Sari la continut

Iisus Hristos
Precum dupa ce ai iesit din pantece, nu-ti mai aduci aminte de cele de acolo, tot asa nici dupa iesirea din trup, nu-ti mai aduci aminte de cele din trup (Sf.Antonie Cel Mare -- Filocalia vol.1)

Traficul site-ului nostru este monitorizat si promovat de:
INFO
Daca sunteti interesat de o resursa anume(de exemplu: actualizare ei) puteti apasa pe butonul "Urmareste aceasta resursa";aceasta va permite site-ului sa va anunte automat printr-un mesaj cand resursa a fost modificata/actualizata, astfel putand fi usor de monitorizat resursele interesate.De asemenea, daca adresa de descarcare a resursei nu mai este valida/functionala puteti comunica acest lucru comunitatii folosind butonul "Raporteaza resursa" situat in partea de jos a descrierii resursei.NU postati astfel de cereri la comentariile(recenzia) resursei

Autor

SUPPORT TOPIC Informatie Resursa

 • Publicat: Jun 16 2009 12:46 PM
 • Ultima Actualizare: Jan 12 2014 05:48 PM
 • Dimensiune Resursa: Necunoscut
 • Vizionari: 5925
 • Descarcari: 839
 • Format Document: pdf
 • Document Scanat Imagine sau Text?: Scanat Imagine
 • Dimensiunea: 296.87 MB
 • Editura: Institutul Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane
 • Anul Editiei: 2004
 • ISBN: 973-616-020-3
 • Rezolutie scanare document: 150-300 dpi

Acest fisier a fost raportat ca fiind corupt pentru ca: Va rog daca se poate un nou link.
Multumesc mult.


Descarca Spiritualitate si comuniune in liturghia ortodoxa - Prof.Pr.Dumitru Staniloae

- - - - -Captura Imagine

Citat

Aşadar, binecuvântând cu rară bucurie publicarea acestei nepreţuite lucrări care, fără nici o îndoială, pe mulţi îi va face mai conştienţi de valoarea crucială şi de frumuseţea cerească a Sfintei Liturghii ortodoxe, şi pomenind cu adâncă recunoştinţă înaintea "Părintelui îndurărilor şi Dumnezeului a toată mângâierea" (II Cor. 1, 3) pe autorul ei. Preotul şi Dascălul nostru, al tuturor, Dumitru Stăniloae, rostim împreună cu dânsul: "Dacă omul este fiinţa care se întreabă despre sine, iar întrebarea fundamentală este: voi putea învinge moartea?, Liturghia îi dă răspunsul afirmativ, o dată cu remediul ce începe încă din cursul ei să-1 întărească spre învingerea morţii. Ea îi dă răspunsul că va învia şi totodată arvuna învierii, prin unirea cu Hristos".

La sărbătoarea Sf. Mucenic loan Valahul, 2004,PF.TEOCTIST ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR, MITROPOLIT AL MUNTENIEI ŞI DOBROGEI LOCŢIITOR AL CEZAREEI CAPADOCIEI ŞI PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Citat

„Părintele Profesor Dumitru Stăniloae a zugrăvii cu duioşie şi convingere statornicia, dreapta cumpănă şi ataşamentul credincioşilor din sate şi oraşe faţa de învăţătura şi rânduielile Bisericii strămoşeşti. Mare gânditor şi scriitor teolog. Părintele Dumitru Stăniloae a izbutit să teo-loghisească la catedră şi să liturghisească. în acelaşi timp, oriunde rugăciunea şi cuvântul erau căutate şi aşteptate. Din toate acestea, izbucneşte gândirea convingătoare că orice formă de cultură este chemată sa se împlinească în valorile dumnezeieşti, depozitate in Sfânta Liturghie".
Prea Fericitul Părinte TEOCTIST Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Citat

„Momentul culminant în Sfânta Liturghie este unirea cu Domnul llristos prin împărtăşirea de Trupul şi de Sângele Lui. în care ni se comunică toată dragostea Lui faţă de noi şi faţă de Tatăl, ca să ne umple şi pe noi de dragostea Lui faţă de Tatăl. Prin aceasta Trupul Lui pune în trupul nostru, şi prin el în sufletul nostru, sămânţa învierii şi a vieţii de veci. hrănita de iubirea nesfârşită. Căci tot ce se Săvârşeşte pe pământ în trupul nostru are repercusiuni în sufletul nostru, întipărindu-se în el ca într-o rădăcină a trupului. De aceea Trupul înviat al Domnului Hristos primit în trupul nostru îşi întinde efectul până în sufletul nostru, dacă primim Trupul Domnului cu credinţă, ca de acolo să-şi poată manifesta în ziua cea de apoi puterea în reconstituirea trupului nostru înviat".
„Nici o ideologie panteistă şi nici o altă religie nu-i dau omului această asigurare şi acest început de împlinire a acestei trebuinţe fundamentale de a trece peste moarte şi de a dăinui în veci ca persoană de neînlocuit în întregimea sa spiritual-trupească. Asigurarea aceasta ne-au dat-o Evanghelia lui Hristos şi Sfinţii Părinţi, care au înţeles mântuirea ca victorie asupra morţii prin învierea cu Hristos, văzând totodată viaţa de veci a învierii ca împărăţie a dragostei între oameni, hrănită din dragostea Sfintei Treimi. Liturghia e această asigurare a Evangheliei pusă în lucrare. Ea e laboratorul învierii şi şcoala deprinderii iubirii intre oameni. Ea e manifestarea bucuriei comune că vom învia şi vom fi toţi împreună in veci, cu părinţii, cu fraţii, cu copiii noştri, comunicând prin trupurile noastre luminoase. De aceea Sfânta Liturghie începe cu binecuvântarea Sfintei Treimi şi sfârşeşte cu cererea milei şi a mântuirii de la Hristos cel înviat ".
Preotul Profesor DUMITRU STĂNILOAE


Cuprins
Precuvântare, de P.F. Părinte Patriarh Teoctist 5
Introducere 7
Preliminarii 9
A. Locaşul bisericesc, chip al creatiunii cosmice şi umane 21
1. Sensul creatiunii cosmice ca Biserică în devenire posibilă 30
2. Fiinţa umană ca biserică şi persoana umană ca preot al ei 34
B. Locaşul bisericesc propriu-zis: cerul pe pământ sau centrul liturgic al creaţiei 45
1. Sfinţenia locaşului bisericesc 46
2. Locaşul bisericii, spaţiu sfinţit de prezenţa lui Dumnezeu însuşi şi prin coborârea Lui în el 49
3. Urcuşul spre Dumnezeu simbolizat şi ajutat şl prin arhitectura locaşului bisericii ortodoxe 60
4. Biserica primeşte în ea pe Dumnezeu ca împlinitor al lucrării Sale mântuitoare prin sfinţirea ei 75
C. Sfintele icoane în cultul ortodox 90
1. îndreptăţirea sfintelor icoane 90
2. Rostul sfintelor icoane în Biserica Ortodoxă 110
3. Aşezarea icoanelor în locaşul bisericesc 126
D. Modurile prezenţei Iui Hristos în cultul Bisericii 134
CAPITOLUL I
Despre Sfânta Liturghie 176
Proscomidia sau rânduiala proaducerii Darurilor Sfânta Jertfă a Iui Hristos 176
CAPITOLUL II
Liturghia propriu-zisă: înaintarea comună în împărăţia Sfintei Treimi 216
1. Liturghia celor chemaţi sau a chemării şi învăţăturii 216
2. Lauda împărăţiei făgăduite a Sfintei Treimi, ca îndemn şi început al înaintării în ea 218
3. întreitul şir al cererilor prelungite (ecteniile) 261
4. Intrarea mică, sau ieşirea lui Hristos la propovaduire şi lauda sfinţeniei lui Dumnezeu 294
5. Propovăduirea Iui Hristos: citirea Apostolului şi a Evangheliei 314
6. Ectenia după citirea Evangheliei şi rugăciunile pentru cei adormiţi şi pentru cei chemaţi 328
CAPITOLUL III
Liturghia credincioşilor sau a jertfei şi a Sfintei împărtăşanii 359
1. Ecteniile pentru credincioşi şi cele două rugăciuni ale preotului, ca pregătire pentru aducerea şi prefacerea darurilor credincioşilor în jertfa nesângeroasă 359
a. Prima ectenie şl rugăciune pentru credincioşi 359
b. A doua ectenie şl rugăciune pentru credincioşi 368
2. Rugăciunea preotului în care cere direct să fie învrednicit să aducă pe Hristos însuşi ca jertfă 372
3. Ieşirea cu Sfintele Daruri 373
4. Ectenia şi rugăciunea preotului dinaintea Crezului 390
5. Iubirea dintre credincioşi şi mărturisirea Crezului 399
6. Anamneză ca pregătire a prezentării Darurilor lui Dumnezeu şi a sfinţirii lor 416
a. Introducere la anamneză pregătitoare a prefacerii Darurilor 416
b. Cele două părţi ale anamnezei 428
c. Oferirea Darurilor de pâine şi vin (Anafora) 458
d. Epicleza (chemarea Sfântului Duh) şi prefacerea Darurilor în Trupul şl Sângele lui Hristos în stare de jertfă 465
7. Cererile adresate Iui Dumnezeu după prefacere 494
8. Pregătirea Sfintelor pentru Sfânta împărtăşanie 545
9. Sfânta împărtăşanie spre viaţa de veci 550
10. Laudele, mulţumirile şi noile cereri aduse lui Dumnezeu după Sfânta împărtăşanie 612
ANEXE
A
Mărturisirea dreptei credinţe prin rugăciunile preotului, însoţite de răspunsurile credincioşilor, ca pregătire pentru înfăptuirea Jertfei euharistice şi a împărtăşirii de ea 638
1. Mărturisirea credinţei în Sfânta Treime şi în Iconomia Fiului celui întrupat 638
2. Ieşirea lui Hristos la învăţătură şi lauda sfinţeniei lui Dumnezeu 647
3. Pregătirea comunităţii prin mărturisirea dreptei credinţe pentru aducerea Jertfei Iui Hristos ca jertfă pentru noi şi pentru împărtăşirea de ea 651
4. Dreapta credinţă comună, condiţie a împărtăşirii personale de Hristos 659
5. Gesturile sacramentale şi ierurgice ale preotului 661
6. Sfinţirea treptată a credincioşilor ca pregătire pentru Sfânta împărtăşanie 663
7. Hristos ca Arhiereu, preotul văzut şl comunitatea 665
8. Rugăciunea ca dar dumnezeiesc şl ca faptă a omului 667
9. Rugăciunile în general şl Tainele în sens strict 671
10. Pâinea euharistică 678
11. Pâinea şi Mielul euharistic 684
B Cântarea liturgică comună, mijloc de întărire a unităţii în dreapta credinţă 688
Concluzii 711
Nu se pot pune pe un server permanent? De exemplu scribd sau archive.org.

Alte resurse care v-ar putea interesa

 • 1221 Total Resurse
 • 76 Total Categorii
 • 11 Total Autori
 • 190149 Total Descarcari
 • Noul Idiomelar Ultima Resursa
 • Mihaitza77 Ultimul Autor

utilizator(i) activi in ultimile 2 minute

0 memberi, 0 vizitatori, 0 useri anonimi


Facebook