine, cea fără prihană, de tine, cea neîntinată, şi cu sufletul, şi cu trupul. Dar fiindcă te-ai arătat Maică Aceluia ce „nu a venit să cheme pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi la pocăinţă”, iată cu frică mă apropii de tine, cerând să iau iertare prin tine greşelilor mele celor nepovestite.
Deci să nu mă treci cu vederea, Stăpână de Dumnezeu Născătoare, nici pe mine cel leneş, necurat, nevrednic cerului şi pământului şi vrednic de toată munca şi pedeapsa, cel ce mai mult decât toată firea omenească an greşit, ci urmând milostivirea şi iubirea de oameni a Fiului şi Dumnezeului celui bun, caută spre mine cu ochiul tău cel milostiv şi primeşte această proastă şi trândavă rugăciune a mea, şi ducând-o Fiului tău şi Dumnezeu, cere-mi mie iertare, Preacurată, de cele ce nebuneşte în viaţă am săvârşit, înputernicindu-mâ cu rugăciunile cele bine primite către Fiul tău, să întâmpin cu osârdie şi slujbele cele de amiază şi de noapte şi de miezul nopţii şi de dimineaţă. Aşa, Stăpână de Dumnezeu Născătoare, nu lepăda suspinele mele cele din inimă, nu trece cu vederea tânguirile mele. ci caută spre dorul meu cel înfocat către tine, nu stinge nădejdea mea spre tine, ci primeşte ticăloasa mea cerere, nu mă lepăda pe mine de la faţa ta, ca nu cumva vicleanul vrăjmaş, aflându-mă pustiu şi gol de acoperământul şi sprijineala ta, să mă smerească şi să mă înghită cu desăvârşire.
Pentru aceasta întâmpină-mă şi mă sprijineşte, Preafărădeprihană, pe mine, păcătosul şi smeritul. Şi mă scoate din tirania cea amară a diavolului. lzbăveşte-mă de pândirea şi de bântuiala viclenilor draci şi mă învredniceşte fără de împiedicare să vieţuiesc şi împărăţia cerului să o dobândesc, pentru că ai putere, fiind Maică a lui Dumnezeu. Ca şi eu, prin tine dobândind mântuire, totdeauna să măresc şi să slăvesc sprijinirea ta cea adevărată şi temeinică, pentru că binecuvântată eşti în vecii vecilor. Amin.
(Din rugăciunile Sfinţilor Părinţi publicate de
Cuviosul Nicodim Aghioritul în APANTHISMA (Constantinopol, 1799), traduse în româneşte la Mănăstirea Neamţul (1827))
"Ortodoxia este taina a Iconomiei divine de a se implini in lume viata si invatatura Mantuitorului Hristos Celui intrupat " ( Sfantul Ioan Damaschin ) http://cristiboss56.blogratuit.ro

#102 | pid:8201 | tid:2323
cristiboss56

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 3997 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Locatie:Bucuresti-sectorul 3 - langa Biserica Sf.Mare Mucenic Mercurie
 • Preocupari:Familie ,religie , lectura , muzica , natura-drumetii , iubitor de animale.
 • Confesiune:ORTODOX
Dumnezeule mare, Duhul Adevarului care pretutindenea esti si toate Le poti cate Le voiesti, primeste rugaciunea robului Tau care in Postul Craciunului se pleaca la mila Ta cea nemarginita. Nu-ti intoarce fata de la mine ci coborandu-te asupra mea acopera-ma cu puterea Ta cea nemasurata si fereste-ma de vrajmasi Prea Sfinte. Nu ma ispiti pe mine, pacatosul si putin credinciosul. Tata ceresc, Tu care atit de mult ne-ai iubit incat L-ai trimis pe Fiul Tau in lume, pentru ca urcandu-se El pe cruce sa ia asupra Sa pacatele noastre cele grele si sa ne scoata din ghearele diavolilor, iarta-ma astazi si pe mine. Caci fiul tau sunt si eu Parinte si ca un neputincios ma infatisez acum la mila Ta. Binecuvanteaza-ma pe mine si acum si pururea si-n vecii vecilor.
Amin!
"Ortodoxia este taina a Iconomiei divine de a se implini in lume viata si invatatura Mantuitorului Hristos Celui intrupat " ( Sfantul Ioan Damaschin ) http://cristiboss56.blogratuit.ro

#103 | pid:8205 | tid:2323
cristiboss56

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 3997 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Locatie:Bucuresti-sectorul 3 - langa Biserica Sf.Mare Mucenic Mercurie
 • Preocupari:Familie ,religie , lectura , muzica , natura-drumetii , iubitor de animale.
 • Confesiune:ORTODOX
Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii Lumina cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus, Doamne, slavă Ţie.
"Ortodoxia este taina a Iconomiei divine de a se implini in lume viata si invatatura Mantuitorului Hristos Celui intrupat " ( Sfantul Ioan Damaschin ) http://cristiboss56.blogratuit.ro

#104 | pid:8216 | tid:2323
cristiboss56

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 3997 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Locatie:Bucuresti-sectorul 3 - langa Biserica Sf.Mare Mucenic Mercurie
 • Preocupari:Familie ,religie , lectura , muzica , natura-drumetii , iubitor de animale.
 • Confesiune:ORTODOX
Rugăciune Câtre Preasfânta Născătoare de DUMNEZEU
a Nomofilaxului Ioan Diaconul Evghenicos, frate al lui Marcu Efeseanul

Maică a lui DUMNEZEU Preacurată , pentru că decât Numirea aceasta , nu pot să aflu şi să-ţi aduc Tie alta mai bună , mai aleasă şi mai Dumnezeiască , Maică a lui DUMNEZEU , Pururea Fecioară , Curată şi cu totul Curată şi Preacurată , atât cu Mintea , cât şi cu Cuvântul , cu Duhul şi cu Trupul . Ceea ce pe Cuvântul şi DUMNEZEU Cel Curat şi Preacurat , pe Domnul nostru Iisus Hristos , din Preacuratele Tale Sângerări , fără de materie Fiind şi fără de trup , L-ai Intrupat şi cu Adevărat omenesc Trup L-ai Imprumutat , prin Covârşirea Faptei Bune , Infricoşător şi mai Presus de cuvânt Lăcaş Te-ai Făcut al Celui ce pentru noi , oamenii , şi pentru a noastră Mântuire , Bine a Voit a Pleca Cerurile şi a Se Pogorî către ticăloşia noastră .
Născătoare de DUMNEZEU cu totul Fără Prihană , Cea Preacurataă şi Neîntinată , atât cu Purtarea , cât şi cu Viaţa şi cu Cuvântul , şi mai Neprihănită decât toată Zidirea cea curată , Gândită sau Simţită .
Născătoare de DUMNEZEU cu totul Neîntinată .
Născătoare de DUMNEZEU cu totul Lăudată , Cea cu Nume de Doamnă , cu multe Nume şi cu Mari Nume Numită , Toată Luminată , Toată Sfântă , Toată cu Daruri Dăruită .
Mireasă Nenuntită şi Maică a lui DUMNEZEU Fecioară , mai Desfătată decât Cerurile , mai Strălucită decât soarele , mai Cinstită decât toate zidirile , mai Sfântă decât Heruvimii , mai Slăvită decât Serafimii , Stăpână a Ingerilor , Doamnă a Lumii , Bună şi cu totul Bună şi Lăcaş Preabun al lui DUMNEZEU Celui Singur Bun şi Preabun .
Primeşte ca O Milostivă , cu Dragoste , această mică şi smerită mulţumire , făcută după putere , Ceea ce Eşti Inchinată totdeauna de Toată Zidirea şi Ai Stăpânire peste toate .
Primeşte cu Blândeţe rugăciunea de rob , Ceea ce , Fiind de O Rudenie cu oamenii , Stii cu deadinsul neputinţa firii omeneşti şi Eşti Iubitoare a tuturor , Purtându-le de grijă şi Cercetăndu-i , Preamilostivo .
Ascultă-mâ pe mine , Preadulce Stăpâna mea .
Preasfântă de DUMNEZEU Născătoare , de DUMNEZEU Impodobită şi cu Daruri de DUMNEZEU Dăruită , Cea Care din fire , Asemenea lui DUMNEZEU , Ai Blândeţe , Seninătate , Bunăvoinţă şi Bunătate , Impărăteasă Care cu Strălucire Stai Pururea de-a Dreapta lui DUMNEZU Celui Blând şi Bun , Care Eşti Impodobită cu haina de aur a Sfintelor Fapte Bune şi cu multe feluri de Daruri ale Sfântului Duh .
Ceea ce peste toate Domneşti şi pretutindeni Ajungi şi toate le Poţi , ca O Maică a Atotputernicului DUMNEZEU , şi pe toţi cei din nevoi îi Mângâi şi de ispite îi Slobozeşti şi necazurile le Uşurezi , Uşurează , rogu-mă, şi sarcina cea grea a păcatelor mele , a păcătosului şi netrebnicului robului Tău , pentru care ispitele cele lumeşti vin asupră-mi , şi toate fărădelegile mele Spală-le prin vărsarea lacrimilor mele .
Ceea ce L-Ai Născut pe Mielul lui DUMNEZEU , Cel ce Ridică păcatul Lumii , Ridică împietrirea minţii mele celei iubitoare de păcat .
Dă sufletului meu umilinţă şi ochilor mei izvoare de lacrimi şi plâns făcător de bucurie .
Izbăveşte-mă , Stăpâna mea Preasfântă , de smintelile celui viclean şi de nesuferitele ispite lumeşti întru care din tânără vârstă am căzut , şi inima mea , care de nenumărate scârbe şi necazuri şi primejdii este de-a pururea stăpânită , o Mângâie şi o Vindecă , Mângâierea Cea Dulce a Lumii , Nădejdea celor deznădăjduiţi . Ajutorul celor neajutoraţi şi frica de Dumnezeu şi Dragostea Lui într-însa sălăşluind-o , şi de toată împresurarea şi mâhnirea pe dânsa izbăvind-o , cu Mila Ta cea Bogată Indulceşte-o .
Până când , Stăpâna mea Preabuna , strig şi sunt părăsit , glăsuiesc şi nu sunt auzit ?
Dar cu dreptate sunt trecut cu vederea , Maică a lui DUMNEZEU Preacurată , pentru că din pricina aplecării către cele rele şi a deprinderii biruit fiind totdeauna de vrăjmaşul , începătorul răutăţii , supus sub mâna lui mă fac .
Deci Opreşte cu Rugăciunile Tale nebunia vrăjmaşului asupra mea , Sfărâmă cu Puterea Ta măiestriile lui cele potrivnice . Viforul , întreita învă luire şi întunericul Prefămi-le în Linişte şi Pace şi Lumină , pretutindenea Fiindu-mi de faţă şi totdeauna Străjuindu-mă şi toată mintea mea şi cuvântul şi fapta către ceea ce se cuvine Indreaptă-le, cu totul Sfinţindu-mă şi Luminându-mă şi pe toate ale mele către Fapta Bună Povăţuindu-le .
Iar Voia Cea Bună şi Preasfântă a Fiului Tău şi DUMNEZEULUI meu a o păzi şi a o face cu osârdie Sileşte-mă , Indemnându-mă către Implinirea Poruncilor , iar celor vii care întăresc voinţa mea cea trândavă ca , Mântuit fiind , Stăpâna mea de DUMNEZEU Născătoare , şi Impărăţiei Cerurilor prin Tine Invrednicindu-mă , să Te Slăvesc pe Tine Cea Slăvită şi prea Binecuvântată
în vecii vecilor .
Amin , amin , amin !
"Ortodoxia este taina a Iconomiei divine de a se implini in lume viata si invatatura Mantuitorului Hristos Celui intrupat " ( Sfantul Ioan Damaschin ) http://cristiboss56.blogratuit.ro

#105 | pid:8224 | tid:2323
cristiboss56

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 3997 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Locatie:Bucuresti-sectorul 3 - langa Biserica Sf.Mare Mucenic Mercurie
 • Preocupari:Familie ,religie , lectura , muzica , natura-drumetii , iubitor de animale.
 • Confesiune:ORTODOX
Cel ce prin cântări fărIă tăcere şi cu Laude Neîncetate Eşti Slăvit „întru Cei de Sus de Puterile cele gândite ;
Cel ce şi corul obştesc al firilor ii Faci să-Ţi Inalţe cuvântare de Laudă după cuvintele ce sunt într-însele ,
Cel ce şi de Ingeri , şi de oameni , şi de vietăţile cele necuvântătoare , şi de stihii întru tot ceasul Eşti Lăudat şi de toată suflarea şi zidirea cu Vrednică Cuviinţă Eşti Preamărit , Impreună cu Unul Născut Fiul Tău şi cu Preasfântul Tău Duh .
Puterea cea Izvorătoare şi Neîmpuţinată şi Pricina Dintâi a Izvoarelor de Putere Curgătoare ale Dumnezeirii şi ale Luminii ,
Cel Prea Deplin întru toate cele ce sunt , de către cei mai sus de Necercetat , Depăşind
cunoştinţa tuturor , de cei mai de jos cu totul Neînţeles , iar intru cei din mijloc cu Desăvârşire Necunoscut ,
Bunătatea cea Necuprinsă şi Pururea Vieţuitoare ,
Cel ce Intorci toate spre ceea ce este de folos , Fiind Inceput al Bunătăţii , şi le Imbunezi şi în Bunătatea lor le Păzeşti ,
Cel ce cu atât de tare Dragoste ne-ai Iubit pe noi încât pe Fiul Tău Cel Unul Născut la neamul nostru L-ai Trimis , şi S-a Intrupat , şi prin Iconomia Lui cea înfricoşată , prin Cruce şi moarte , din stricăciunea morţii şi din legăturile iadului cele nedezlegate ne-ai Izbăvit ,
Cel ce Eşti Bun spre cei nemulţumitori şi Te Bucuri de Mântuirea celor pierduţi ,
Cel ce pe toţi cei păcătoşi ca mine , numai pentru nădejdea lor , cu Milă îi Ingrădeşti şi Eşti mai Iubitor de fii faţă de ei decât orice părinte .
Preaînalte ,
Necuprinsule ,
Preabunule Părinte ,
Atoatefăcătorule ,
Atotputernice ,
toţi ne nchinăm Ţie şi Ţie ne rugăm , chemând spre Ajutor şi Sprijin Milele Tale şi Indurările Tale,
Ascultă , Doamne , ticăloasa mea rugăciune , a netrebnicului şi nevrednicului robului Tău .
Vezi mintea mea cea schimbătoare zăcând înaintea Bunătăţii Tale şi Aşteptând Ajutorul cel de Sus , de la Dreapta Ta cea Atotţiitoare şi căutând Mântuirea .
Tu Cunoşti , Stăpâne , „Cel ce Cerci inimile şi rărunchii , că şi întru cele de-a dreapta şi întru cele de - a stânga şi prin firea mea şi prin nevăzuţii vrăjmaşi , neîmpăcat război am de-a pururea . Căci dacă mă abat spre cele de-a dreapta , îndată se înmulţeşte asupra mea nedreptatea mândrilor şi mă fac spurcat şi de scârbă Inaintea Ta Doamne , „ca o zdreanţă lepădată s-a socotit toată dreptatea mea".
Dacă ticălosul meu trup îl voi griji cât de puţin pentru neputinţa lui , îndată ca o mare sălbăticită se fac şi mintea , şi inima , şi nu pot birui nebunia nestăpânită a pântecelui şi nu mai am pace , ci din toate părţile sunt tras de gânduri către pofte necuvioase şi de aceea cad cu totul întru cele de-a stânga .
Dar precum m-ai Izbăvit , Doamne , pentru Indurările Tale cele multe din deşertăciunea şi rătăcirea lumii , aşa şi acum , Doamne , Doamne , Puterea Mântuirii mele şi DUMNEZEUL meu , Scapă-mâ in chip desăvârşit pe mine , ticălosul , cel ce în sinea mea sunt de-a pururea înfăşurat în toată răutatea mea cea ascunsă şi în greşalele mele cele de multe feluri . Facă-mi-se mie Osârdie şi Tărie prin Puterea Ta , „căci Lauda Puterii noastre Tu Eşti , Doamne .
Căci foarte puţină a rămas osârdia mea şi „am căzut ca frunzele” eu , ticălosul , din lenevirea mea şi din lepădarea inimii mele . Deci , Varsă , Doamne , în sufletul meu , O Picătură din Apele Darului Tău , Curăţind trândăvia lui şi ceaţa şi orbirea , şi Indemnândul spre lupte Duhovniceşti . In noian nemărginit de plăceri mă aflu , Doamne , şi în necontenite schimbări de patimi mă primejduiesc eu , ticălosul . Chem adâncul Indurărilor Tal e, Cârmuitorule a Toată Lumea . Bunule , Măntuieste Zidirea Ta , ca să nu mă înghită iarăşi cuptorul patimilor .
Caută spre inima mea cea desfrânată , Cel ce cu Voia Ta Toate le-ai Adus întru Fiinţă, şi fă-o să se întoarcă şi să se schimbe , trecând într-o viaţă mai bună .
Trimite-mi mie , trândavului şi păcătosului , celui ce zic şi nu fac , osârdie şi luminare şi tărie , ca cele ce le spun să le şi împlinesc .
Izbăveşte-mă de cursele potrivnicului şi ale stricăciunii şi mă Măntuieste numai din Bunătatea Ta, pentru Rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu şi ale Tuturor Sfinţilor Tăi .
Că Ţie se cade a ne Milui şi a ne Mântui pe noi , DUMNEZEULE , şi Ţie Slavă şi Mulţumită şi Inchinăciune Inălţăm , Impreună cu Unul Născut Fiul Tău şi cu Preasfântul şi Bunul şi de Viaţă Făcătorul Tău Duh ,
acum şi pururea şi în vecii vecilor .

Amin !
"Ortodoxia este taina a Iconomiei divine de a se implini in lume viata si invatatura Mantuitorului Hristos Celui intrupat " ( Sfantul Ioan Damaschin ) http://cristiboss56.blogratuit.ro

#106 | pid:8243 | tid:2323
cristiboss56

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 3997 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Locatie:Bucuresti-sectorul 3 - langa Biserica Sf.Mare Mucenic Mercurie
 • Preocupari:Familie ,religie , lectura , muzica , natura-drumetii , iubitor de animale.
 • Confesiune:ORTODOX
Rugaciune pentru Romania
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Cel care ai venit în lume să ne mântuieşti pe toţi, cu sufletele pline de evlavie, Ţie astfel ne rugăm:
Îndură-te, Doamne, de ţara noastră şi neamul nostru şi ajută să-şi găsească în sfârşit, calea cea dreaptă. Coboară Duhul Tău cel Mângâietor să ne curăţească întinăciunea şi să ne întoarcă inimile la blândeţea şi frica de Tine, Doamne. Luminează, Doamne, minţile noastre, care din pricina amărăciunilor şi umilinţelor, nu văd calea cea dreaptă. Încălzeşte, Doamne, inimile noastre care, învrăjbite de diavol, au uitat să-şi iubească aproapele şi să ierte vrăjmaşilor.
Slobozeşte, Doamne, neamul nostru din jugul minciunii, urii, pizmei si egoismului.
Învaţă-ne, Doamne, să ne rabdam unii pe alţii aşa cum Tu ne rabzi pe noi toţi.
Stinge pofta celor care pentru binele lor îşi asupresc semenii.
Încălzeşte-le, Doamne, inimile, tămăduieşte-le rănile şi îmbrăţişează-i în neţărmurita Ta dragoste. Odihneşte, Dumnezeule, sufletele celor care şi-au dat bunul cel mai de preţ pentru credinţă şi dreptate.
Cu capetele plecate, genunchii îndoiţi şi inimile frânte, ridicăm această rugăciune către Tine, Doamne, Bunule, şi Ţie îţi strigăm:
Auzi-ne, Doamne, şi trimite Mila Ta peste neamul nostru românesc.
Că numai a ta este puterea şi mărirea şi numai Tu vei întoarce râurile neamului nostru la matca străbună, ca să se laude numele Tău în veac, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin.
"Ortodoxia este taina a Iconomiei divine de a se implini in lume viata si invatatura Mantuitorului Hristos Celui intrupat " ( Sfantul Ioan Damaschin ) http://cristiboss56.blogratuit.ro

#107 | pid:8249 | tid:2323
cristiboss56

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 3997 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Locatie:Bucuresti-sectorul 3 - langa Biserica Sf.Mare Mucenic Mercurie
 • Preocupari:Familie ,religie , lectura , muzica , natura-drumetii , iubitor de animale.
 • Confesiune:ORTODOX
Dumnezeule mare, Duhul Adevarului care pretutindenea esti si toate Le poti cate Le voiesti, primeste rugaciunea robului Tau care in Postul Craciunului se pleaca la mila Ta cea nemarginita. Nu-ti intoarce fata de la mine ci coborandu-te asupra mea acopera-ma cu puterea Ta cea nemasurata si fereste-ma de vrajmasi Prea Sfinte. Nu ma ispiti pe mine, pacatosul si putin credinciosul. Tata ceresc, Tu care atit de mult ne-ai iubit incat L-ai trimis pe Fiul Tau in lume, pentru ca urcandu-se El pe cruce sa ia asupra Sa pacatele noastre cele grele si sa ne scoata din ghearele diavolilor, iarta-ma astazi si pe mine. Caci fiul tau sunt si eu Parinte si ca un neputincios ma infatisez acum la mila Ta. Binecuvanteaza-ma pe mine si acum si pururea si-n vecii vecilor.
Amin!
"Ortodoxia este taina a Iconomiei divine de a se implini in lume viata si invatatura Mantuitorului Hristos Celui intrupat " ( Sfantul Ioan Damaschin ) http://cristiboss56.blogratuit.ro

#108 | pid:8468 | tid:2323
cristiboss56

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 3997 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Locatie:Bucuresti-sectorul 3 - langa Biserica Sf.Mare Mucenic Mercurie
 • Preocupari:Familie ,religie , lectura , muzica , natura-drumetii , iubitor de animale.
 • Confesiune:ORTODOX
RUGĂCIUNE CĂTRE PREA SFÂNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU LA VREME DE NECAZ ŞI ÎNTRISTARE
alcătuită de episcopul Nicolae Velimirovici
Valuri de patimi mă împresoară; mare necaz şi strâmtorare îmi umplu sufletul o, Intru-tot Sfântă Maică, linişteşte sufletul meu cu pacea Fiului tău şi alungă deznădejdea şi întristarea sufletului meu cu harul Său.
Potoleşte furtuna păcatelor mele care mă frig precum un vierme în foc şi stinge-i flăcările.
Umple-mi inima de bucurie, Preacurată Maică şi împrăştie ceaţa nelegiuirilor mele de la faţa mea, căci acestea mă împresoară şi mă tulbură.
Luminează-mă cu lumina Fiului tău. Sufletul meu se simte sfârşit; totul îmi este greu, chiar şi rugăciunea,
Iată-mă, rece ca piatra. Buzele mele şoptesc o rugăciune, dar inima mea nu tresaltă. Necazurile m-au împresurat de pretutindenea.
Topeşte gheaţa din jurul sufletului meu şi încălzeşte-mi inima cu dragostea ta. Nu-mi pun nici o încredere în apărarea venită de la oameni, ci îngenunchez dinaintea ta, o, Prea Sfântă Maică şi Fecioară. Nu mă alunga de la faţa ta, ci primeşte rugăciunea robului tău.
Tristeţea m-a cuprins. Nu mai pot răbda năvălirile diavolilor. Nu am nici o apărare; nici nu aflu loc de refugiu, om nenorocit ce sunt. Sunt pururea biruit în lupta aceasta şi nu am altă mângâiere decât în tine, Preasfântă Maică.
0, nădejde şi apărarea tuturor credincioşilor, nu trece cu vederea rugăciunea mea. Amin.
Prea Sfântă Maică a lui Hristos, Prea Curată, Prea Binecuvântată Maică a lui Dumnezeu, vezi cum satana mă izbeşte precum valurile mării lovesc corăbiile!
El mă urmăreşte ziua şi mă tulbură noaptea.
Nu am pace – sufletul meu se pleacă – duhul meu se cutremură.
Grăbeşte, Prea slăvită Maică şi mă ajută!
Roagă-L pe dulcele Domn Iisus Hristos să aibă milă de mine şi să-mi ierte păcatele pe care le-am săvârşit. O, Preasfântă Maică a Domnului nostru Iisus Hristos, bunătatea ta cea plină de iubire este nesfârşită şi este cel mai mare vrăjmaş al puterilor iadului.
Chiar atunci când cel mai mare păcătos cade în străfundurile iadului, împins de forţe diabolice, dacă acesta strigă către tine, tu eşti gata să-l eliberezi din legăturile iadului.
Slobozeşte-mă şi pe mine. Priveşte cum satana vrea să mă facă să mă împiedic şi să-mi zdrobească credinţa, dar eu îmi pun toată nădejdea în Domnul.
Slavă ţie, ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii. Amin.
"Ortodoxia este taina a Iconomiei divine de a se implini in lume viata si invatatura Mantuitorului Hristos Celui intrupat " ( Sfantul Ioan Damaschin ) http://cristiboss56.blogratuit.ro

#109 | pid:8616 | tid:2323
cristiboss56

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 3997 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Locatie:Bucuresti-sectorul 3 - langa Biserica Sf.Mare Mucenic Mercurie
 • Preocupari:Familie ,religie , lectura , muzica , natura-drumetii , iubitor de animale.
 • Confesiune:ORTODOX
Imagine Postata

Cu ce cununi de lauda vom incununa pe Maica lui Dumnezeu, Care s-a aratat scaun cerescului Imparat, care se roaga pentru noi catre Milostivul Dumnezeu si ne izbaveste din faradelegile noastre ? Deci catre dansa sa strigam : Bucura-te, Preacurata, ca prin tine a fost cu noi Domnul puterilor, roaga-te cu deadinsul sa se mantuiasca sufletele noastre.

Cu ce podoabe de cantari vom lauda pe Maica lui Dumnezeu, pe ceea ce s-a invrednicit a fi imparateasa a toate, care s-a aratat mai inalta decat cerurile si mai sfanta decat toti sfintii ? Deci, catre dansa sa strigam : Roaga-te, Preacurata, cu toti sfintii, sa se mantuiasca sufletele noastre.

Cu ce flori duhovnicesti vom incununa pe Maica lui Dumnezeu, care s-a aratat scara cereasca, prin care am aflat lesne suire catre Dumnezeu ? Deci, toti sa ne adunam si sa o laudam strigand : Bucura-te, Preacurata, prin care am aflat har, bucura-te, ca prin tine s-a dat bucuria, bucura-te nadejdea sufletelor noastre, prin care noi toti ne mantuim.

Cu ce mangaietoare cantari vom incununa pe Maica lui Dumnezeu, pe care o lauda ingerii din ceruri cu cantari, fara incetare strigand : Bucura-te marirea noastra, bucura-te mantuirea pamantenilor, bucura-te ceea ce esti scaun Imparatului nostru ? Deci si noi pacatosii, sa strigam : roaga-te, Preacurata, catre Cel pe care L-ai nascut fara stricaciune, sa mantuiasca sufletele noastre.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.
Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Veniti toti pamantenii sa facem praznuire Maicii lui Dumnezeu, cea care ne izbaveste pe noi din mainile diavolului, cel ce uraste binele, precum a izbavit pe femeia care se ruga ei si a inviat-o de si-a spovedit pacatul. Vezi, dar, suflete al meu, pentru ce te lenevesti si nu strigi catre Maica lui Dumnezeu : Doamna atotstapanitoare, ceea ce ai nascut cu nespusa minune pe Domnul cel iubitor de oameni, pe Acela roaga-L sa ne miluiasca pe noi.
"Ortodoxia este taina a Iconomiei divine de a se implini in lume viata si invatatura Mantuitorului Hristos Celui intrupat " ( Sfantul Ioan Damaschin ) http://cristiboss56.blogratuit.ro

#110 | pid:8619 | tid:2323
cristiboss56

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 3997 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Locatie:Bucuresti-sectorul 3 - langa Biserica Sf.Mare Mucenic Mercurie
 • Preocupari:Familie ,religie , lectura , muzica , natura-drumetii , iubitor de animale.
 • Confesiune:ORTODOX
Vino mai aproape de mine, si mai aproape. O, maret Duh al Adevarului. Apropie-Te si intra intru mine, mai adanc decat intra in mine lumina si aerul. Cu adevarat, eu pot petrece o noapte intreaga fara de lumina, dar fara Tine eu nu pot nici macar sa ma asez pe patul meu. Pot face zece pasi fara de aer, dar fara Tine nu pot face nici macar unul.
Fa-Ti salas in sufletul meu mai adanc decat poate patrunde cugetul. Intregul univers este insufficient spre a-mi incuraja sufletul de a persevera in feciorie, daca Tu nu-l incurajezi.
Lumea cere neincetat mana sufletului meu spre a se cununa cu el. Lumea ii ofera sufletului meu toate comorile sale numai ca acesta sa inceteze de a Te mai astepta. Lumea isi spoieste toate mormintele sale doar pentru a-mi ademeni sufletul. Lumea isi etaleaza la soare toata cenusa sa si revarsa lingusiri si fast peste ea, doar spre a-mi ademeni sufletul.
Arata-Ti intreaga Ta splendoare, o, Sfinte Duhule, astfel incat sa poata recunoaste a Carui mireasa este el.
Apropie-Te de mine, din ce in ce mai mult, o, Putere a Sfintei Treimi. Intra in constiinta mea mai adanc decat pot face cugetele si simbolurile lumii. In acelasi chip in care o mama inteleapta concepe, pregateste si impodobeste leagan pentru copilul ei, tot astfel pregateste si-mi impodobeste mintea pentru ceea ce se va naste din Tine, o, Frumsete si Curatie.
Multe cugete rele misuna precum serpii in jurul leaganului Fiului tau. Si multe dorinte viclene se ivesc din inima mea si cauta leaganul Pruncului Tau spre a-L otravi cu sagetile lor.
Apara leaganul mintii mele si invata-mi sufletul cum sa dea nascare si sa ingrijeasca de un pruncusor.
Invaluie intr-un adanc intuneric calatoria tututor oaspetilor rauvoitori care vin sa vada pe fiul meu cel nou-nascut. Si inalta sus o prea-stralucitoare stea deasupra caii Inteleptilor de la Rasarit, oameni care sunt cu adevarat intelepti, fiindca ei vin sa-mi viziteze nepretuitul meu prunc cu trei daruri – credinta, nadejdea si dragostea.
Apropie-Te de mine si mai mult, O, maret Fiu al lui Dumnezeu. Pogoara mai adanc in inima mea decat orice emotie, dorinta ori patima a lumii ce ar putea pogori intr-insa. Apara-mi inima de nenumaratii negustori, de numerosii vanzatori si cumparatori care pururea misuna in legiuni nenumarate dimprejurul tinerei si neexperimentatei mele inimi. Si invata-mi inima sa nu fie nebuna dupa pestritele iluzii ale oamenilor si lucrurilor.
Fa-Ti salas in adancul inimii mele, asa precum stapanul casei o face in propria sa casa, iubitul meu Fiu, si fii pentru mine un judecator nemilos si un sfetnic priceput.
Odata ce curatia sufletului si priceperea mintii vor ocupa inima, cu adevarat in desert vor incerca duhurile cele rele sa paseasca intr-insa.
Iar inima mea se va umplea de o negraita, cereasca pace si-L va slavi pe Dumnezeu dimpreuna cu heruvimii si cu serafimii. Si imbogatita fiind ea ii va reda sufletului si mintii ceea ce a imprumutat, caci fiind egala lor, ea le va recompensa in masura egala.
Iar inima mea se va umple cu o dulce iubire fata de Domnul sau, si cu impreuna-patimire si bunavointa fata de sufletele suferinde din lume si din iad.
Apropie-Te de mine si mai mult, maretul meu Domn.
de Sfântul Nicolae Velimirovici
"Ortodoxia este taina a Iconomiei divine de a se implini in lume viata si invatatura Mantuitorului Hristos Celui intrupat " ( Sfantul Ioan Damaschin ) http://cristiboss56.blogratuit.ro

1 User(i) citesc acest topic

0 memberi, 1 vizitatori, 0 useri anonimi