Sari la continut

Iisus Hristos
Cunoaste pe Dumnezeu si e cunoscut de Dumnezeu omul care neintrerupt se nevoieste sa fie nedespartit de Dumnezeu. Iar nedespartit de Dumnezeu ajunge omul care e bun in toate si care biruie toata placerea, nu din pricina lipsei, ci prin vointa si infranare. (Sf.Antonie Cel Mare -- Filocalia vol.1)

Traficul site-ului nostru este monitorizat si promovat de:

Rugaciune pentru impacare, intelegere si inmultirea dragostei


1 post(ari) la acest topic

#1 | pid:3911 | tid:2180
emil

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 884 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Locatie:Bucuresti
 • Preocupari:cunoasterea credintei in care m-am nascut
 • Confesiune:crestin ortodox
RUGĂCIUNE PENTRU ÎMPĂCARE, ÎNŢELEGERE ŞI ÎNMULŢIREA DRAGOSTEI

Stăpâne, Iubitorule de oameni, Împăratul veacurilor şi dătătorul bunătăţilor, Care ai stricat peretele cel din mijloc al vrajbei şi ai dat pace neamului omenesc, miluieşte, Doamne, pe cei ce ne urăsc, ne pizmuiesc şi ne ocărăsc; aşijderea şi pe cei ce ne grăiesc de rău. Ca nu cumva vreunul din ei să pătimească ceva rău pentru noi, păcătoşii, nici în veacul de acum, nici în cel ce va să fie.

Doamne, Dumnezeul nostru, caută dintru înălţime ca un Bun asupra inimilor noastre, ce sunt lipsite de dragoste şi de unire şi sunt îmboldite de spinii urii şi ai altor păcate. O picătură din harul Sfântului Tău Duh coborând peste Dânsele, rourează-le bogat, ca să aducă roade bune şi din dragostea cea către Tine să sporească în fapte bune şi să petreacă în dragoste şi unire.

Aşa, Doamne, înmulţind dragostea în inimile noastre, păzeşte-ne de tot răul şi de asuprirea vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră, de războiul cel dintre noi şi totdeauna ne ajută să ne iubim unii pe altii şi să facem tot binele, spre a ne învrednici de bunătăţile Tale cele cereşti. Amin.

____________________
Mergând, apoi, la Sfânta Liturghie, dă preotului pomelnicul celor vii şi roagă-l să adauge rugăciunea şi ecteniile speciale din rânduiala "Pentru înmulţirea dragostei şi dezrărdăcinarea urii şi a toată răutatea" (din Liturghier), precum şi rânduiala "Pentru cererea şi câştigarea celor de trebuinţă şi de folos".
sursa
Suferinta ne smereste si ne învată a striga la ajutorul lui Dumnezeu.(Pr.Paisie de la Sihla)

#2 | pid:6764 | tid:2180
Luca.O

  Avansat

 • cruce Membru Deplin
 • 1578 Posturi:
 • Parte:Barbateasca
 • Confesiune:ortodox
Rugaciunile pe care le rosteste preotul la Sfanta Liturghie

PENTRU ÎNMULŢIREA DRAGOSTEI ŞI DEZRĂDĂCINAREA URII SI A TOATĂ RĂUTATEA

După săvârşirea Proscomidiei, luând preotul de asemenea o părticică, o pune pe Sfântul Disc şi zice:

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, primeşte jertfa aceasta pentru iertarea păcatelor robilor Tăi (numele), pe care binevoieşte a-i milui şi a-i auzi şi cu milostivire păzeşte-i de tot răul şi de asuprirea vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi şi totdeauna le ajută să Te iubească pe Tine, pe aproapele, unul pe altul şi între dânşii, şi să facă tot binele, spre a se învrednici de bunăţătile Tale cele cereşti.

La ectenia întâia:

Pentru ca să curăţească pe robii Săi (numele) de toate păcatele şi fărădelegile, care strică dragostea şi unirea între dânşii, şi cu puterea, lucrarea şi harul Preasfântului Său Duh să întemeieze în inimile lor pacea, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să dezrădăcineze dintre robii Săi (numele) ura, cearta, neunirea şi celelalte patimi, care strică iubirea de fraţi, şi dragoste nefăţarnică între dânşii să aducă, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să dezrădăcineze dintre robii Săi (numele) patima iubirii de sine şi să întemeieze între dânşii iubirea de fraţi, dragostea desăvârşită şi toată fapta bună, cu puterea Preasfântului Său Duh, Domnului să ne rugăm.

La ectenia a doua:

Doamne Dumnezeul nostru, caută din înălţime, ca un bun, asupra inimilor robilor Tăi (numele), care sunt lipsite de dragoste şi de unire şi împresurate de spinii urii şi ai altor păcate. O picătură din harul Preasfântului Tău Duh coborând peste dânsele, să le roureze în chip bogat, ca să aducă roade bune, şi din dragostea cea către Tine să sporească în fapte bune, şi să petreacă în dragoste şi unire. Cu sârgu-inţă Te rugăm, ca pe un Dătător de bine şi Dumnezeu al nostru, degrab ne auzi şi cu iubire de oameni îi miluieşte.

Ca desăvârşiţi în dragostea Ta, Doamne Dumnezeul nostru, să fie robii Tăi (numele), şi să aibă dragoste neiăţarnică faţă de aproapele, îmblânzeşte-i cu harul Preasfântului Tău Duh, Stăpâne. Pentru aceasta, Milostive, cu dragostea Ta şi a unuia către altul învăpăiază sufletele şi inimile lor. Rugămu-ne, ca unui Milostiv, degrab ne auzi şi ca un Indurat, miluieşte-i pe dânşii.

PENTRU CEREREA ŞI CÂŞTIGAREA CELOR DE TREBUINŢĂ ŞI DE FOLOS

După săvârşirea Proscomidiei, preotul luând de asemenea o părticică, o pune pe Sfântul Disc zicând:

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, primeşte jertfa aceasta spre iertarea păcatelor robului Tău (numele), şi rânduieşte-i cele ce sunt de folos pentru dânsul; că măcar de a şi greşit ca un om, spre Tine cu credinţă alergând, prin noi nevrednicii nădăjduieşte a dobândi împlinirea smeritei lui cereri, care să fie după voia Ta cea sfântă.

La ectenia întâia:

Pentru ca să audă şi acum glasul rugăciunii noastre, a nevrednicilor robilor Săi şi buna cerere şi dorire a credinciosului robului Său (numele) totdeauna spre bine să o plinească, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca spre bună cererea şi rugăciunea robului Său (numele) să binevoiască şi bună-sporire în toate să-i dăruiască, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca dorirea şi cererea robului Său (numele), după voia cea sfântă a Sa, să o facă şi degrab, fără nici o împiedicare, spre slava numelui Său să o săvârşească, Domnului să ne rugăm.

La ectenia a doua:

Ca nişte robi netrebnici cădem către Tine, Mântuitorule, şi cu umilinţă strigăm: Iartă şi miluieşte pe robul Tău (numele), şi toată dorinţa şi cererea lui fă-o să fie după voia Ta; că numai Tu singur, Bunule şi Stiutorule al inimilor, ştii toate cele ce sunt spre folosul robului Tău. Rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi-l miluieşte pe dânsul.


Caută din înălţimea sfântului Tău locaş, Doamne, Dumnezeul nostru şi, ca un bun şi de oameni iubitor, dăruieşte robului Tău (numele) totdeauna a cugeta şi a face toate cele ce sunt spre plăcerea Ta; că Tu singur eşti Cel ce toate le rânduieşti spre folosul nostru. Auzi-ne şi-l miluieşte pe dânsul.

(extras din Liturghierul Pastoral,editura Trinitas)

1 User(i) citesc acest topic

0 memberi, 1 vizitatori, 0 useri anonimi