Sari la continut

Iisus Hristos
Fiul este intru Tatal, Duhul intru Fiul, iar Tatal este intru amandoi. Iar prin credinta omul cunoaste toate cele nevazute si gandite. Credinta este consimtirea de bunavoie a sufletului. (Sf.Antonie Cel Mare -- Filocalia vol.1)

Traficul site-ului nostru este monitorizat si promovat de:
INFO
Daca sunteti interesat de o resursa anume(de exemplu: actualizare ei) puteti apasa pe butonul "Urmareste aceasta resursa";aceasta va permite site-ului sa va anunte automat printr-un mesaj cand resursa a fost modificata/actualizata, astfel putand fi usor de monitorizat resursele interesate.De asemenea, daca adresa de descarcare a resursei nu mai este valida/functionala puteti comunica acest lucru comunitatii folosind butonul "Raporteaza resursa" situat in partea de jos a descrierii resursei.NU postati astfel de cereri la comentariile(recenzia) resursei

Autor

SUPPORT TOPIC Informatie Resursa

 • Publicat: Oct 20 2010 10:20 AM
 • Ultima Actualizare: Sep 24 2013 09:53 PM
 • Dimensiune Resursa: Necunoscut
 • Vizionari: 5693
 • Descarcari: 637
 • Format Document: pdf
 • Document Scanat Imagine sau Text?: Scanat Imagine
 • Dimensiunea: 234.07 MiB
 • Editura: Ileana
 • Anul Editiei: 2009
 • ISBN: 978-973-99354-6-3
 • Rezolutie scanare document: 400dpi

Descarca Viata repausatilor nostri si viata noastra dupa moarte - Parintele Mitrofan

* * * - - 6 VoturiCaptura Imagine

Citat

Cartea Părintelui Mitrofan este o carte de importantă referinţă documentară pentru viaţa credincioşilor ortodocşi, în legătura pe care aceştia vor să o aibă cu cei scumpi, decedaţi, ai lor. Ea aduce mărturii bogate despre practica Bisericii Ortodoxe în pomenirea morţilor, începând de la temeiurile dogmatice şi liturgice şi până la aplicarea lor de către credincioşii individuali. Este o carte de mare precizie în îndrumările pe care le oferă. Aceasta m-a îndemnat şi pe mine să o folosesc adesea în elaborarea expunerii mele privitoare la raporturile dintre credincioşii Bisericii noastre şi cei plecaţi dintre ei. De fapt, cartea prezintă cu exactitate starea în care se află cei răposaţi, în multe zile din viaţa lor de după moarte. Ea ne spune în ce stare se află sufletul în ziua întâi şi a doua după ieşirea din trup, stare nedepărtată de trup; în ce stare se află în ziua a treia, când toate sufletele sunt ridicate la vederea vieţii fericite din rai, apoi în zilele următoare, în starea vederii chinurilor din iad, în ziua a noua când cei vrednici primesc făgăduinţa aşezării lor în rai şi de aceea în rugăciunile Bisericii se stăruie în chip deosebit pentru ei. O importanţă şi mai mare, pentru hotărârea sorţii sufletului după moarte, o are ziua a patruzecea, când se rânduieşte starea pe care o va avea fiecare suflet până la Judecata universală. Dar rugăciunile Bisericii şi ale credincioşilor particulari au o mare însemnătate şi după ziua a patruzecea, pentru că ajută pe cei răposaţi, dacă n-au murit cu totul în necredinţă, să-şi îmbunătăţească starea lor din iad sau chiar să se ridice la rai. Iar pe cei de acolo să-i urce la o tot mai mare fericire. Şi totuşi, sentinţa finală asupra vieţii tuturor celor ce au trăit pe pământ, se dă la Judecata din urmă, după învierea lor cu trupurile şi când se va realiza comuniunea desăvârşită a celor din rai şi se va începe răul definitiv şi maxim pentru cei din iad. Cartea este socotită de aceea de mare folos credincioşilor şi în general întregii Biserici, pentru întreţinerea legăturii dintre cei în viaţă şi cei plecaţi dintre ei. Ea n-a lăsat la dispoziţia arbitrară a fiecăruia modul comunicării cu lumea de dincolo, ci a dat o unitate acestui mod de comunicare.

Intr-o epocă în care gândul la moarte, sub influenţa mentalităţii occidentale, este constant reprimat, în favoarea unei atenţii acordate exclusiv vieţii pământeşti, cartea de faţă reprezintă o îndrumare nepreţuită pentru susţinerea în inimile creştinilor ortodocşi a perspectivei pe care ne-a dăruit-o Revelaţia.

Prof.Dr.Dumitru Staniloae


Cuprins
Prefaţă din epocă 5
Viziunea ortodoxă asupra binefacerilor morţii 7

PARTEA ÎNTÂI Moartea şi nemurirea
Originea noţiunii şi a cuvântului „moarte" 9
Prima apariţie a morţii pe pământ 9
Definiţia morţii 10
Generalitatea legii morţii 10
Cauza morţii 11
Moartea, un fapt de neînlăturat şi potrivnic firii omeneşti 12
Foloasele morţii 12
Moartea 13
Moartea dreptului 18
Moartea păcătosului 18
A treia zi şi vămile. Semnificaţia zilei a noua, a patruzecea zi şi a zilei morţii 19

PARTEA A DOUA Legăturile dintre cei vii şi cei adormiţi împărăţia lui Dumnezeu şi cei ce intră în ea 27
Temeiurile unirii, legăturii şi comunicării între lumea pământească şi lumea cerească, între cei vii şi cei adormiţi 29
întâiul temei: Domnul nostru Iisus Hristos, harul Său şi sfânta credinţă 30
Rugăciune pentru repausaţi 32
Al doilea temei: Viaţa şi ordinea dezvoltării morale 34
A treilea temei: sufletul nemuritor al omului 38
Definiţia unirii, a legăturii şi a comunicării între lumea nevăzută şi lumea pământească 40
Arătarea unirii, legăturii şi comunicării lumii de dincolo de mormânt cu lumea văzută 43
Unirea, legătura şi comunicarea lumii de acum cu lumea de dincolo de mormânt 45
Legătura pământenilor cu lumea îngerească îndeobşte 47
Despre legătura lumii pământeşti cu lumea de dincolo (a viilor cu cei repausaţi) 52
Apariţia pe pământ a îngerilor şi a sufletelor 55
Alte apariţii 58

PARTEA A TREIA învăţătura Bisericii
Pe ce anume şi-a întemeiat Biserica învăţătura sa privitor la putinţa mântuirii unor păcătoşi 73
„Veacul de acum" al celor în viaţă faţă cu viaţa de dincolo de mormânt a repausaţilor 107
a.Mijlocirea celor ce sunt pe pământ pentru cei de dincolo de mormânt 111
b.Zilele de pomenire ale repausaţilor sau sâmbetele morţilor 121
Mijlocirea particulară a părinţilor şi a prietenilor pentru repausaţi 126
Milostenia 128
Nu toţi cei vii pot mijloci cu izbândă pentru repausaţi şi nu toţi repausaţii pot fi ajutaţi de mijlocirea celor vii 132
Supliment 141
Binele adus celor vii de rugăciunea pentru cei morţi 144
Să ne rugăm cât încă este timp 145

PARTEA A PATRA Viaţa de dincolo de mormânt
Viaţa viitoare 149
Definirea vieţii de dincolo de mormânt 149
Despre feluritele stări ale sufletelor dincolo de mormânt ... 161 Perioadele vieţii dincolo de mormânt. Vârsta. Viaţa intelectuală, conştientă şi lucrătoare 163
Prima perioadă a vieţii de dincolo de mormânt 165
Definiţia acestei perioade 165
Viaţa, lucrarea şi însuşirile sufletului dincolo de mormânt 165
Viaţa interioară, lucrarea interioară 171
Viaţa şi lucrarea exterioară 180
Despre legătura şi comunicarea lumii de dincolo de mormânt cu lumea de acum 181
Unirea şi comunicarea sufletelor în lumea de dincolo de mormânt 196
Viaţa şi lucrarea sufletului în rai 202
Lucrarea sufletului în rai 219
Viaţa şi lucrarea sufletului în iad şi în gheena 236
Denumiri diferite ale locaşurilor din iad aparţinând stării schimbătoare şi stării de osândă 239
Locuitorii iadului şi ai gheenei 249
A doua venire a lui Hristos pe pământ, învierea trupurilor şi unirea lor cu sufletele. Judecata şi sfârşitul lumii.Sorocul şi apropierea acestor evenimente 260
Semnul şi aşteptarea sfârşitului lumii 260
A doua venire a lui Hristos pe pământ 270
învierea Trupurilor 272
Judecata de apoi 283
Sfârşitul lumii 292
A doua perioadă nesfârşită a vieţii de dincolo de mormânt 299
Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria să te binecuvinteze şi să te mântuiască frate Sergiu; şi pe cei adormiţi din neamurile tale cu drepţii să îi pomenească. Amin.
Bogdaproste pentru carte.

Alte resurse care v-ar putea interesa

 • 1221 Total Resurse
 • 76 Total Categorii
 • 11 Total Autori
 • 191195 Total Descarcari
 • Noul Idiomelar Ultima Resursa
 • Mihaitza77 Ultimul Autor

utilizator(i) activi in ultimile 3 minute

0 memberi, 3 vizitatori, 0 useri anonimi