Sari la continut

Iisus Hristos
Dintre cei ce se afla intr-o ospatarie, unii inchiriaza paturi; altii neputand avea pat si dormind pe jos, horcaie nu mai putin ca cei ce dorm in pat. Si asteptand masura noptii, dimineata toti se duc, lasand paturile ospatariei si luand numai lucrurile lor. Asemenea este si cu toti cei ce vin in viataLsi cei ce au trait cu putine si cei ce au vietuit in slava si bogatie, ies din viata ca dintr-o ospatarie, neluand nimic din desfatarea si bogatia vietii,fara numai faptele lor, bune sau rele, savarsite de ei in viata lor (Sf.Antonie Cel Mare -- Filocalia vol.1)

Traficul site-ului nostru este monitorizat si promovat de:
INFO
Daca sunteti interesat de o resursa anume(de exemplu: actualizare ei) puteti apasa pe butonul "Urmareste aceasta resursa";aceasta va permite site-ului sa va anunte automat printr-un mesaj cand resursa a fost modificata/actualizata, astfel putand fi usor de monitorizat resursele interesate.De asemenea, daca adresa de descarcare a resursei nu mai este valida/functionala puteti comunica acest lucru comunitatii folosind butonul "Raporteaza resursa" situat in partea de jos a descrierii resursei.NU postati astfel de cereri la comentariile(recenzia) resursei

Autor

SUPPORT TOPIC Informatie Resursa

 • Publicat: Jul 05 2012 08:18 PM
 • Ultima Actualizare: Nov 11 2013 09:08 AM
 • Dimensiune Resursa: Necunoscut
 • Vizionari: 2168
 • Descarcari: 389
 • Format Document: pdf
 • Document Scanat Imagine sau Text?: Scanat Imagine
 • Dimensiunea: 121.22 MiB
 • Editura: Egumenita, Cartea Ortodoxa
 • Anul Editiei: 2011
 • ISBN: 978-606-550-048-8;978-606-529-141-6
 • Rezolutie scanare document: 300 dpi

Descarca 250 de parabole - Sf.Ioan Gura de Aur

* * * * - 1 VoturiCaptura Imagine
Cuprins
însemnarea editorului 5
Marele Pescar al lumii 7
Bunul cel mai mare este smerenia inimii 8
Să ne temem de păcat, căci acesta înseamnă iadul 9
Mântuitorul Iisus Hristos spune: Eu vă sunt tată, frate, soră, totul 11
Slava deşartă este un demon cu înfăţişare ademenitoare 12
Dumnezeu a iubit firea noastră desfrânată 13
întristarea este viermele care mănâncă sufletul şi trupul 14
Homosexualitatea este fapta care pierde sufletul împreună cu trupul (crimă îndoită) 16
Crucea este slava lui Hristos 17
Deşertăciune deşertăciunilor, toate sunt deşertăciune 20
Nimic nu este deopotrivă cu Biserica 22
Acele bunuri pe care ochiul nu le-a văzut şi urechea nu le-a auzit! 24
Când sufletul nu are nimic sănătos, deşi pare că încă vieţuieşte, a murit 25
Cum să te numesc om, când ai mai multe defecte decât fiarele? 27
Şi cea mai mică lovitură îl umileşte pe cel stăpânit de slavă deşartă 28
Om după nume şi nu după cugetare 30
Cei care îşi îmbuibează pântecele oferă masă bogată viermilor 32
Milostenia este capabilă să ne şteargă păcatele 33
Milostenia este împărăteasa virtuţilor 34
Cel care va da un pahar cu apă rece unuia dintre aceştia mici ai Mei, în numele Meu,nu-şi va pierde plata sa! 35
Părinţii noştri i-au aşezat pe săraci în faţa uşilor bisericilor 37
Dacă vrei să te împrieteneşti cu Domnul tău,arată-I faptele milosteniei tale 38
Momentul în care Sfântul Ioan Gură de Aur a luat marea hotărâre să devină preot 40
Sufletul omului blând 42
Sufletul omului îndelung-răbdător 43
Imnul Sfântului Ioan Gură de Aur închinat Sfântului
Mucenic Roman, cel căruia i s-a tăiat limba 44
De ce o numim Săptămâna Mare? 47
Slava deşartă este precum rodia sau mărul Sodomei şi Gomorei 48
Porţile iadului nu vor birui Biserica 50
La ceasul rugăciunii, în biserică nu sunt îngăduite discuţiile, râsetele şi zgomotul 52
Nu şovăi să mergi adesea la biserică Jertfa lui Avraam a fost preînchipuire 54
Moartea este călăul neînduplecat 56
Puterea sfintei rugăciuni este nemărginită 57
înţelepciunea cu care a fost făcut ochiul nostru 60
Smerenia datorată înălţimii duhovniceşti biruieşte greutatea păcatului 61
Viata de aici este un han 62
Crucea este slava Fiului şi mărturia iubirii lui Dumnezeu 63
Hristos este Viţa, iar noi suntem mlădiţele 64
Hristos a dezarmat începătoriile şi stăpâniile viclene 65
Cei care se silesc răpesc împărăţia cerurilor 67
Hristos ne-a înconjurat cu arme mai puternice decât oricare foc 69
Harul lui Hristos nu se micşorează cu nimic 71
Lăcomia i-a făcut pe iubiţii ei ucigători de părinţi 71
Limbile invidioase sunt mai rele decât gurile însângerate 74
Dumnezeu L-a dat pe Fiul Său Unul-Născut la moarte, pentru mântuirea noastră 75
Aşadar, mergeţi în focul care a fost pregătit diavolului 77
Postirea face sufletul mai puternic 78
Harul fecioriei este mare 80
Omul se deosebeşte de animalele necuvântătoare prin cuvânt 81
întotdeauna au existat femei bune şi femei rele 83
Un mic fragment din scrisoarea a Xl-a către Olimpiada 85
De ce te lauzi, tu, care eşti pământ şi pulbere? 86
Hristos suferă de foame 87
Ceea ce este catârul pentru car, aceea este sufletul pentru trup 89
Slava, se zice, înseamnă să fie admirat cineva de către toţi 90
Soţia trebuie aleasă după purtarea ei, nu după avere 92
Să te ruşinezi doar când păcătuieşti,iar nu când te căieşti 93
Nu primim deloc iertare dacă dăm vina pe altcineva 94
Dumnezeu are felurite medicamente pentru mântuirea noastră 96
Nici un om n-ar putea să spună că e ste curat, măcar o zi 97
Mucenicia celor şapte fraţi Macabei şi a mamei lor 98
Duhul Sfânt a dat putere şi veşmintelor şi umbrei apostolilor 100
Izbânzile fericitului Apostol Pavel 101
Hristos vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc 102
Vremea când Sfântul Ioan Gură de Aur a plecat în exil 104
Spune-ţi tu întâi păcatele tale, ca să te izbăveşti 105
Cel care se înfrânează doar de la mâncăruri, huleşte foarte mult postul 106
Ce este lăcomia? 107
Pomenirea sfinţilor ne scapă de duhurile viclene şi necurate 108
Moartea trupurilor noastre nu este pierdere, ci reînnoire 110
Cine este omul lipsit de răutate? 111
Puterea preoţiei este mai mare decât puterea împărătească 112
Mic fragment din scrisoarea a XII-a a Sfântului Ioan Gură de Aur către Olimpiada 114
Mic fragment din scrisoarea a VII-a către Olimpiada 115
Mic fragment din scrisoarea a XIII-a către Olimpiada 116
Omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu 117
Bogăţia voastră să se risipească în pântecele săracilor 118
Bogăţia este un trădător înfricoşător, care îi războieşte pe cei care o iubesc 120
Până în acest moment flămânzim şi însetăm 121
Milostenia dăruieşte împărăţia cerurilor 122
Prigoanele neîncetate n-au afundat Biserica 123
La săvârşirea Tainei Dumnezeieşti, îngerii înconjoară Sfântul Jertfelnic 124
Nu deznădăjdui, vino în Biserică şi arată pocăinţă! 125
Biserica este baie duhovnicească 127
Timpul acestei Vieţi este o mare cu naufragii 128
Citirea Dumnezeieştilor Scripturi este adierea Duhului 129
Piatra ascuţită a strâmtorărilor arată sufletul folositor 130
Fericitul Pavel ne spune: „Duhul să nu-L stingeţi!" 131
Bogăţia foloseşte doar să aprindă cuptorul în ziua aceea a Judecăţii viitoare 133
Acest Sânge preţuieşte cât lumea întreagă 134
Seminţele au căzut între spini 136
Mâinile celor care miluiesc sunt liman liniştit pentru cei săraci 137
Nădejdea noastră în Dumnezeu este ancoră sigură 138
Când Dumnezeu este împreună cu oamenii, ei nu trebuie să se teamă de nimic 140
Sufletul celui care merge adesea la Biserică este minunat şi plin de strălucire 141
Pofta a fost dată spre naşterea de copii şi zămislirea vieţii 142
Biserica este casa părintească, un trup şi un duh 144
Pocăinţa deschide cerul şi ne conduce în Rai 145
învăţătorule, izbăveşte-ne, că pierim! 147
Lucruri nenumărate ne trag spre virtuţi 148
Răbdarea se câştigă atunci când învăţăturile prind rădăcini în inimile noastre 150
Fragment din omilia ţinută în cinstea Mucenicului Varlaam 151
Cu cât mai uşoare sunt poruncile, cu atât mai mare este pedeapsa 152
Milosteniile care au ajuns înaintea lui Dumnezeu 154
Să ne curăţim păcatele cu rugăciuni şi milostenie 155
Dacă nu existau săraci, am fi pierdut mijlocul cel mai important al mântuirii noastre prin milostenie 156
Nimic nu hrăneşte iubirea ca milostenia 157
Bogaţilor, nu vă mai săturaţi să mâncaţi şi să-i răniţi pe săraci! 158
Să fugim de ospeţele pline de viclenie 160
Biserica este locul învăţăturii şi al rugăciunii 162
Pe această piatră voi zidi biserica Mea 63
Dacă te lipseşti de rugăciune, eşti precum peştele scos din apă 165
Când veti face toate, să ziceţi: suntem slugi netrebnice 166
Cine eşti tu, omule, ca să te împotriveşti lui Dumnezeu? 167
Diavolul viclean pizmuieşte faptele noastre bune 169
Aşa cum îl căutăm pe cel pierdut, la fel să-L căutăm şi pe Dumnezeu 170
Virtutea trebuie să fie legată de smerenie 171
Dumnezeu 1-a făcut pe om cu voie liberă 172
Păcatul îl face pe om fără ruşine 173
„Domnul a spus să-i iubim pe vrăjmaşii noştri şi să ne rugăm pentru ei" 174
Fragment din scrisoarea a VIII-a către Olimpiada 175
Fragment din cuvântarea închinată mucenicului Roman 177
întoarcerea Sfântului Ioan Gură de Aur din exil 178
Cei care au primit har şi dreptate din belşug 180
Cuvântul este mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri 181
Dacă cineva vieţuieşte necontenit în fărădelege, va suferi nenumărate boli 182
Nu există niciun păcat care să nu se şteargă prin pocăinţă 184
Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim într-însa 185
Omul viclean îşi adună durere şi osândă 186
Dumnezeirea nu are nevoie de nimic 187
Hristos ne-a pregătit să avem cugetare dreaptă 189
Proorocul David spunea: „Când voi ajunge să văd faţa lui Dumnezeu?" 190
Fragmente din cuvântul închinat Sfântului Lucian al Antiohiei 191
Să aveţi gândurile voastre îndreptate spre cele de sus 193
Raţiunea a fost dată oamenilor ca să evite păcatele 194
Dumnezeu este adevăratul vindecător al sufletelor şi al trupurilor 195
Cei trei tineri în cuptorul de foc 196
Despre faptul că fecioria este vrednică de admiraţie şi de multe cununi 199
Cele ce ochiul n-a văzut şi urechea n-a auzit 200
Avraame, Avraame, nu coborî mâna ta asupra lui Isaac 203
Pocăinţa ninivitenilor a silit iubirea de oameni a lui Dumnezeu să mintă 208
împăratul Constantin, cel lipsit de răutate 212
Dumnezeul şi Creatorul nostru a aşezat firii noastre hotare 213
Legătura gheenei este foc nestins 214
Despre cei care sunt stăpâniţi de iubirea de arginţi 216
Bogaţii care mănâncă până crapă fac corabia să se scufunde 217
într-adevăr, există ceva şi mai rău decât chinurile noastre 218
Păcatul este mai înfricoşător decât orice demon 219
Fericitul Apostol Pavel spune: vreau ca toţi oamenii să fie ca şi mine 220
Binefacerea lui Dumnezeu faţă de vrăjmaşi se arată prin fapte 222
Suntem mireasmă bine-mirositoare 223
Candela, când primeşte lumină, poate să aprindă zeci de mii de alte candele 224
Sufletul nostru nu este din fire nici bun, nici rău 226
Niciun rău nu este asemenea trufiei 227
Tu dormi în pat, în timp ce săracul doarme în paie 229
Avraam a crezut în Dumnezeu şi credinţa i-a fost socotită mare virtute 230
Domnul grăieşte: „Nu vă cunosc pe voi!" 231
Cel îndelung-răbdător nu este rănit de săgeţi 232
Nu se numeşte înşelător cel care foloseşte înşelăciunea cu intenţii bune 234
Săptămâna are o sută şaizeci şi opt de ore, şi tu nu dispui de nicio oră ca să mergi la Biserică? 235
Hristos a pironit pe Cruce zapisul păcatelor noastre 236
Putem să îmblânzim patimile noastre 237
Lucrurile lumeşti sunt spini 239
Nu eşti pedepsit doar ca om, ci şi ca fiu al lui Dumnezeu 240
Viaţa de aici este largul necuprins al mării, cu multe furtuni 241
Deşertăciunea femeilor 243
Biserica este mai înaltă decât cerul 244
Câteva dintre multele nume ale lui Hristos 245
Despre vremea postirii 246
Privindu-L pe Hristos lihnit de foame, nu-L ajuţi? 247
„Mortul doarme, dar va învia" 248
Cel care a jurat, deja a murit 249
Patimile ne sfâşie sufletul 251
Albina se trudeşte şi se chinuieşte 252
Minunate sunt lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut 253
Pronia lui Dumnezeu cârmuieşte lumea 254
Moartea este călătorie vremelnică, prelungirea somnului obişnuit 255
Dacă avem evlavie, Dumnezeu ni le va dărui pe toate 256
Lupta este împotriva începătoriilor viclene, împotriva puterilor diavolului 257
Cel care vieţuieşte cu frică de Dumnezeu este cu neputinţă să păcătuiască 258
Dreptul Iosif, deşi gol, pare mai strălucitor 259
Omul lipsit de ispite este încă nepregătit 260
Slobozirea femeii cananeence 261
Diavolul ne atacă la vremea rugăciunii 263
Sfântul Apostol Matei, cel care s-a făcut din vameş evanghelist 264
Şi pentru femei există premiu 265
Nu a existat nicio suferinţă dintre cele omeneşti, care să nu-1 fi lovit pe fericitul Iov 266
De ce nu vii la biserică? 267
Cinsteşte sufletul tău aşa cum se cuvine 268
Frumuseţea trupească şi frumuseţea sufletească 270
Cunosc foarte bine viclenia diavolului 271
Chinurile primilor creştini au fost înfricoşătoare 272
Crucea este voia lui Dumnezeu-Tatăl 273
Să mâncăm şi să bem, căci mâine vor muri 276
împărăţia Lui nu are sfârşit 277
Virtutea rămâne nerobită 279
A doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos 280
în rugăciunile noastre să cerem ceea ce este folositor pentru suflet 282
Din pricina păcatelor apar tristeţi,războaie, boli şi pătimiri 283
Baia naşterii din nou 284
Dumnezeu ne-a dat ochi îndoiţi, ai trupului şi ai credinţei 285
Şi dacă păzim, şi dacă încălcăm jurământul, tot vom fi osândiţi 287
Nimeni nu poate să-1 veteme pe cel care nu se nedreptăţeşte pe sine 288
Vremea în care se va arăta înfricoşătoarea Judecată 291
Pronia lui Dumnezeu 292
Spune-mi, ce osteneală ţi se cere ca să-1 ierţi pe cel care te-a întristat? 293
Calea ce duce spre viaţă este plină de greutăţi 294
Cuvântul este mai tăios decât sabia 297
Cel Care ne întăreşte pe noi este Dumnezeu 298
Cele pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la mintea omului nu s-au suit 299
înţelepciunea zidirii, a sprâncenelor şi a genelor noastre 301
Avem comoara aceasta în vase de lut 302
Tribunalul înfricoşător al Judecăţii noastre 303
Femeia ta este însuşi trupul tău, desfrânata este sabie cu două tăişuri 304
Luptele Sfântului Apostol Pavel în toate părţile lumii 305
Cel care lucrează virtutea se găseşte pe pământ vârtos 306
Viaţa în desfrâu îi face pe oameni mai răi decât porcii 307
Cel care face fapte rele urăşte lumina 308
Acolo unde calcă picioarele sfinţilor nu se va întâmpla niciun lucru neplăcut 309
Sufletele se vatămă şi de cel mai mic lucru 310
Nu există nimic mai vrednic de scârbă decât sufletul care blestemă 311
Dumnezeu a creat cerul ca să te minunezi şi să te pleci înaintea Lui 313
Oamenii bogaţi au tot timpul nevoie de doctor şi de medicamente 314
Să ajungem la Domnul prin mărturisirea păcatelor noastre 315
Să ne vărsăm sângele de dragul lui Iisus Hristos! 316
Păcatul nu cunoaşte milostivire şi compătimire 317
Diavolul se străduieşte să ne golească de virtuţi 318
Dacă semenul nostru ne vorbeşte de rău,să-i arătăm îngăduinţă 318
în Biserică trebuie să fie bună rânduială 320
Sufletul care este stăpânit de mânie nu poate primi cuvânt duhovnicesc 321
Viermii care distrug sufletul împrăştie multă putoare 322
Firea ispitelor nu este pricina căderilor morale 323
Când pofta desfrânată stăpâneşte sufletul 324
Precum o picătură de apă ce cade în vană, aşa sunt toate neamurile înaintea lui Dumnezeu 326
Sufletul este vas şi stup 327
Epitimia să fie pe măsura păcatelor 328
Beţia înseamnă amestecarea nebuniilor fireşti 328
Domnul îţi cere frumuseţea lăuntrică a sufletului tău 330
Perechea rugăciunii şi a milosteniei 331
Când intri să te rogi, dă mai întâi milostenie 332
Ai fost chemat în împărăţia lui Dumnezeu 333

Alte resurse care v-ar putea interesa

 • 1221 Total Resurse
 • 76 Total Categorii
 • 11 Total Autori
 • 190149 Total Descarcari
 • Noul Idiomelar Ultima Resursa
 • Mihaitza77 Ultimul Autor

utilizator(i) activi in ultimile 2 minute

0 memberi, 0 vizitatori, 0 useri anonimi


Facebook