Sari la continut

Iisus Hristos
Precum trupul iesind din pantecele maicii nu poate sa se hraneasca, fiind inca nedesavarsii, tot astfel si sufletul cand iese din trup, daca nu si-a agonisit prin bunavietuire cunostinta de Dumnezeu, nu poate sa se mantuiasca, sau sa se uneasca cu Dumnezeu (Sf.Antonie Cel Mare -- Filocalia vol.1)

Traficul site-ului nostru este monitorizat si promovat de:
INFO
Daca sunteti interesat de o resursa anume(de exemplu: actualizare ei) puteti apasa pe butonul "Urmareste aceasta resursa";aceasta va permite site-ului sa va anunte automat printr-un mesaj cand resursa a fost modificata/actualizata, astfel putand fi usor de monitorizat resursele interesate.De asemenea, daca adresa de descarcare a resursei nu mai este valida/functionala puteti comunica acest lucru comunitatii folosind butonul "Raporteaza resursa" situat in partea de jos a descrierii resursei.NU postati astfel de cereri la comentariile(recenzia) resursei

Autor

SUPPORT TOPIC Informatie Resursa

 • Publicat: Feb 20 2013 10:25 AM
 • Ultima Actualizare: Feb 21 2015 08:30 AM
 • Dimensiune Resursa: Necunoscut
 • Vizionari: 1047
 • Descarcari: 188
 • Format Document: djvu
 • Document Scanat Imagine sau Text?: Scanat Imagine
 • Dimensiunea: 3.68 Mb
 • Editura: Sfantul Nectarie,Arad
 • Anul Editiei: 2009
 • ISBN: 978-973-85817-9-1

Descarca Talcuiri la Filocalie IV - Arh Evsevios Vitti - Sf NIl Ascetul.Cuvant despre rugaciune

- - - - -Captura Imagine
CUPRINS

Prolog 7

Notiţă introductivă 9

CAPITOLUL I ANTROPOLOGIA RUGĂCIUNII
I. Trupul omului 18
Participarea trupului la rugăciune 22
1. Pozitive 23
2. Implicite 23

II. Sufletul omului 24
A. Partea necuvântătoare (iraţională) a sufletului 25
1. Partea irascibilă 25
2. Partea poftitoare 25
3. Partea volitivă 25
B. Partea cuvântătoare, raţională a sufletului 26
1. Mintea 26
2. Amintirea 27
3. Mintea şi lucrarea ei 28
a) înţelesurile 30
:cool: Gândurile 31
c) Vederile 31
4. Factori care influenţează lucrarea minţii 32
a) Factorii exteriori 32
:cool: Factorii interiori 34
O paranteză necesară: noţiunea de patimă 35
a) Tâlcuirea patimii de către Sfântul Petru Damaschin 37
:cool: Tâlcuirea patimii de către Sfântul Maxim Mărturisitorul 38
5. Alte caracteristici ale minţii 44
6. Obişnuinţa, automatismul, „simţirea" 45

CAPITOLUL II RUGĂCIUNEA ŞI VIAŢA DUHOVNICEASCĂ
I. Lepădarea de sine ca premisă negativă a rugăciunii curate 48
A. Lepădarea patimilor noastre 50
B. Lepădarea gândurilor pătimaşe 53

II. Virtutea ca premisă pozitivă a rugăciunii curate 59
A. Lămurirea noţiunii de „virtute" 60
B. Pătrimea virtuţilor 62
C. „Pătrimea virtuţilor" după Sfântul Petru Damaschin 64
1. Chibzuinţă 64
2. întreaga-cugetare 65
3. Bărbăţia 66
4. Dreptatea 67

D. „Raţiunile lucrurilor" 68
E. Scara virtuţilor 69
1. Smerenia 71
2. Lacrimile dumnezeieşti şi tânguirea inimii 73
3. Atenţia 76

CAPITOLUL III RUGĂCIUNEA
I. Ce este rugăciunea 79
A. Rugăciunea este lucrarea minţii 81
B. Dragostea dumnezeiască a sufletului 83
C. Fericita glăsuire. Faza statică a rugăciunii 84
D. Cunoştinţa fiinţială 86

II. Asceza practică 89
A. Asceza disciplinării minţii 90
B. Stăruinţa în rugăciune, în ciuda dificultăţilor sau a simţirilor noastre neplăcute sau a relei noastre dispoziţii 92
C. Asceza mortificării voinţei 93
D. Dobândirea obişnuinţei şi a „simţirii" rugăciunii 94
1. Cugetul adunat 96
2. Evlavia 96
3. Străpungerea 97
4. Durerea sufletului 98
5. Mărturisirea greşelilor şi suspine nevăzute 98
E. Asceză în smerenie 99
F. Felul legăturilor noastre cu ceilalţi 100
G. Studiul războiului nevăzut 101

III. Rugăciunea şi vedeniile 102
A. Vedenii care se referă la Dumnezeu -teofaniile 103
1. Arătări ale Dumnezeirii sub diferite forme 103
2. Cursele celor potrivnici 105
B. Vedenii care se referă la îngeri -anghelofaniile 107
C. Atitudinea rugătorului faţă de vedenii 108
IV. Calitatea rugăciunii 111
A. Rugăciunea în ea însăşi 112
1. Calitatea rugăciunii 112
2. Tăria rugăciunii 112
B. Rugăciunea în legătură cu noi înşine 113
1. Rugăciunea şi trupul nostru 113
2. Rugăciunea şi lumea noastră lăuntrică 113
a) Legat de partea iraţională a sufletului 113
:cool: Legat de partea raţională a sufletului 113
3. Rugăciunea în legătură cu starea noastră duhovnicească generală 114
C. Rugăciunea în raport cu aproapele nostru 114
D. Rugăciunea noastră şi Dumnezeu 115
E. Rugăciunea noastră şi duşmanii noştri duhovniceşti 115
V. Ce cerem în rugăciune 116
A. Cererea lacrimilor 116
B. Cererea harismei rugăciunii şi psalmodierii 119
C. Cererea pentru curăţirea de patimi 120
D. Cererea pentru izbăvirea de neştiinţă şi de uitare 121
E. Cerere pentru izbăvirea de toată ispita şi părăsirea 121
F. Nu te ruga să se facă voile tale 121
G. Cererea dreptăţii şi a împărăţiei lui Dumnezeu 122
H. Cererea Sfântului Duh şi a Fiului celui Unul-Născut 123
i. Capetele Sfântului Nil şi rugăciunea domnească 125

CAPITOLUL IV DIMENSIUNEA COSMICĂ A RUGĂCIUNII
I. Rugăciunea în legătură cu semenii noştri 127
A. Omul este o persoană 127
B. Legătura mea cu ceilalţi îmi influenţează legătura cu Dumnezeu 129
C. Purtarea bună şi rea faţă de aproapele 130

1. Ce trebuie să evităm în relaţiile noastre cu ceilalţi 131
a) Evitarea acţiunilor care îi vatămă, chiar şi în cazul în care ei ne nedreptăţesc 131
:cool: Biruirea amărăciunii şi a pomenirii răului 131
c) Blestemele în rugăciune 133
d) Stăpânirea mâniei 134
e) Minciuna şi jurământul 135
g) O lămurire 138
2. Ce trebuie să facem în mod pozitiv în relaţiile
noastre cu ceilalţi 138
a) Rugăciunea pentru alţii 139
:cool: Smerită cugetare înaintea celorlalţi 140
c) Se bucură pentru binele celorlalţi 140
d) Este separat şi totuşi unit cu toţi 141
e) Fericit este monahul care socoteşte pe toţi oamenii ca Dumnezeu, după Dumnezeu 143
E Rugăciunea şi demonii 145
A. Influenţa demonilor asupra lucrării minţii 146
1. Diavolul încearcă să schimbe funcţionarea trupului şi, prin aceasta, lucrarea minţii 146
2. Diavolul aţâţă patimile trupeşti şi, prin mijlocirea lor, influenţează lucrarea minţii 147
3. Influenţe asupra sufletului şi, prin aceasta,asupra minţii 148
a) Influenţarea memoriei 148
:cool: Influenţarea minţii prin diferitele patimi ale părţii iraţionale ale sufletului 148
c) Arătări imaginare şi ciudate 150
d) Diavolii exploatează problemele pe care le avem în relaţiile cu ceilalţi oameni şi diferitele dificultăţi ale vieţii 151
B. înfruntarea vrăjmaşului 151
1. Pregătirea sufletească 152
2. Cuget duhovnicesc şi moral înalt 152
3. Contraatac 153
4. Să nu-fi rămână necunoscut vicleşugul vrăşmaşului 153
5. Atotputernica armă a smereniei 153
6. Bărbăţia duhovnicească 154
7. Exemple de bărbăţie duhovnicească şi de înfruntare de către sfinţi a vrăjmaşului 154
C. Sunt oare adevărate toate acestea? 155

III. Rugăciunea şi Sfinţii îngeri 158
A. Ne îndeamnă la rugăciune 159
B. Pilde din Sfânta Scriptură 160
C. Se împotrivesc lucrării celui viclean şi-i risipesc lucrările rele 161
D. Petrec împreună cu rugătorul 162

IV. Dumnezeu şi rugăciunea 163
A. Dumnezeu şi atitudinea rugătorului faţă de el 163
B. Ieşirea către Dumnezeu şi deşertarea de sine a rugătorului 164
C. Dumnezeu este bun şi dăruitorul celor bune..........166
D. Un element personal 166
E. Rugăciunea curată este harul lui Dumnezeu..........168
F. Răspunsul lui Dumnezeu 168
a) Se sălăşluieşte în minte 169
:cool: Alungă toată ceata de gânduri şi de înţelesuri care o împrejuiesc 170
c) Linişteşte prin minte neînfrânarea trupului 170

CAPITOLUL V RUGĂCIUNEA CA THEOLOGIE
A. Rugătorul ca „theolog" 173
B. Câteva mărturii 175
C. Cercul de aur: theologie - rugăciune 178
D. Un rezultat-criteriu 178
Epilog 181

Al celui întru Sfinţi Părintelui nostru NIL ASCETUL

Cuvânt despre rugăciune
Multumesc frumos pentru repostari.
Multa bucurie

Alte resurse care v-ar putea interesa

 • 1221 Total Resurse
 • 76 Total Categorii
 • 11 Total Autori
 • 189383 Total Descarcari
 • Noul Idiomelar Ultima Resursa
 • Mihaitza77 Ultimul Autor

utilizator(i) activi in ultimile 0 minute

0 memberi, 0 vizitatori, 0 useri anonimi