Sari la continut

Iisus Hristos
Cel ce e sarac si nu poate vatama nu se socoteste intre cei evlaviosi. Iar cel ce poate vatama cu puterea sa, dar nu intrebuinteaza puterea spre rau, ci cruta pe cei mai umiliti, pentru evlavia sa, intru buna rasplata se va afla si dupa moarte (Sf.Antonie Cel Mare -- Filocalia vol.1)

Traficul site-ului nostru este monitorizat si promovat de:
INFO
Daca sunteti interesat de o resursa anume(de exemplu: actualizare ei) puteti apasa pe butonul "Urmareste aceasta resursa";aceasta va permite site-ului sa va anunte automat printr-un mesaj cand resursa a fost modificata/actualizata, astfel putand fi usor de monitorizat resursele interesate.De asemenea, daca adresa de descarcare a resursei nu mai este valida/functionala puteti comunica acest lucru comunitatii folosind butonul "Raporteaza resursa" situat in partea de jos a descrierii resursei.NU postati astfel de cereri la comentariile(recenzia) resursei

Autor

SUPPORT TOPIC Informatie Resursa

 • Publicat: Jan 06 2009 11:12 PM
 • Ultima Actualizare: Jan 22 2016 10:12 AM
 • Dimensiune Resursa: Necunoscut
 • Vizionari: 4901
 • Descarcari: 620
 • Format Document: pdf
 • Document Scanat Imagine sau Text?: Scanat Imagine
 • Dimensiunea: 327.84 MB
 • Editura: Bizantina Bucuresti
 • Anul Editiei: 2005
 • ISBN: 973-9492-70-3
 • Rezolutie scanare document: 300 dpi

Descarca Explicarea Dumnezeiestii Liturghii - Stefanos Anagnostopoulos

* * * * * 5 VoturiCaptura Imagine
Descriere
Creştinii practicanţi din parohia Sfânta Varvara, Amfiali Keratsiniu, unde slujesc, cititori evlavioşi, mi-au cerut în repetate rânduri să le ţin cateheze de seară, având ca temă explicarea Sfintei Liturghii. Ştiind că nu mă pricep aşa de bine la predică şi că exprimarea mea este sărăcăcioasă, lipsită de graţie şi cu multe lacune, am ezitat să purced la o asemenea lucrare.
Cu toate acestea, după ani, având la dispoziţie multe mijloace, însemnate şi preţioase, am început să îmbogăţesc cuvântările existente, cu ajutorul harului Tainei înfricoşătoare, a Jertfei nesângeroase a lui Iisus Hristos. Astfel, bazându-mă pe experienţa certă, temeinică şi vie a unor suflete curate şi neprihănite şi cercetând anumite fapte compatibile, am purces la aceasta. Prima cateheză am ţinut-o în octombrie 1992 iar ultima în martie 1995, în total 52 de omilii, care au fost şi înregistrate.
Scopul principal al acestor predici a fost ca poporul lui Dumnezeu să realizeze necesitatea unei participări cât mai vii, cât mai înflăcărate şi mai autentice, la Taina împărtăşirii cu Iisus Hristos, pentru schimbarea şi îndumnezeirea făpturii umane. Pentru ca să accentuez măreţia neegalată a Sfintei Liturghii, m-am străduit să aduc fapte adevărate, în legătură directă sau indirectă cu taină Sfintei Euharistii, atât spre folosul simplilor participanţi, cât şi al celor care se împărtăşeau din Potirul Vieţii. Experienţele acestea le-am preluat din vieţile sfinţilor, din ceea ce am auzit şi am văzut personal în cei 43 de ani de slujire preoţească la părinţi îmbunătăţiţi şi nevoitori, smeriţi şi cu har, la monahii din Sfântul Munte sau Ia creştinii simpli, dar cinstitori de Dumnezeu.
Aceste mărturii liturgice autentice ale clericilor ostenitori din toate treptele ierarhice şi ale creştinilor plini de har, cu nume şi fără nume, au fost confirmate de duhovnici experimentaţi, cu mărturii însemnate despre amăgirea diavolului,pervertirea firii şi a simţurilor şi despre închipuiri. Toate aceste mărturii constituie elementul de bază al omiliilor şi bogăţia neegalată a sensurilor Sfintei Liturghii.
Cititorii credincioşi vor observa că aceste povestiri adevărate sunt în legătură cu câteva momente speciale dar şi înfricoşătoare din Sfânta Liturghie, precum : Imnul heruvimic, Vohodul mic şi Vohodul mare, Prefacerea Cinstitelor Daruri şi Sfânta împărtăşanie. După necesităţi, am adaptat omiliile, urmărind exclusiv folosul pe care l-ar aduce în inimile ascultătorilor şi cititorilor, evenimentul în sine, analizat de fiecare în parte, separat de momentul Sfintei Liturghii. încă de la prima omilie, am constatat că aceste povestiri adevărate stârnesc interesul ascultătorilor şi întăresc în ei mai mult evlavia şi frica de Dumnezeu, faţă de Taina minunată a Sfintei Liturghii.
Astfel, pregătirea pentru participarea la Sfânta împărtăşanie a însemnat aprofundarea dimensiunii ei duhovniceşti. Toate predicile au fost înregistrate şi popularizate, fiind la dispoziţia multor creştini1.
Curând, însă, au venit şi propunerile din partea multor fraţi preoţi şi creştini, ca ele să fie publicate într-o carte. Gândul acesta chiar că m-a speriat, dar în cele din urmă, după ezitări de şapte ani am cedat şi predicile s-au editat în prezenta lucrare. Transcrierea a urmărit cu fidelitate stilul cuvântului oral al predicii religioase, cu îndreptările de rigoare, de care s-au îngrijit teologi, filologi şi alte suflete iubitoare de Dumnezeu. Pentru efortul depus le mulţumesc cu căldură şi le doresc să primească de la Dumnezeu în inimi, darurile Sale bogate şi mântuitoare.
în răstimpul de aproape zece ani, câţi au trecut de la începerea acestor predici, preoţi şi creştini simpli mi-au relatat alte întâmplări minunate şi extraordinare, asemănătoare cu cele expuse în omilii. Multe dintre acestea am socotit potrivit să le cuprind în prezenta ediţie, îmbogăţită şi mai mult duhovniceşte.
Şi pentru că din audierea acestor predici s-au folosit duhovniceşte destule suflete, care au înţeles mai adânc măreţia Dumnezeieştii Liturghii, purced astăzi la publicarea lor şi doresc din tot cugetul şi cu toată smerenia să se mai folosească încă cel puţin câteva suflete din citirea lor. Pentru orice omisiune sau eventuală exagerare ne cerem cu smerenie iertare. Intenţia noastră a fost şi rămâne câştigarea fie şi numai a unui singur suflet, mai ales a unui suflet preoţesc.
31 august 2002
Sărbătoarea punerii în raclă a
Brâului Maicii Domnului


Cuprins
Prefaţa editorului traducerii româneşti 7
Prologul autorului la ediţia românească 9
Prologul părintelui Efrem Filoteitul 11
Nota autorului 15
Introducere generală 18
PRIMA PARTE: LITURGHIA CATEHUMENILOR 41
1. Binecuvântarea mare 43
2. Ectenia mare 51
3. Antifoanele 117
4. Vohodul mic 121
5. Cântarea întreit sfântă 128
6. Citirea apostolului 136
7. Citirea din Evanghelie 138
8. Ectenia întreită 160
9. Catehumenii 186
PARTEA A DOUA: LITURGHIA CREDINCIOŞILOR 195
10. Rugăciunile pentru credincioşi 197
11. Imnul heruvimic 206
12. Vohodul mare 241
13. Ectenia cererilor 255
14. Rugăciunea proscomidiei 277
15. Sărutarea iubirii 283
16. Simbolul credinţei 291
17. Sfânta Anafora 300
18. Sfinţirea Cinstitelor Daruri 349
19. Ectenia cererilor 381
20. Dumnezeiasca împărtăşire 386
21. Rugăciunile de după împărtăşire 470
22. Rugăciunea amvonului 475
23. Apolisul şi anafura 482
PARTEA A TREIA: EPILOG 487
Epilog 489
Bibliografia 517
Cuprins 525

Alte resurse care v-ar putea interesa

 • 1221 Total Resurse
 • 76 Total Categorii
 • 11 Total Autori
 • 191206 Total Descarcari
 • Noul Idiomelar Ultima Resursa
 • Mihaitza77 Ultimul Autor

utilizator(i) activi in ultimile 3 minute

1 memberi, 2 vizitatori, 0 useri anonimi


cruce luxdesign28