Sari la continut

Iisus Hristos
Nu pentru lauda omeneasca ne-am apucat de vietuirea curata si de Dumnezeu iubitoare; ci pentru mantuirea sufletului ne-am ales viata virtuoasa. Caci in fiecare zi sta moartea inaintea ochilor nostri; iar cele omenesti nu le vedem. (Sf.Antonie Cel Mare -- Filocalia vol.1)

Traficul site-ului nostru este monitorizat si promovat de:
INFO
Daca sunteti interesat de o resursa anume(de exemplu: actualizare ei) puteti apasa pe butonul "Urmareste aceasta resursa";aceasta va permite site-ului sa va anunte automat printr-un mesaj cand resursa a fost modificata/actualizata, astfel putand fi usor de monitorizat resursele interesate.De asemenea, daca adresa de descarcare a resursei nu mai este valida/functionala puteti comunica acest lucru comunitatii folosind butonul "Raporteaza resursa" situat in partea de jos a descrierii resursei.NU postati astfel de cereri la comentariile(recenzia) resursei

Autor

SUPPORT TOPIC Informatie Resursa

 • Publicat: Aug 04 2008 10:52 AM
 • Ultima Actualizare: Aug 04 2008 10:52 AM
 • Dimensiune Resursa: 1.21K
 • Vizionari: 1587
 • Descarcari: 141
 • Format Document: pdf
 • Document Scanat Imagine sau Text?: Scanat Imagine
 • Dimensiunea: 26 Mb
 • Editura: Bunavestire
 • Anul Editiei: necunoscut
 • ISBN: 973-7952-68-5

Descarca Razboiul nevazut - Sf. Nicodim Aghioritul

* * * * * 3 VoturiCaptura Imagine
Descriere
„Voi mergeţi astăzi la bătaie asupra vrăjmaşului; să nu slăbească inima voastră, nu vă temeţi, nu vă îngroziţi, nici să nu daţi înapoi, că Domnul Dumnezeul vostru merge înaintea voastră ca împreună cu voi să bată pe vrăjmaşi şi să vă mântuiască".
(DeuL XX, 3-4).
Insă cartea aceasta se ocupă de vrăjmaşii netrupeşti şi nevăzuţi, care sunt diferitele pasiuni şi dorinţi ale cărnii, păcatului şi demonului şi care zi şi noapte nu încetează a lupta împotriva ta
După cum spune dumnezeescul Pavel: „Lupta noastră nu este împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva puterilor, împotriva stăpânilor întunerecului acestui veac şi împotriva duhurilor răutăţii de sub cer" (Efes. VI, 12).
Şi ea mai spune că ostaşii care au să se arunce în această luptă sunt toţi creştinii. Conducătorul lor este Domnul nostru Iisus Hristos, însoţit de toţi coloneii şi căpitanii Săi, adică de toate cetele îngerilor şi sfinţilor. Câmpul de bătaie şi terenul în mijlocul căruia are loc acest război este inima noastră şi toată natura lăuntrică a omului.
Durata războiului este toată viaţa noastră. • Şi care-i armamentul acestui război nevăzut?

Cuprins
Preacuvântare 3
PRIMA PARTE
Cap. I. Perfecţiunea creştină; obţinerea ei; cele patru lucruri necesare în acest războiu 9
Cap. II. Ceea ce nu trebuie. Să nu ne bizuim pe noi înşine 15
Cap. III. Nădejdea şi încrederea în Dumnezeu 18
Cap. IV. Neîncrederea în sine şi speranţa în Dumnezeu 21
Cap. V. Frica şi virtutea 22
Cap. VI. Mijloace de dobândirea neîncrederii în noi si încrederii si certitudinii în Dumnezeu 22
Cap. VII. Cum să ne ordonăm gândirea ca s-o ferim de ignoranţă 24
Cap. VIII. Dreapta şi falsa judecata 25
Cap. IX. Păzirea minţii de curiozitate 27
Cap. X. Cum să formăm voinţa ca în toate acţiunile noastre interne şi externe, în ultimul ei scop sâ dorească numai a plăcea lui Dumnezeu 29
Cap. XI. Consideraţiuni care înduplecă voinţa omului spre ceea ce-i bineplăcut lui Dumnezeu 34
Cap. XII. Multe dorinţi şi pofte care sunt în om. Lupta dintre ele 35
Cap. XIII. Cum să luptăm împotriva voinţii iraţionale şi împotriva actelor voluntare pentru a dobândi obişnuinţa viiturilor? 38
Cap. XIV. Ce se întâmplă când voinţa superioară raţională e cucerită de cea iraţională, inferioară şi de inamici 43
Cap. XV. Războiul trebuie dus neîntrerupt, cu curaj şi pe tot frontul 46
Cap. XVI. Cum să se scoale dimineaţa soldaţii lui Hristos şi cum să iasă pe câmpul de luptă? 49
Cap. XVII. Cum să luptăm împotriva patimilor 51
Cap. XVIII. Războiul împotriva pornirilor năprasnice ale pasiunilor 52
Cap. XIX. Cum să luptam împotriva patimilor trupeşti 55
Cap. XX. Cum se cuvine a lupta cu lenea 62
Cap. XXI. Despre îndreptarea simţurilor nturale. Trecerea de la ele la privirea şi preamărirea lui Dumnezeu 66
Cap. XXII. Lucrurile sensibile sunt mijloace şi unelte de corijarea simţurilor; ca să trecem dela ele la meditarea Cuvântului întrupat şi la tainele vieţii şi Patimii Lui 73
Cap. XXIII. Cum se cuvine a ne corecta sentimentele prin diferite metode 76
Cap. XXIV. Cum se cuvine a ne conduce limba 80
Cap. XXV. Cum să disciplinăm imaginaţia şi memoria 88
Cap. XXVI. Dacă doreşte a duce bun razboiu cu duşmanii, soldatul lui Hristos se cuvine a fugi cu toată tăria de turburări şi supărări 99
Cap. XXVII. Procedeul când suntem răniţi sufleteşte 103
Cap. XXVIII. Tactica diavolului în războiul de amăgirea oamenilor 105
Cap. XXIX. Războiul şi amăgirea folosite de diavol cu cei ce-i ţine în robia păcatului 105
Cap. XXX. Războiul şi amăgirea folosite de diavol cu cei ce-si -recunosc răutatea si voesc a se libera, De ce hotărârile noastre adesea n-ajung la realizări? 107
Cap. XXXI. Amăgirea folosită de diavol contra celor ce socot că merg spre desăvârşire 109
Cap. XXXII. Amăgirea folosită de diavol a ne scoate din calea virtuţii 111
Cap. XXXIII. Ultima amăgire uneltită de diavol ca virtuţile
ce am dobândit să fie transformate în vicii 116
Cap. XXXIV. înfrângerea patimilor şi câştigarea virtuţilor 123
Cap. XXXV. Virtuţile trebuie câştigate progresiv, de la una la alta 125
Cap. XXXVI. Mijloacele de câştigarea virtuţilor, ocârmuirea nevoinţelor câtva vreme cu o singură virtute 126
Cap. XLII. Neînlăturarea suferinţelor. Conducerea poftelor spre îmbunătăţire 129
Cap. XLIII. Neînlăturarea contra diavolului când ne amăgeşte 131
Cap. XLIV. Concepţia de sine şi îndemnul diavolului ne fac a osândi cu neruşinare pe aproapele; lupta contra acestor pasiuni 133
Cap. XLV. Despre rugăciune 136
Cap. XLVI. Rugăciunea mintală şi felurile ei 140
Cap. XLVII. Rugăciunea făcută prin gândire 144
Cap. XLVIII. Altfel de rugăciune mintală 146
Cap. XLIX. Felul de a te ruga prin Născătoarea de Dumnezeu 147
Cap. L. Câteva experienţe de a alerga cu curaj si credinţă la Născătoarea de Dumnezeu 150
Cap. LI. Rugăciunea prin îngeri şi prin toţi fericiţii 151
Cap. LII. Meditarea Patimilor lui lisus produce în noi diferite pasiuni plăcute lui Dumnezeu 153
Cap. LIII. Foloasele dobândite din meditarea Ia Cel Răstignit Urmarea virtuţilor Lui 159

PARTEA II
Cap. I. Despre sf. Taine a Eucharistiei 167
Cap. II. Cum se cuvine a primi sf. Taină a Eucharistiei 168
Cap. III. Pregătirea de împărtăşire pentru a ne apropia de dragostea lui Dumnezeu 171
Cap. IV. împărtăşirea duhovnicească şi mintală 177
Cap. V. Darea lucrurilor şi mulţumirea 179
Cap. VI. Jertfa mintală 180
Cap. VII. Cucernicia. Răceala şi uscăciunea ei 183
Cap. VIII. Cercetarea conştiinţii 188
Cap. IX. Lupta contra vrăjmaşilor din vremea morţii 193
Cap. X. Cele patru asupriri aduse de vrăjmaşi Ia moarte 194
Cap. XI. Asuprirea desnădejdii 196
Cap. XII. Asuprirea slavei deşarte 197
Cap. XIII. Asuprirea închipuirilor 198
Cap. XIV. Pacea duhovnicească a inimii 199
Cap. XV. Grija de pacea sufletului 200
Cap. XVI. Puţin câte puţin se zideşte această locuinţă pacinică 202
Cap. XVII. Pacea sufletului se câştigă cu smerenia si sărăcia duhului 203
Cap. XVIII. Sufletul să stea în singurătate mintală şi linişte, ca Dumnezeu să lucreze într-însul pacea sa 205
Cap. XIX. înţelegerea iubirii aproapelui pentru a nu ne turbura pacea 207
Cap. XX. Sufletul liberat de voinţa sa trebuie să stea înaintea lui Dumnezeu 209
Cap. XXI. A nu căuta desfătări, ci numai pe Dumnezeu 213
Cap. XXII. Chiar de-ar fi în stare protivnică păcii,robul lui Dumnezeu să nu scadă cu duhul 214
Cap. XXIII. Silinţa diavolului de a trubura pacea sufletului nostru. Fuga de vicleniile şi amăgirile lui 216
Cap. XXIV. Ispitit de gândurile dinăuntru sufletul să nu se turbure 218
Cap. XXVI. Leacul folosit a nu ne supăra de greşelile şi neputinţele noastre 219
Cap. XXVII. Sufletul să fie în pace, să progreseze şi să nu piardă timpul 223

Alte resurse care v-ar putea interesa

 • 1221 Total Resurse
 • 76 Total Categorii
 • 11 Total Autori
 • 190149 Total Descarcari
 • Noul Idiomelar Ultima Resursa
 • Mihaitza77 Ultimul Autor

utilizator(i) activi in ultimile 2 minute

0 memberi, 0 vizitatori, 0 useri anonimi


Facebook